Lihan alkuperä kiinnostaa kuluttajia laajasti, ja sen kotimaisuus koetaan tärkeäksi. HK- ja logo-hk.gifKariniemen-tuotteissa käytetty sian-, naudan- ja siipikarjanliha on 100-prosenttisesti suomalaista. HKScanilla on Suomessa noin 5 000 suomalaista sopimustuottajaa.

 

 

Lähellä tuotettu - lyhyet kuljetusmatkat ovat eläinten ja ympäristön etukariniemen_logo_2007.gif

HKScanin toimipaikat Suomessa sijaitsevat pääasiassa lähellä eläintuotannon keskittymiä. Valtaosa HKScanin suomalaisista sikatiloista sijaitsee Etelä- ja Länsi-Suomessa, mistä on keskimäärin noin sadan kilometrin matka HKScanin Forssan ja Mellilän sikateurastamoille. Nautoja HKScan teurastaa Suomessa sekä Itä-Suomen Outokummussa että Länsi-Suomen Paimiossa, jonka vuoksi myös nautojen kuljetusmatkat pysyvät kohtuullisina.

Kariniemen tuotteiden broilerit kasvatetaan HKScanin sopimustiloilla Satakunnassa ja Varsinais-Suomen alueella. Keskimääräinen kuljetusmatka tiloilta HKScanin Euran tuotantolaitokselle on noin 47 kilometriä. Lyhyt etäisyys on tärkeää useastakin syystä: broilerit ovat kuljetusauton kyydissä mahdollisimman lyhyen ajan, tuotantoketjua voidaan hallita täsmällisemmin eikä kuljetus kuormita myöskään ympäristöä tarpeettomasti.

20131217hkr_alues.jpg                               

 

 

 

 

 

 

 

Sikatuotannon keskittymä Suomessa ja HKScanin sikateurastamoiden sijainti. 

 

20131217hkr_alueb.jpg

 

 

 

 

 

 

 HKScanin Kariniemen broileritilojen sijainti Suomessa.

 
 
 
Pakkausmerkinnät kertovat kuluttajalle tuotteen kotimaisuudesta

Paitsi, että HK- ja Kariniemen tuotemerkkeihin liittyy lupaus liharaaka-aineen suomalaisesta alkuperästä, kuluttajat voivat tarkastaa liharaaka-aineen suomalaisen alkuperän tuotteiden ainesosaluettelosta.

Tuoretta naudanlihaa koskien HKScan noudattaa Suomessa naudanlihoissa EU:n laajuista virallista naudanlihan merkintäjärjestelmää. Etiketistä ilmenee, missä liha on tuotettu, teurastettu ja leikattu.

Lisäksi Hyvää Suomesta -merkkiä käytetään tunnuksena niiden tuotteiden pakkauksissa, joissa liharaaka-aine on kokonaan suomalaista ja jotka on valmistettu Suomessa. Hyvää Suomesta –merkkiä saa käyttää makkaroissa ja muissa lihavalmisteissa vain, jos niiden sisältämä liha on kokonaan suomalaista ja tuote on valmistettu Suomessa.  Valmisruoissa ei kuitenkaan aina ole Hyvää Suomesta -merkkiä, vaikka ne olisikin valmistettu Suomessa kotimaisesta lihasta. Näin on, mikäli tuote sisältää runsaasti ulkomailta tuotua muuta raaka-ainetta, kuten riisiä. 


Lihaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä kehitetään jatkuvasti

Terveet ja hyvinvoivat tuotantoeläimet ovat perusedellytys vastuullisesti toimivalle lihaketjulle. Tuotantoeläimistä pidetään Suomessa hyvää huolta ja tuotantotilat ovat asianmukaiset. Eläinten terveyttä seurataan tarkasti. Eläinten hyvinvointi vähentää stressiä, sairastavuutta ja sitä kautta lääkinnän tarvetta. Esim. broilereiden kasvatuksessa antibiootteja ei Suomessa ole useampaan vuoteen tarvittu lainkaan.

Eläinten hyvän terveydentilan vuoksi Suomessa käytetään huomattavasti vähemmän mikrobilääkitystä eläinten hoidossa kuin Euroopan maissa keskimäärin. Suomessa kuten muissakin EU-maissa hormonien käyttö kasvunedistäjinä on kielletty.

 

HKScanin tavoitteena on varmistaa tuotantoeläinten hyvinvointi tuotantoketjun kaikissa vaiheissa.

HKScanilla eläinten hyvinvointiin liittyvien vaatimusten taso on yleisesti lainsäädännön vaatimuksia korkeampi ja konserni on sitoutunut useisiin kansallisiin eläinten hyvinvointia kehittäviin ohjelmiin ja hankkeisiin.

Eläinten hyvinvoinnin kehittämisen lisäksi HKScan ohjaa ja seuraa koko lihantuotantoprosessia ja pyrkii tekemään siitä entistä läpinäkyvämmän kuluttajille yhteistyössä sopimustuottajiensa kanssa.

 

 

Lisätietoja:

Samuli Eskola, HKScanin maajohtaja Suomessa p. 010 570 2301, etunimi.sukunimi@hkscan.com
Mikko Järvinen, HKScanin markkinointijohtaja Suomessa p. 010 570 2381 etunimi.sukunimi@hkscan.com
Sami-Jussi Talpila, HKScanin Eläinten hankinnasta ja tuottajapalveluista vastaava johtaja Suomessa, p. 010 570 4312, etunimi.sukunimi@hkscan.com

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 000.