HKScan jatkaa strategiansa mukaisesti ruotsalaisen alkutuotannon kilpailukyvyn vahvistamista, ja laajentaa rehuliiketoimintansa Ruotsissa. HKScan ja North European Oil Trade Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen, joka koskee bioetanolin tuotannossa syntyvän sivujakeen toimittamista HKScanille North European Oil Trade Oy Göteborgin uudelta etanolitehtaalta. HKScan hyödyntää valkuaisaine- ja energiapitoista sivujaetta osana sopimustuottajille tarjottavaa kustannustehokasta sikarehuvalikoimaa.

”Yhteistyöstä hyötyvät sopimusosapuolten ja tuottajien lisäksi myös ympäristö. Bioetanolituotannon sivujae on erinomaista rehua eläimille, ja sen käyttö eläin ruokinnassa esimerkiksi jätteeksi päätymisen sijaan on kestävän kehityksen mukaista”, sanoo HKScanin rehuliiketoiminnasta vastaava johtaja Ulf Jahnsson

HKScan haluaa turvata vastuullisesti tuotetun, kilpailukykyisen ruotsalaisen liharaaka-aineen saatavuuden myös jatkossa. Koska rehun osuus alkutuotannon kokonaiskustannuksista on merkittävä, sekä rehun hinnalla että eläinten oikealla ruokinnalla on suuri vaikutus eläintuotannon kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. HKScanilla on jo ennestään kokemusta vastaavan sivujakeen rehukäytöstä Suomessa. Ruotsissa päästään nyt hyödyntämään konsernissa olevaa osaamista ja hyväksi havaittuja ratkaisuja.

Innovatiivisten rehuratkaisujen lisäksi HKScan tarjoaa tuottajilleen neuvontapalveluja. Alkutuotannon asiantuntijat vierailevat tiloilla ja tekevät yhteistyötä tuottajien kanssa muun muassa kannattavuuden ja eläinten hyvinvoinnin kehittämiseen liittyvissä asioissa. Myös HKScanin genetiikkaosaaminen on tuottajien käytettävissä. Parhaiden käytäntöjen jakaminen ja tieto-taidon tehokas hyödyntäminen koko arvoketjussa ovat keskeisessä asemassa kilpailukyvyn turvaamiseksi.

”Tavoitteenamme on varmistaa, että pohjoismaisen alkutuotannon asema eurooppalaisilla, kilpailuilla lihamarkkinoilla säilyy.”, summaa Jahnsson.

 

Lisätietoja:

Ulf Jahnsson, rehuliiketoiminnasta vastaava johtaja, HKScan, puh: 0400 784193, s-posti: ulf.jahnsson(at)hkscan.com

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2014 HKScanin liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin
7 700.

North European Oil Trade Oy harjoittaa öljy- ja biotuotteiden tukkukauppaa. Sen liikevaihto vuonna 2014 oli 4,9 miljardia euroa ja yhtiön omistavat SOK ja St1 Nordic Oy.

JAKELU:
Keskeinen media
www.hkscan.com