Lihatalonpojat ja heidän yhtiönsä

 

LSO Osuuskunta julkaisee 11. tammikuuta 2013 teoksen Lihatalonpojat ja heidän yhtiönsä, joka kertoo LSO:n ja HKScanin satavuotisesta taipaleesta.

 

Varsinaissuomalaiset tilalliset perustivat LSO:n vuonna 1913 jalostamaan tuottamaansa lihaa. LSO:sta kasvoi ajan mittaan Suomen suurin osuusteurastamo ja lihatalo. Nykyisin osuuskunta käyttää pääomistajan valtaa HKScan-konsernissa, joka on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä.

 

LSO:n tarina ei ole vain yhden yhtiön historiaa, sillä LSO on alusta asti ollut osa osuustoiminnallista liikettä. Teoksessa käsitellään varsin laajasti Tuottajain Lihakeskuskunnan (TLK) vaiheita aina
keskusliikkeen purkamiseen asti vuonna 1991. TLK:n purkaminen toi Helsingin Kauppiaat Oy:n (HK) LSO:n omistukseen, ja kirja käsittelee myös HK:n historiaa yhtiön perustamisvuodesta 1949
eteenpäin.

 

Teoksen painopiste on LSO:n ja koko suomalaisen liha-alan viime vuosikymmenten muutoksissa. Kansallista omavaraisuutta ja huoltovarmuutta korostava liha-ajattelu vaihtui markkinavetoiseen politiikkaan 1980-luvulta alkaen, ja EU-jäsenyys avasi suljetut kotimarkkinat eurooppalaiselle kilpailulle vuonna 1995. Samalla muuttui lihamarkkinoiden luonne. Aikanaan liha-alan arvoketjussa raaka-aineen tuottaja oli avainasemassa. 1990- ja 2000-luvuilla asetelma on muuttunut sellaiseksi, että viime kädessä kuluttaja on kuningas.

 

Sopeutuminen uuteen markkinatilanteeseen oli LSO:lle ja koko liha-alalle vaikea prosessi. LSO:n teollisuus muutti muotoaan osuusteurastamosta osakeyhtiöksi (1988) ja edelleen pörssiyhtiöksi (1997). 1990-luvun lopussa ja 2000-luvulla vanhasta osuusteurastamosta kasvoi kansainvälinen HKScan-konserni. Samalla osuuskunnan rooli muuttui teollisuustuottajasta omistajaksi.

 

Ehkä voimakkain muutos on nähty LSO:n jäsentuottajien keskuudessa. 1990-luvun alussa LSO:lla oli yli 20 000 jäsentä, vuonna 2013 alle kymmenesosa tästä. Samaan aikaan on HKScanin kotimainen lihanhankinta lähes kaksinkertaistunut. Entistä harvempi tuottaa entistä enemmän.

 

Lihatalonpojat ja heidän yhtiönsä perustuu laajaan arkisto- ja haastattelumateriaaliin.  Teoksen ovat kirjoittaneet Oy Spiritus Historiae Ab:n tutkijat Laura Puro ja Veijo Åberg.

 

Laura Puro – Veijo Åberg:  Lihatalonpojat ja heidän yhtiönsä. LSO, HKScan ja liha-alan muutos. LSO Osuuskunta ja Edita 2012. 277 s.