MOT-ohjelma on pyytänyt HKScan Finlandilta selvitystä HKScanin Outokummun tuotantolaitoksella tapahtuneesta ympäristöluvan raja-arvojen ylityksestä. HKScanin lähtökohta on se, että viranomaispäätöksiä noudatetaan ja toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi tehdään jatkuvasti.

Ympäristövastuu on keskeinen osa HKScanin toimintaa. Valitettavasti voimassa olevat luparajat on Outokummussa ylitetty laitoksen tuotantovolyymin kasvaessa. Tilanne rasittaa kaupungin vedenpuhdistamoa, jonne esipuhdistettu jätevesi Outokummun tuotantolaitokselta johdetaan. Olemme pahoillamme tästä ja haemme aktiivisesti ratkaisua asiaan.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä Outokummun kaupungin ja vedenpuhdistamon kanssa. Odotamme yhdessä viranomaispäätöksiä puhdistamon ympäristöluvasta ja raja-arvoista jatkossa. Toivomme vilpittömästi, että yhteistyö eri toimijoiden välillä paranee entisestään ja pääsemme lopullisesti raja-arvoihin mahdollisimman pian. Tällä välin olemme investoineet jatkuvasti omiin jäteveden käsittelyn parannustoimenpiteisiin tuotantolaitoksellamme.

Viime vuosien aikana HKScan on tehnyt useita investointeja Outokummun tuotantolaitokseen. Toiminnan vaikutusta ympäristöön on pystytty pienentämään kasvaneista tuotantomääristä huolimatta, mm. vähentämällä puhtaan veden käyttöä ja investoimalla jätevesien tehokkaampaan käsittelyyn. Myös toimenpiteitä kuormituksen pienentämiseksi on tehty. Lisäksi olemme tehneet päätöksen investoida flotaatiolaitokseen, joka asennetaan mahdollisimman pian.

HKScanin toimenpiteitä jätevesien esikäsittelyn parantamiseksi

 

  • Vuonna 2012 HKScan kehitti ja tehosti tuotantolaitoksen prosesseja ja paransi sivutuotteena syntyvän veren ja nautaeläinten lannan sekä mahalannan talteenottoa.

  • Vuonna 2014 HKScan otti käyttöön 70m3:n tasaussäiliön virtaamavaihtelun pienentämiseksi. Jäteveden käsittelyä tehostettiin rakentamalla kemiallismekaaninen esikäsittelylaitteisto. Siihen kuuluu mm. separaattorit prosessi- ja autopesulan vedelle ja navetan lietelannalle sekä 40m3:n lisäsäiliö.

  • Viimeisimmistä uudistuksista tuotantolaitoksen nautaleikkaamon sekä teurastuslinjaan kerrottiin helmikuussa. Parhaillaan käynnissä olevalla prosessiin liittyvällä muutostyöllä parannetaan edelleen teurastuksen sivutuotteena syntyvän veren talteenottoa. Investointi valmistuu kesällä 2015.

  • Jäteveden laatua on seurattu säännöllisin mittauksin ja tällä hetkellä käynnissä ovat tehostetut mittaukset ja kehittämistoimet. Velvoitetarkkailun lisäksi suoritamme asiassa omavalvontaa.

 

Lisätietoja:
  • Laatu- ja vastuullisuusjohtaja Pia Nybäck, HKScan Oyj
  • Tuotantojohtaja Jori Sahlsten, HKScan Finland Oy

 

Soittopyyntöjä heille välittää HKScan Finlandin viestintäjohtaja, Marja Siltala p. 010 570 2290, marja.siltala(at)hkscan.com.

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2014 HKScanin liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 700.