HK Ruokataloon on kohdistettu laittomia painostus- ja työtaistelutoimia yhteistoimintaneuvottelujen käynnissä ollessa ja työehtosopimuksen voimassaoloaikana. Työtuomioistuin on tuominnut Suomen Elintarviketyöläisten liiton SEL ry:n sekä Forssan elintarviketyöntekijäin ammattiosasto 027:n ja Joensuun Elintarviketyöläisten ammattiosasto 023:n hyvityssakkoihin sekä korvaamaan työnantajapuolen oikeudenkäyntikulut työehtosopimuslaissa määritellyn ja työehtosopimuksessa sovitun työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä.

HK Ruokatalossa toteutetut laittomat painostus- ja työtaistelutoimet kuten esimerkiksi tuotantoprosessin aloitustöistä kieltäytymiset ja töiden hidastukset, ovat liittyneet käynnissä olevaan yt-prosessiin ja sen yhteydessä Forssan työntekijöiden (SEL) luottamusjohdon laatimaan tukipakettiluonnokseen. SEL:iin kuuluvat työntekijät ovat painostaneet HK Ruokataloa hyväksymään vaatimuksen suorittaa mahdollisesti irtisanottaville ja itse irtisanoutuville työntekijöille ylimääräinen rahakorvaus irtisanomisajan palkan lisäksi. Vaatimus ei perustu lakiin eikä työehtosopimukseen.

Laittomia lakkoja Forssassa, Mellilässä ja Outokummussa perjantaina ja maanantaina

Tuomion saaneet laittomat toimet ovat SEL:n ammattiosastojen toimesta laajentuneet tänään perjantaina Forssan ja Mellilän sikateurastamoita ja Outokummun nautateurastamoa koskeviksi laittomiksi lakoiksi.  Laittomat lakot pysäyttävät näiden kolmen tuotantolaitoksen toiminnan tänään perjantaina ja maanantaina 18.2.2013. Ne koskevat n. 650 työntekijää. Yhtiön muiden tuotantolaitosten toiminta jatkuu nykytiedon valossa.

HK Ruokatalo selvittää tahollaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä toteutuneiden ja uhattujen laittomien työtaistelujen osalta.

Laittomat työtaistelut haittaavat olennaisesti lihantuottajia maatiloilla

HK Ruokatalo ei hyväksy laittomia painostus- tai työtaistelutoimia eikä niillä uhkailua. SEL ry:n ja sen kahden ammattiosaston laittomat toimet haittaavat yhtiön toimitusvarmuutta niin asiakkaille kuin kuluttajillekin.  Koska HKScan on tärkeä osa pitkää suomalaista lihan arvoketjua, häiriöt yhtiön kahdessa sikateurastamossa ja nautateurastamossa vaikuttavat olennaisesti myös eläimiä toimittavien sopimustuottajien toimintaan ja Suomen maatalouteen. Laittomat painostus- ja työtaistelutoimet kasvattavat merkittävästi myös kustannuksia.

Keskeneräisten yt-neuvottelujen vuoksi ei vielä tietoa mahdollisista irtisanomisista

Yhtiö on vedonnut Forssan, Mellilän ja Outokummun tuotantolaitoksen työntekijöiden SEL:iin kuuluvaa luottamusjohtoa jatkamaan neuvotteluja ilman laittomien painostus- ja työtaistelujen uhkaa, jotta HK Ruokatalolle ja sen myötä koko henkilöstölle koituvat mahdolliset vahingot saataisiin minimoitua. Keskeneräisten yt-neuvottelujen vuoksi ei vielä tiedetä, onko näille paikkakunnille ylipäätään tulossa irtisanomisia. Aiemmin kerrotun mukaisesti yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteena on mahdollisimman hyvä lopputulos sekä yrityksen että työntekijöiden kannalta.

HKScan käynnisti 14.1.2013 Suomessa yhteistoimintaneuvottelut, jotka ovat osa HKScanin Suomen toiminnoissa suunniteltavaa rakenteiden ja toimintojen uudelleenjärjestelyä. Tavoitteena on kehittää liiketoiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta. HK Ruokatalon arvion mukaan yhteistoimintaneuvottelut kestävät 6-8 viikkoa.

 

HK Ruokatalo Oy

Anne Mere
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa HKScanin Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja, HK Ruokatalon toimitusjohtaja Anne Mere. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marja Siltalan kautta mieluiten sähköpostitse: marja.siltala(at)hkscan.com (p. 010 570 2290) tai Marja Säkön kautta p. 010 570 2409.

 

HK Ruokatalo Oy vastaa HKScan-konsernin liiketoiminnasta Suomessa.
HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 000.
www.hkscan.com