HKScan Finland uusi sitoumuksensa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017–2025

HKScan Finland Oy on uusinut sitoumuksensa elintarviketeollisuuden energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmaan vuosille 2017–2025. Olemalla mukana oman alansa energiatehokkuussopimuksessa, HKScan Finland kantaa vastuunsa kansallisen energiatehokkuustavoitteen toteutumisessa ja tavoittelee 18 prosenttia pienempää energiankulutusta vuoteen 2015 verrattuna.

 

Energiatehokkuussopimukset ovat osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ne ovat tärkeä keino edistää energiatehokkuutta Suomessa vapaaehtoisesti ilman lainsäädännön velvoitteita. Sopimusjärjestelmän avulla Suomi vastaa sille asetettuihin kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Uusi energiatehokkuussopimuskausi 2017–2025 on jatkoa vuonna 2016 päättyneelle ensimmäiselle kaudelle, jossa HKScan oli myös mukana. Energiatehokkuussopimuksen piiriin kuuluvat kaikki HKScanin tuotantolaitokset Suomessa.


Tähtäimessä energiakulutuksen pienentäminen 18 prosenttia sopimuskauden aikana

 

Sopimuksen edellyttämä energiatehokkuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta. Pienentämällä energiankulutustaan, HKScan Finland pystyy vähentämään energiankulutuksesta aiheutuneita päästöjä ja samalla parantamaan energiaomavaraisuutta Suomessa. Kunnianhimoisesta energiatehokkuustavoitteesta on luonnollisesti suoria hyötyjä myös yritykselle, esim. kustannussäästöinä.

 

HKScan Finland on asettanut tavoitteeksi pienentää energiankulutustaan 18 prosenttia sopimuskauden aikana. Tavoite on yli kaksi kertaa suurempi kuin sopimuksen vaatima 7,5 prosentin taso.

 

Tähän tavoitteeseen HKScan aikoo päästä ottamalla käyttöön kaikki tuotantolaitokset kattavan ISO 50001 standardin mukaisen energianhallintajärjestelmän. Sopimuskauden alussa HKScan keskittyy energian käytön tehostamiseen tuotanto- ja tukiprosesseissaan, lämmöntalteenottokapasiteetin lisäämiseen, energiatehokkaisiin valaistusratkaisuihin siirtymiseen sekä uusien energiaa säästävien teknologioiden käyttöönottoon.


Lisätietoja:

Suomen kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Jyrki Karlsson
Hänelle voi jättää soittopyynnön viestintäjohtaja Marja Siltalan kautta, marja.siltala@hkscan.com, p. 010 570 2290.

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto vuonna 2015 oli n. 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 7 400.