Suomessa liharaaka-aine on 97-prosenttisesti kotimaista ja se tulee suomalaisilta sopimustuottajilta.

HKScanin kuluttajille suunnatut päätuotemerkit Suomessa ovat HK ja Kariniemen.  Oman sopimustuotannon ansiosta Kariniemen-tuotteissa oleva siipikarjanliha ja HK-tuotteissa oleva sian-, naudan- ja siipikarjanliha on tällä hetkellä 100 prosenttisesti suomalaista. Liha on lähtöisin HKScanin suomalaisten sopimustuottajien tiloilta. HKScan tuntee lihan alkuperän tiloille asti ja mm. Rypsiporsaan osalta myös sen ruokavalion.  Yhtiö teurastaa ostamansa eläimet omissa teurastamoissaan ja valmistaa kuluttajatuotteita omissa tuotantolaitoksissaan. Ainoa poikkeus HK-tuotemerkin lihan kotimaisuudesta on HK-riistakiusaus, jossa käytetyn saksanhirven alkuperämaa on Uusi-Seelanti. Tätä liharaaka-ainetta ei ole saatavissa kotimaasta. HK- ja Kariniemen-tuotteiden lisäksi yhtiö myy kuluttajatuotteita Suomessa Kokki-, Portti- ja Via-tuotemerkeillä. Näissä tuotteissa käytetty liharaaka-aine voi olla suomalaisen lisäksi myös ulkomaista. HKScanilla on tiukat laatuvaatimukset myös tuontilihan suhteen. Tuontieriä kontrolloidaan tarkasti yhtiön laatujärjestelmän mukaisesti ja näytteitä otetaan säännöllisesti. Yleisesti tuontilihaan sovelletaan yhtiössä samoja laatuvaatimuksia kuin kotimaiseenkin. Ulkomaista lihaa hankitaan HKScan-konsernin omien teurastamoiden lisäksi vain muilta tunnetuilta ja luotettaviksi tiedetyiltä sekä hyväksytyiltä tavarantoimittajilta. EU-alueella on lakisääteinen naudanlihan jäljitettävyysjärjestelmä. Ulkomaisen lihan osalta jäljitettävyys ulottuu aina vähintään lihan toimittaneeseen teurastamoon asti ja naudanlihan osalta on lisäksi mahdollisuus jäljittää ostettu liha tiloille asti. Hyvää Suomesta -joutsenmerkkiä käytetään Suomessa tunnuksena niiden tuotteiden pakkauksissa, joissa liharaaka-aine on kokonaan suomalaista ja jotka on valmistettu Suomessa. Suomalainen liharaaka-aine ilmoitetaan tuotteen ainesosaluettelossa myös niiden tuotteiden osalta, jotka valmistetaan suomalaisesta liharaaka-aineesta Suomen ulkopuolella. Pakatuissa tuoreissa naudanlihoissa HKScan noudattaa EU:n laajuista virallista naudanlihan merkintäjärjestelmää. Etiketistä ilmenee, missä liha on tuotettu, teurastettu ja leikattu. Sianlihan osalta pakkauksissa ilmoitetaan liharaaka-aineen alkuperämaa. HKScanin Suomessa käyttämän liharaaka-aineen kotimaisuusaste on 97 prosenttia, kun mukaan lasketaan yhtiön koko tuotanto Suomessa - sekä kuluttajatuotteet että ammatti- ja teollisuuskäyttöön suunnatut liharaaka-aineet.

 

Tiukat laatuvaatimukset myös ulkomaiselle lihalle

HKScan ostaa ulkomailta Suomeen 3 % myymästään liharaaka-aineesta. Määrä sisältää esimerkiksi lammasta ja riistaa Uudesta-Seelannista sekä naudan arvo-osia mm. Keski-Euroopasta. Suurin osa tästä määrästä toimitetaan ammattikeittiöille ja teollisuusasiakkaille. Myös nämä lihat vastaavat konsernin tiukkoja laatuvaatimuksia ja muita asiakkaan määrittelemiä tarpeita. Tyypillisesti ulkomaista lihaa hankitaan, mikäli kotimaista lihaa ei ole saatavilla tai mikäli asiakkaan määrittelemät vaatimukset vaikuttavat alkuperämaan valintaan. Esimerkiksi riistan saatavuus Suomessa voi olla heikko. Ammattikeittiöille ja teollisuusasiakkaille suunnatut ulkomaisen liharaaka-aineen hankintakanavat voidaan jakaa kolmeen ryhmään:   1.    Merkittävän osan ulkomailta Suomeen ostetusta liharaaka-aineesta toimittavat HKScan-konsernin omat yhtiöt Pohjoismaista, Virosta ja Puolasta. Pohjoismaissa ja Virossa lihan toimittajat ovat joko HKScanin omistamia tiloja tai yhtiön sopimustuottajia. Näissä tapauksissa HKScan tuntee toimitusketjun kokonaisuudessaan ja vaikuttaa myös koko ketjun kehittämiseen aina tilalle asti.   2.    Osa ulkomailta hankitusta liharaaka-aineesta ostetaan valikoiduilta ja vakiintuneilta toimittajilta Euroopasta. Suurin osa näistä toimittajista myös teurastaa lihan itse.  HKScan arvioi kaikkien näiden eurooppalaisten lihantoimittajien toimintaa systemaattisesti konsernin laatu- ja vastuullisuusjärjestelmän puitteissa. Toimittajilta kerätään tietoja tuoteturvallisuuteen, laatuun, eläinten hyvinvointiin ja muihin sosiaalisen vastuullisuuden osa-alueisiin liittyen sekä kirjallisilla kyselyjen että laitoksiin suoritettavien auditointien avulla.   3.    Noin 0,03 prosenttia HKScanin Suomessa käyttämästä lihasta hankitaan Etelä-Amerikasta. naudanliha ostetaan yhtiön pitkäaikaiselta eurooppalaiselta toimittajalta. HKScan tuntee toimitusketjun yksityiskohtaisesti vähintään teurastamoon asti ja tarvittaessa lihan jäljitettävyystiedot ulottuvat tiloille saakka.

 

 

Suurena pohjoiseurooppalaisena lihayrityksenä HKScan tunnistaa vastuunsa ja tähtää toiminnassaan korkeaan laatuun. HKScanin vastuullisen toiminnan lähtökohta on pitkäaikainen sitoutuminen koko toimintaketjun kehittämiseen. Vastuullisuusohjelmassaan HKScan keskittyy toimialalleen olennaisimpiin vastuullisuuden osa-alueisiin, joita ovat tuoteturvallisuus, ravitsemus, ympäristöasiat, henkilöstön työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, paikallisuus ja taloudellinen vastuu. Liharaaka-aineen alkuperän tunteminen ja vastuullinen raaka-ainehankinta ovat HKScanin liiketoiminnan ydintä. Näin ollen ruokaketjun avaaminen sekä kuluttajille että asiakkaille on luonnollinen ja tärkeä osa HKScanin liiketoimintaa ja arkea.

 

Lisätietoja:

  • Vastuullisuusjohtaja Pia Nybäck, HKScan Oyj, p. 010 570 2141.
  • Viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog, HKScan Oyj, p. 010 570 2142.
  • Johtaja Jukka Nikkinen, Away from Home –liiketoiminta, HKScan Oyj, p. 010 570 2224.

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 000.