HKScan panostaa strategiansa mukaisesti kannattavaan kasvuun. Vuonna 2014 käynnistetyt investoinnit Outokummun tuotantolaitokseen ovat nyt valmistuneet. Uudistukset ovat kehittäneet merkittävästi tuotantolaitoksen toiminnan tehokkuutta, työskentelyolosuhteiden ergonomiaa, ympäristötehokkuutta ja eläinten hyvinvointia.

HKScan on Outokummussa laajentanut nautateurastamon navettaosaa ja kehittänyt teurastuksen alkuvaiheen tiloja sekä uudistanut koko nautaleikkaamon. Myös jätevesien käsittelyyn ja ruhojäähdyttämöön on investoitu. Lisäksi eläinten hyvinvoinnin kannalta kriittisille alueille on asennettu tallentavia valvontakameroita.

Nautaleikkaamo uudistettiin kokonaan

Panostuksista näkyvin on nautaleikkaamon uudistus, jossa leikkaamotila muutettiin kokonaan. Uudistuksessa neljä huonetta muutettiin yhdeksi suureksi leikkuusaliksi ja leikkuulinja uusittiin. Samalla leikkaamossa siirryttiin yhden vuoron sijaan työskentelemään kahdessa työvuorossa.

Investoinnin ansiosta HKScanin on mahdollista kehittää entistä laadukkaampia tuotteita. Uudistukset vaikuttavat merkittävästi myös työergonomiaan ja -turvallisuuteen.

”Muutostyön ansiosta pystymme vastaamaan entistä paremmin uudistuviin turvallisuusvaatimuksiin. Investointien myötä työn tekeminen on mahdollista kustannustehokkaasti myös tilanteessa, jossa lihan kysyntä kasvaa. Nyt meidän on mahdollista hyödyntää entistä paremmin myös teurastuksen sivutuotteita”, HKScan Finlandin tuotantojohtaja Jori Sahlsten toteaa.

”Uskomme vahvasti suomalaiseen naudanlihantuotantoon. Tavoitteemme on lisätä naudan hankintaa myös uusien kasvatuspaikkojen kautta. Ketjuun tarvitaan nyt lisää kasvattamopaikkoja erityisesti maitorotuisille nuorille naudoille. Pystymme tarjoamaan laajentavalle tilalle monipuolisen tuen; HKScan Laatusonni -ohjelman, käytännössä testatut ja toimivat kasvattamomallit, neuvontaa ympäristöluvan haussa, suunnitelmat tilan rehuhuollosta laajennustilanteessa sekä rehu- ja eläinrahoitusta”, naudan hankintapäällikkö Ilkka Ojanen jatkaa.

HKScan on alueellaan merkittävä työnantaja. Investointien ja uusien työvuorojärjestelyiden myötä myös teurastamon henkilöstömäärä on kasvanut 130:sta 150:een.

Jätevesien käsittelyä uudistettu

Ympäristövastuu on keskeinen osa HKScanin toimintaa. Yksi merkittävä osa Outokummun tuotantolaitoksen investoinneista on ollut tuotantolaitoksen jätevesien käsittelyn uudistaminen ja flotaatiolaitoksen rakentaminen. Flotaatiolaitoksen käyttöönoton jälkeen kaikki teurastamon jätevesiarvot ovat alittaneet säädetyt lupa-arvot.

Viime vuosien aikana HKScan on tehnyt useita muitakin ympäristöinvestointeja Outokummun tuotantolaitokseen. Toiminnan ympäristövaikutuksia on pystytty pienentämään kasvaneista tuotantomääristä huolimatta mm. vähentämällä puhtaan veden käyttöä. Myös toimenpiteitä kuormituksen pienentämiseksi on tehty.

Eläinten hyvinvointi varmistetaan

Helmikuussa kerrotun mukaisesti HKScan on aloittanut yhteistyön australialais-ruotsalaisen eläinten käyttäytymisasiantuntija Sophie Atkinsonin kanssa. Atkinson suoritti viime vuoden lopulla Outokummun tuotantolaitoksessa eläinten hyvinvointiauditoinnin.

Tarkastusten yhteydessä Atkinson arvioi eläinten käsittelyn, teurastamon olosuhteet sekä laitoksen eläinten hyvinvointia koskevat kehityssuunnitelmat. HKScan on sopinut Atkinsonin arvioivan konsernin kaikki nautateurastamot tämän vuoden aikana.

HKScan asentaa parhaillaan tallentavia valvontakameroita konsernin teurastamoihin eläinten hyvinvoinnin kannalta kriittisille alueille. Kamerat on jo asennettu Outokummun nautateurastamoon. Kameran tallenteet ovat yhtiön eläinten hyvinvoinnista vastaavan henkilön sekä valvovan viranomaisen käytössä, mikä tehostaa jo olemassa olevaa työn ohjausta ja valvontaa.

Lisäksi HKScan järjestää henkilöstölleen eläinten käsittelyyn liittyvää jatkokoulutusta.

HKScanin Outokummun tuotantolaitos on Itä-Suomen ainoa nautateurastamo
  • HKScanin nautateurastamo Outokummussa on vuoden 2013 alusta ollut ainoa nautateurastamo Itä-Suomessa. Lihantuottajien lisäksi yksikkö on tärkeä lypsykarjatiloille ja siten myös alueen meijereille. 
  • Tuotantoeläinten kuljetusmatkat Outokumpuun ovat Keski- ja Itä-Suomessa lyhyet. Valtaosa teurasnaudoista tulee sinne noin 150 kilometrin säteeltä. Outokumpuun on Iisalmesta noin 160 km, Nurmeksesta alle 120 km ja Savonlinnasta noin 130 km. 
  • HKScanin Outokummun yksikössä leikattu liha jatkojalostetaan yhtiön tuotantolaitoksissa Vantaalla, Forssassa ja Mikkelissä. 
  • Rotukarjan ja luomueläinten liha lähetetään nautateurastamoista HKScanin osakkuusyhtiö Lihatukku Harri Tammiselle, joka on erikoistunut rotukarjan lihan leikkuuseen ja jatkojalostukseen.
  • Outokummun teurastamon toiminnan ympäristöystävällisyyteen on investoitu merkittävästi kuluvalla vuosikymmenellä. Vuonna 2012 HKScan kehitti ja tehosti Outokummun tuotantolaitoksen prosesseja ja paransi sivutuotteena syntyvien orgaanisten aineiden talteenottoa.

Lisätietoja:

HKScanin Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Samuli Eskola tai HKScan Finland Oy:n tuotantojohtaja Jori Sahlsten.
Heille voi jättää soittopyyntöjä viestintäjohtaja Marja Siltalan kautta p. 010 570 2290.


HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto vuonna 2015 oli 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä on noin 7 400. HKScanin tuotemerkkejä Suomessa ovat mm. HK ja Kariniemen. www.hkscan.com