HKScan on solminut sikarehuja ja -ruokintaa koskevan kehitysyhteistyösopimuksen Hankkijan ja Schothorst Feed Research instituutin kanssa. Sopimuksella varmistetaan uuden sikagenetiikan tuotantopotentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen.
Solmittu sopimus on osa HKScanin strategian mukaista alkutuotannon kilpailukyvyn kehittämistä. HKScanin tavoitteena on tarjota parhaita ratkaisuja sikojen genetiikan uudistamiseen sekä uusimman tiedon mukaisia ruokintaohjelmia uuden sika-aineksen tuottavuuden varmistamiseksi. Näiden avulla sopimustuottajat voivat parantaa tilojensa kannattavuutta ja kehittää tuotantoa.

- Yhteistyön tärkein etu on, että suomalaiseen siantuotantoon saadaan käyttöön laajaa, kansainvälistä asiantuntemusta sekä rautainen paikallisten erityispiirteiden tuntemus, kertoo HKScanin rehuliiketoiminnan vetäjä Ulf Jahnsson.

Schothorst Feed Research on yksi maailman johtavista rehututkimuskeskuksista. Heidän osaamisensa on keskittynyt erityisesti sika-, broiler- ja lypsykarjarehuihin. Schothorst tarjoaa kumppaneilleen erinomaista osaamista tuotantoeläinten ravintoainetarpeista ja rehujen reseptioptimoinnista. Heillä on myös käytössä oma tutkimuskeskus, jossa eri ruokintamuotoja ja rehuja voidaan testata käytännössä.

Tuottavat emakot ja isot pahnueet tarvitset parhaat reseptit

HKScan on panostanut sikojen genetiikan uudistamiseen jo useamman vuoden ajan ja nyt risteytyksen avulla toteutetun uudistuksen tulokset ovat nähtävillä.
- Topigs Norsvinin Z-linjan yorkshiren ja maatiaissian risteytys (TN70) on nostanut HKScanin Optipossu max -kehitysohjelmassa mukana olevien tilojen tuotosta yli yhdellä porsaalla vuodessa. Useat tilat vierottavat jo reilu 30 porsasta emakkoa kohti vuodessa ja tuotos näyttää nousevan edelleen, kertoo HKScanin sianhankinnasta vastaava johtaja Olli Paakkala.

HKScanin, Hankkijan ja Schothorstin kehitysyhteistyön tarkoituksena on huomioida nykyisten, hyvin tuottavien eläinten ravitsemukselliset tarpeet mahdollisimman kattavasti. Yhteistyö käynnistyy emakkorehukonseptin kehittämisellä. Noussut porsastuotos on huomioitava niin emakoiden kuin porsaiden ruokinnassa.

- Tuleva valikoima kattaa sekä täysrehut, tiivisteet että esiseokset. Uusi emakkorehutuotteisto on tarkoitus lanseerata jo alkuvuodesta 2016, kertoo Jahnsson.
Uuden rehuvalikoiman valmistuksesta ja jakelusta vastaa Hankkija.

- Schothorstin rooli on tuoda alan paras tietämys sikojen ravintoaineiden tarpeista eri tuotantovaiheissa, Hankkijan ja HKScanin asiantuntija puolestaan soveltavat tuon tietämyksen rehuresepteiksi hyödyntäen paikallisia rehuraaka-aineita. Seuraamme tarkasti tuotantotulosten kehitystä ja säädämme rehureseptejä sen mukaan, kertoo HKScanin rehukehityksestä vastaava asiantuntija Johanna Daka.

Marraskuun alussa HKScan ja Fodermix AB allekirjoittivat Ruotsissa sopimuksen rehuvalikoiman valmistamisesta yhteistyössä Svenska Foderin kanssa HKScanin tuottajille. Keväällä HKScan allekirjoitti myös sopimuksen North European Oil Traden kanssa rehuliiketoimintansa kehittämiseksi. North European Oil Trade toimittaa uudelta Göteborgin etanolitehtaaltaan bioetanolin tuotannossa syntyvää sivujaetta HKScanille. HKScan puolestaan hyödyntää valkuaisaine- ja energiapitoista sivujaetta osana ruotsalaisille sopimustuottajille tarjottavaa rehuvalikoimaansa.

Lisätietoja:

Genetiikka: Olli Paakkala, sian hankinnasta vastaava johtaja, HKScan, p. 0400 521 709 olli.paakkala(at)hkscan.com .
Rehut: Ulf Jahnsson, rehuliiketoiminnasta vastaava johtaja, HKScan, puh: 0400 784 193, ulf.jahnsson(at)hkscan.com.


HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2014 HKScanin liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa ja työntekijöitä on noin 7 700. Yhtiö on Euroopan johtavia lihayrityksiä.