Suomen Elintarviketyöläisten liiton laittomat painostus- ja työtaistelutoimet HK Ruokataloa kohtaan ovat jatkuneet tänään yhtiön Forssan tuotantolaitoksella aloitustöistä kieltäytymisenä ja töiden hidastuksena kahden laittoman lakkopäivän ja aiempien viikkojen hidastusten jälkeen. Mellilän ja Outokummun tuotantolaitoksilla SEL:n työntekijät ovat palanneet laittomien lakkopäivien jälkeen töihin normaalisti. Forssassa laittomien painostus- ja työtaistelutoimien piirissä on n. 470 SEL:iin kuuluvaa työntekijää.

Forssassa mahdollisten irtisanottavien työntekijöiden määrän arvioidaan jäävän korkeintaan yhteen henkilöön

Mahdollinen irtisanottavien määrä Forssan työntekijöitä koskien on näillä näkymin jäämässä hyvin alhaiseksi, todennäköisesti vain yhteen henkilöön, koska ammattitaitoisista lihanleikkaajista on ollut pikemminkin pulaa. Lähitulevaisuudessa työvoiman eläköityminen tuo tarvetta lisäväelle.” sanoo HK Ruokatalon toimitusjohtaja Anne Mere. ”Keskeneräisten yt-neuvottelujen vuoksi mahdollisten irtisanomisten lopullinen tilanne on luonnollisesti vielä auki.” 

SEL:n laittomat painostukset siirtävät sikateurastuksia Forssasta konsernin muille tuotantolaitoksille

Helpottaakseen tilanteesta aiheutunutta sikojen teurastusruuhkaa, HK Ruokatalo on päättänyt siirtää osan teurastustoiminnastaan konsernin muille tuotantolaitoksille, myös Suomen rajojen ulkopuolelle Viron Rakvereen.

”Siirrot ovat välttämättömiä, jotta yhtiön sopimustuottajat eivät joudu kärsimään kohtuuttomasti Forssan SEL:n työntekijöiden laittomista työtaistelutoimista”, kertoo toimitusjohtaja Anne Mere. Siirrolla turvataan myös tuotantoeläinten hyvinvointia.

Tukipaketin rakentaminen jatkuu

Laittomat painostus- ja työtaistelutoimet ovat liittyneet käynnissä olevaan yt-prosessiin ja sen yhteydessä Forssan työntekijöiden (SEL) luottamusjohdon laatimaan tukipakettiluonnokseen. Työnantajan suunnittelemasta ja työntekijöille kommunikoimasta lisämuutosturvasta huolimatta SEL:iin kuuluvat työntekijät ovat painostaneet HK Ruokataloa hyväksymään vaatimuksen suorittaa mahdollisesti irtisanottaville ja myös itse irtisanoutuville työntekijöille ylimääräinen rahakorvaus irtisanomisajan palkan lisäksi. SEL:n työntekijöiden vaatimus ei perustu lakiin tai työehtosopimukseen eikä se ole linjassa yhtiön tuloksentekokyvyn kanssa.

Laittomien työtaistelujen jatkotoimet selvityksessä

HK Ruokatalo ei hyväksy laittomia painostus- tai työtaistelutoimia eikä niillä uhkailua. HK Ruokatalo selvittää mahdollisia jatkotoimenpiteitä toteutuneiden ja uhattujen laittomien työtaistelujen osalta.

Työtuomioistuin tuomitsi viime viikolla Forssan SEL:iin kuuluvien työntekijöiden HK Ruokataloon kohdistamat laittomat painostus- ja työtaistelutoimia HK Ruokataloa kohtaan yhteistoimintaneuvottelujen käynnissä ollessa ja työehtosopimuksen voimassaoloaikana. Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry sekä Forssan elintarviketyöntekijäin ammattiosasto 027 ja Joensuun Elintarviketyöläisten ammattiosasto 023 tuomittiin hyvityssakkoihin sekä korvaamaan työnantajapuolen oikeudenkäyntikulut työehtosopimuslaissa määritellyn ja työehtosopimuksessa sovitun työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä.

Muiden paikkakuntien ja henkilöstöryhmien osalta neuvottelut ovat jatkuneet rakentavasti

HKScan käynnisti 14.1.2013 Suomessa yhteistoimintaneuvottelut, jotka ovat osa HKScanin Suomen toiminnoissa suunniteltavaa rakenteiden ja toimintojen uudelleenjärjestelyä. Tavoitteena on kehittää liiketoiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta. Muiden paikkakuntien ja henkilöstöryhmien osalta yhteistoimintaneuvottelut ovat jatkuneet rakentavassa ja hyvässä yhteistyön hengessä.

 

HK Ruokatalo Oy

Anne Mere
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa HKScanin Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja, HK Ruokatalon toimitusjohtaja Anne Mere. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marja Siltalan kautta mieluiten sähköpostitse: marja.siltala(at)hkscan.com (p. 010 570 2290) tai Marja Säkön kautta p. 010 570 2409.

 

HK Ruokatalo Oy vastaa HKScan-konsernin liiketoiminnasta Suomessa.
HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 000.
www.hkscan.com