HKScanin kotimarkkinoilla on parhaillaan käynnissä kehittämisohjelmia, joihin sisältyy merkittäviä investointeja ja tuotantorakenteen yksinkertaistamista. Konsernilla on tuotantoa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Puolassa. Viime vuonna uudistetun strategiansa mukaisesti HKScan tavoittelee toimilla ja investoinneilla tuottavuuden ja suorituskyvyn paranemista. Lisäksi yhtiö haluaa mahdollistaa vahvojen brändituotteiden jatkokehityksen.

HKScan parantaa operatiivista tehokkuutta ja tehostaa tuotannon ohjausta yksinkertaistamalla tuotannon rakenteita sekä keskittämällä teknologioita ja raaka-ainepohjaa. Uusinvestointien avulla parannetaan tuotelaatua, työturvallisuutta ja työolosuhteita sekä pienennetään ympäristövaikutuksia ja tuetaan uusien brändituotteiden kehittämistä.

Tuotantorakennetta virtaviivaistettu Suomessa

Viime vuoden lopulla Suomessa siirrettiin Säkylän tuotantolaitoksen kiinteistö ja osa sen jalostetuotannon linjoista Kivikylän Kotipalvaamolle. Alkuvuonna HKScan neuvotteli henkilöstön kanssa rakenteiden ja toimintojen uudelleenjärjestelystä. Ohjelman mukaisesti grillimakkaroiden valmistusta on alkuvuoden ja kesän aikana keskitetty Mikkelistä Vantaalle. Mikkelin tuotantoyksikköön on puolestaan siirretty hampurilaisten ja kypsien jauhelihatuotteiden valmistusta Säkylästä ja Vantaalta. Kehitysohjelmaan liittyvät viimeiset tuotantolinjat siirretään vuoden 2014 alussa.

Euran siipikarjatuotantolaitos ja Forssan sikateurastamo ovat HKScanin avainyksiköitä Suomessa. Molempiin laitoksiin on alkuvuoden 2013 aikana kohdistettu investointeja, joiden tavoitteena on operatiivisen tehokkuuden nosto ja tuotannon toimintaedellytysten parantaminen.

Eurassa yhtiö on aloittanut merkittävät teurastamon ja leikkuuosaston katto- ja ilmastointisaneeraukset. Niiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2014 alussa. Lisäksi laitoksen tuotannollista tehokkuutta on parannettu investoinneilla siipikarjatuotteiden pakkaamiseen.

Kehittämisohjelmalla tavoitellaan Suomen osalta aiemmin kerrotun mukaisesti noin 5 miljoonan euron vuotuista tulosparannusta vuoden 2013 lopusta alkaen.

 

Lisätietoja:
HKScanin tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho / HKScanin Suomen tuotantojohtaja Markku Leinonen. Heille voi jättää soittopyynnön Marja Siltalan kautta p. 010 570 2290.

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 000.