YLE on 26.10.2015 MOT-ohjelmassa esittänyt videomateriaalia nautoja teurastavasta Paimion Teurastamo Oy:stä. HKScan hankki viime kesänä 50 prosentin omistusosuuden kyseisestä teurastamosta ja kaupan myötä siitä tuli HKScanin konserniyhtiö.

HKScan edellyttää, että sen omat ja konserniyhtiöiden työntekijät sekä sopimustuottajat kohtelevat tuotantoeläimiä hyvin ja eläinten hyvinvointisäädösten mukaisesti. HKScan haluaa varmistaa myös henkilöstönsä työturvallisuuden. HKScanin tuotantolaitoksissa on päivittäin useampi viranomainen varmistamassa ja todentamassa valvonnan toimivuutta. Tarkastuseläinlääkäri suorittaa teurastuskelpoisuustarkastuksen eläimille ennen teurastusta. Viranomaisvalvonta perustuu laissa määritettyyn toimivaltaan ja heillä on velvollisuus tarvittaessa neuvoa ja ohjata yritystä. Mahdollisiin ongelmiin reagoidaan välittömästi.

MOT-ohjelmassa esitetyssä aineistossa näkyy Paimion normaalista toiminnasta poikkeavia yksityiskohtia. HKScan suhtautuu videolla näkyviin epäkohtiin vakavasti ja on pahoillaan niistä. HKScan varmistaa yhdessä Paimion Teurastamon kanssa välittömät korjaavat toimenpiteet, jotka liittyvät tainnutukseen liittyviin ratkaisuihin ja eläinten sujuvan siirtymisen mahdollistaviin kulkureitteihin sekä henkilöstön kouluttamiseen. Konsernissa on toteutettu hyvin toimivia eläinten käsittely- ja tainnutusprosesseja, jotka on suunniteltu yhteistyössä eläinten käyttäytymisasiantuntijoiden kanssa. Näitä kokemuksia ja toimintamalleja hyödynnetään myös Paimion Teurastamon toimintaa kehitettäessä.

Toimintansa läpinäkyvyyden lisäämiseksi HKScan pyrkii jatkossa lisäämään vierailujen mahdollisuutta konsernin tuotantolaitoksille niin, että korkeatasoinen hygienia- ja elintarviketurvallisuus säilytetään. Raumalle rakennettavaan siipikarjatuotteiden tuotantolaitokseen rakennetaan ikkunallinen katselukäytävä, josta tehtaan tuotantoa voi seurata tuoteturvallisuutta vaarantamatta.

 
Täydennys tiedotteeseen 28.10.2015:

Paimion teurastusprosessiin liittyvät parannustoimet ja muutokset 

Henkilöstön toiminta
  • HKScan suhtautuu ilmi tulleisiin, normaaleista toimintatavoista poikkeaviin yksityiskohtiin ja epäkohtiin vakavasti ja on pahoillaan niistä. Esille tulleet epäkohdat selvitetään perinpohjaisesti. Selvitysten pohjalta Paimion Teurastamo työnantajana ryhtyy tarvittaessa muiden korjaavien toimenpiteiden ohella myös tarpeelliseksi katsomiinsa henkilöstöä koskeviin kurinpidollisiin seuraamuksiin todennettavissa olevien yksittäisten rikkomusten kohdalla. Erityinen paino jatkossa on, että teurastusta koskevia ohjeita ja prosesseja noudatetaan tehokkaasti ja vastaavanlaiset epäkohdat voidaan välttää.
  • Videolla esiintyneet poikkeustilanteet on käyty läpi Paimion Teurastamon henkilökunnan kanssa 27.10.2015.
  • Lisäksi on sovittu Paimion Teurastamon vakituisen ja määräaikaisen henkilökunnan koulutuksesta.
  • Videolla tainnutusta tekevä henkilö ei enää jatka kyseisissä tehtävissä 28.10.alkaen.
Sähköpiiskan käytön ohje on täsmennetty ja käyty läpi henkilöstön kanssa 27.10.2015
  • Ohje: Sähköpiiskan käyttöä vältetään. Sähköpiiskaa voi käyttää ainoastaan erikoistilanteissa, joissa on pakko.
Tainnutusprosessia täsmennetty 27.10.alkaen seuraavasti:
  • Oikean tainnutuskohdan varmistamiseksi eläin tainnutetaan suoraan edestä (ei sivulta), tainnutuslatausta on kasvatettu ja lisäksi on varmistettu että varatainnutuspistooli on aina välittömästi käytössä.
  • Tainnuttimen huoltotiheyttä on nostettu. Tainnutin huolletaan päivittäin ja toimenpiteet dokumentoidaan.
Rakenteelliset muutokset

Eläinten kulkureitteihin ja tainnutukseen liittyvien rakenteellisten muutosten suunnittelu on käynnistetty 27.10.2015. Asia käsitellään Paimion Teurastamossa marraskuun 2015 aikana.
Eläinten kulkuränniin, tainnutuskehtoon ja tainnutusvälineisiin liittyvän kokonaisuuden ja siihen liittyvien muutostarpeiden arviointi on käynnistetty, videolla nähtyjen poikkeustilanteiden sulkemiseksi kokonaan pois.
Eläinten käsittely- ja tainnutusprosessiin liittyvät muutostyöt suunnitellaan yhteistyössä eläinten käyttäytymisasiantuntijan kanssa.

Tallentava videovalvonta

Toimenpiteet tallentavan videovalvonnan järjestämiseksi eläinten hyvinvoinnin kannalta kriittisille alueille on aloitettu kaikissa HKScan konsernin teurastamoissa. Lainsäädäntö saattaa vaatia mm. henkilökunnan hyväksyntää toteutukselle.Lisätietoja:
Laatu- ja vastuullisuusjohtaja Pia Nybäck, HKScan Group.
Hänelle voi jättää soittopyynnön viestintäjohtaja Marja Siltalan kautta p. 010 570 2290.