HKScan on kuluvan viikon aikana saanut runsaasti palautetta eläinaktivistien medialle toimittamien videoiden pohjalta. On hyvä, että nämä videomateriaalit on saatettu HKScanin nähtäväksi. Kiitämme saamastamme palautteesta ja kuluttajien sekä muiden sidosryhmien aktiivisuudesta.

Maanantaina 26.10.2015 esiin nostetut asiat Paimion Teurastamo Oy:tä koskien on otettu HKScanissa vakavasti ja pyydämme anteeksi niissä näkyvistä normaaleista HKScanin toimintatavoista poikkeavia, vääriä toimintatapoja.

Ensimmäisen videomateriaalin nähtyämme käynnistimme välittömästi selvitykset ja keskustelut Paimion Teurastamon kanssa ja tiistaina 27.10. teimme yhdessä Paimion Teurastamon kanssa ensimmäiset konkreettiset päätökset.

 
Paimion teurastusprosessiin liittyvät parannustoimet ja muutokset

Olemme täsmentäneet tainnutusprosessia 27.10. Täsmennettyihin ohjeisiin on kirjattu, että tainnutuskohdan varmistamiseksi eläin voidaan tainnuttaa myös suoraan edestäpäin, ei ainoastaan sivulta. Lisäksi tainnutuslatausta on kasvatettu ja on varmistettu, että varatainnutuspistooli on aina välittömästi käytössä.

Paimion Teurastamon vakituisen ja määräaikaisen henkilökunnan koulutuksesta on myös sovittu. Sähköpiiskan käytön ohjetta on täsmennetty ja asia on käyty läpi henkilöstön kanssa 27.10. Henkilöstöä on ohjeistettu välttämään sähköpiiskan käyttöä ja työntekijöille on korostettu, että sitä voi käyttää ainoastaan erikoistilanteissa, joissa sen käyttö on välttämätöntä. On myös päätetty, että maanantaina esiinnostetulla videolla tainnutusta tekevä henkilö ei jatka kyseisissä tehtävissä 28.10.alkaen.

Lisäksi eläinten kulkureitteihin ja tainnutuskarsinaan liittyvät rakenteellisten muutosten suunnittelu on käynnistetty 27.10. Asia käsitellään Paimion Teurastamossa marraskuun 2015 aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa eläinten kulkuränniin, tainnutuskehtoon ja tainnutusvälineisiin liittyviä muutoksia. Työ on käynnistetty, jotta videolla näkyneet tilanteet voidaan sulkea pois täysin. Kaikki tehtävät muutokset suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä eläinten käyttäytymisasiantuntijan kanssa.

Maanantaisen videomateriaalin nähtyämme olemme aloittaneet toimenpiteet tallentavan videovalvonnan järjestämiseksi eläinten hyvinvoinnin kannalta kriittisille alueille Paimion teurastamon lisäksi kaikissa konsernin teurastamoissa. Asian toteuttamiseen liittyviä käytäntöjä selvitetään parhaillaan. Lainsäädäntö saattaa vaatia mm. henkilökunnan hyväksyntää toteutukselle.

Oikaisuja MOT-ohjelman ja eläinaktivistien videoiden pohjalta syntyneisiin väärinkäsityksiin

HKScanille osoitettujen palautteiden pohjalta on nähtävissä joitain toistuvia väärinkäsityksiä, jotka haluamme tässä yhteydessä oikaista.

1. MOT-ohjelmassa esitettiin maanantaina videomateriaalia neljästä eri teurastamosta. HKScanin konserniyhtiö on nautoja teurastava Paimion Teurastamo Oy. HKScanilla ei ole Suomessa lampaiden teurastusta, eikä se tee yhteistyötä muiden videolla nähtyjen teurastamoiden kanssa.

2. HKScan omistaa Paimion Teurastamosta 50 prosenttia. HKScan edellyttää sen osakkuusyhtiöiltä samoja hyviä toimintatapoja kuin omilta yhtiöiltään. Osakkuusyhtiön hallintomalli eroaa kuitenkin jonkin verran kokonaan omistettujen yhtiöiden hallintomallista. Käytännössä osakkuusyhtiöitä johdetaan hallitustyöskentelyn kautta ja työskentelyn pohjana on aina osakassopimus. Osakkuusyhtiöissä käytännön toimista pitää sopia yhdessä muiden omistajien kanssa.

3. Miksi Paimion Teurastamo on jättänyt materiaalin kuvaamisesta tutkintapyynnön poliisille?

Teurastamot ovat tärkeä osa turvallisten elintarvikkeiden tuotantoketjua. Ne ovat Eviran hyväksymiä laitoksia ja niiden toimintaa säätelee tiukka elintarvikelainsäädäntö. Se kieltää yksiselitteisesti asiattomien henkilöiden päästämisen laitokseen. Tälle on painavat syyt. Teurastamossa on eri hygienia-alueita. Kulku näiden välillä pitää tehdä hallitusti, jotta elintarvikehygienia ei vaarannu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä suojavaatteiden vaihtoon, käsien ja saappaiden pesuun ja desinfiointiin. Jos ei toimita oikein, saattaa henkilöiden välityksellä siirtyä haitallisia mikrobeja teurastettuihin ruhoihin ja siitä edelleen elintarvikkeisiin. Elintarviketurvallisuuden takaamiseksi emme voi sallia hallitsematonta ulkopuolisten pääsyä tuotantotiloihin.

Emme voi myöskään hyväksyä työntekijöidemme kuvaamista tai kuuntelua ilman, että he tietävät siitä tai että he ovat antaneet siihen lupaa.

4. Ovatko Paimion Teurastamoa koskevat videot yllättäneet HKScanin?
Kyllä. HKScan on saanut videoiden kautta uutta tietoa.

HKScanin koko organisaatio suhtautuu eläinaktivistien videoissa esille tulleisiin asioihin erittäin vakavasti. On hyvä, että nämä tapaukset ovat tulleet tietoomme ja olemme voineet aloittaa toiminnan parantamisen.


Lisätietoja:

Laatu- ja vastuullisuusjohtaja Pia Nybäck, HKScan Group.
Hänelle voi jättää soittopyynnön viestintäjohtaja Marja Siltalan kautta p. 010 570 2290.