Porsastuotos on noussut merkittävästi HKScan-ketjussa Suomessa viime vuosina muun muassa pahnuekoon kasvun myötä. Taustalla ovat kymmenen vuoden takaiset rakennekehitystoimet, kun HKScan Agrin ketju edelläkävijänä rakensi osakeyhtiömuotoisia emakkosikaloita, sekä aktiivinen panostus sika-aineksen kehittämiseen.  Myönteinen tuotoksen kehitys on lisännyt tarvetta lihasikalainvestoinneille ja porsaiden välikasvattamolaajennuksille.

Huittisissa sijaitsevan Satapossun uuden välikasvattamon avajaisissa 14.10. puhunut HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen pitää tärkeänä, että sikaketju jatkaa hyvää kehitystään. Sikalainvestointeja tarvitaan, jotta alkutuotannon kilpailukykyä voidaan parantaa, poistuvaa kapasiteettia saadaan korvattua ja jotta sianlihan omavaraisuusaste Suomessa säilyy hyvänä, Kottonen toteaa.

Kottonen esitteli Huittisissa HKScanin tuottajayhteistyömallin käyttöönottoa Suomessa ja Ruotsissa, tuottajapalveluiden sekä tuottajaviestinnän kehityssuunnitelmia. HKScan tuntee tuottajansa ja lihan alkuperän aina tilatasolle asti.

Lisäksi HKScan jatkaa yhtenäisen konsernin rakentamista, konsernisynergioiden ja parhaiden käytäntöjen tehokasta hyödyntämistä sekä kysyntälähtöisen toimintamallin toteuttamista.

HKScan on myös aloittanut konserninlaajuisen brändityön, jonka tavoitteena on hyödyntää tehokkaammin konsernin eri kotimarkkinoiden menestyksekkäimpiä tuote- ja pakkausinnovaatioita sekä reseptejä. Lisämyyntiä haetaan innovatiivisilla brändituotteilla ja – konsepteilla. HK ja Kariniemen tuotemerkkien lupaus suomalaisesta lihasta pitää jatkossakin.

HKScanin kotimaan sianlihankinnasta vastaavan johtajan Olli Paakkalan mukaan porsastuotos HK-ketjussa on noussut merkittävästi viime vuosina. HKScanin porsastuotanto Suomessa koki merkittävän rakennekehityksen kymmenen vuotta sitten, kun osakeyhtiömuotoisia emakkosikaloita rakennettiin. Kymmenen vuoden aikana myös sikagenetiikka on parantunut ja porsaspahnueiden koko kasvanut merkittävästi. Paakkalan mukaan myönteinen tuotoksen kehitys lisää HKScan-ketjun tarvetta lihasikalainvestoinneille ja porsaiden välikasvattamolaajennuksille.

Tuotantoneuvoja Kimmo Haapanen kertoi, että suurempien pahnueiden hyvät kasvutilat voidaan ratkaista laajentamalla porsastuotantoyksikön välikasvatusosastoa tai rakentamaa välikasvattamolaajennus jo olemassa olevan lihasikalan kylkeen. Haapasen mukaan Satapossun uusi välikasvattamo on hyvä esimerkki välikasvatuslaajennuksesta.

Välikasvattamo parantaa lihasikalan kiertonopeutta

Vesa Harjunmaa Satapossusta kertoi, että uuden välikasvattamon ansiosta lihasikalan kiertonopeus paranee, koska porsaat siirretään välikasvattamosta lihasikalaan kooltaan suurempina. Satapossussa on käytössä kaksivaiheinen välikasvatusmalli, jossa emakkosikalasta siirretään porsaita joka toinen viikko välikasvattamon kahteen vierotusosastoon.  Vierotuksessa porsaiden ensimmäinen kasvatusjakso on alle kuusi viikkoa. Tämän jälkeen porsaat siirretään välikasvatusosastolle, jossa kasvatusjakso on alle neljä viikkoa. Vasta tämän jälkeen porsaat siirretään lihasikalaan loppukasvatusta varten.

Uudessa välikasvatussikalassa on kaikkiaan kuusi vierotusosastoa ja kuusi välikasvatusosastoa. Kaikki osastot ovat kertatäyttöisiä, eli kaikki porsaat tulevat pestyyn, puhtaaseen osastoon samanaikaisesti ja vastaavasti koko osaston eläimet siirretään sieltä seuraavalle osastolle yhdellä kertaa.

Harjunmaan mukaan porsasosastojen uusi tekniikka vähentää työmäärää kasvatuksen aikana.  ”Vierotusosastoilla on kaksi-ilmastokarsinat, ja nukkuma-alueen katoksen alla ilma on lämpimämpi kuin muualla karsinassa. Karsinat pysyvät siistimpinä ja osaston lämmitykseen kuluva energiamäärä laskee.”  Osastojen ilmanvaihto perustuu diffuusio-katto järjestelmään, jossa raitisilma suodattuu alipaineen avulla tasaisesti kattorakenteen läpi, eikä ilmastointi ei aiheuta vetoa. ”Myös vierotusosastojen olosuhteet ovat aikaisempaa paremmat”, Harjunmaa toteaa.

 

Lisätietoja:

HKScanin sikojen hankinnasta vastaava johtaja Suomessa, Olli Paakkala p. 010 570 4303 ja HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen; soittopyynnöt Marjukka Hujasen kautta, p. 010 570 6218.


HKScan Agri hankkii tuotantoeläimet ja hoitaa tuottajapalvelut Suomessa. HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 000.