Faktoja vastuullisuudesta


HKScan on sitoutunut toimimaan vastuullisesti kaikissa toimissaan. HKScanissa vastuullisuus on jaettu neljään osa-alueeseen: taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä ympäristövastuu. HKScan on määritellyt eri osa-alueille tavoitteet ja tekee koko ajan työtä niiden saavuttamiseksi.


Toiminnan läpinäkyvyys on olennainen osa HKScanin vastuullista toimintatapaa. Läpinäkyvyyden ja tietoisuuden lisäämiseksi HKScan kerää liiketoiminnan keskeisimpiin vastuullisuuden osa-alueisiin liittyvät asiat tietopaketteihin, ”vastuullisuusfaktoihin”. Tietopaketteihin kootaan aina kutakin aihetta koskevat faktat sekä HKScanin toimenpiteet, tavoitteet ja saavutukset. Ensimmäisenä julkaisemme faktoja antibioottien käytöstä.


Antibioottien käytön pitäminen mahdollisimman pienenä on osa päivittäistä työtämme

Antibioottiresistenssi ja antibioottien tehon heikentyminen sairauksien hoitamisessa, on yksi globaaleista huolenaiheista.


Tehokkain tapa ehkäistä antibioottiresistenssin syntymistä on käyttää antibiootteja vain todettujen sairauksien hoitoon, niin eläimillä kuin ihmisilläkin. Kotieläintuotannossa kaikilla tuotantoketjun eri vaiheissa tehdyillä toimenpiteillä on suora vaikutus eläinten hyvinvointiin ja terveyteen. Varmistamme eläinten terveyden kullekin eläinlajille soveltuvien elinolosuhteiden, hyvien hygieniakäytäntöjen ja korkean bioturvallisuuden avulla. Mikäli eläin kuitenkin sairastuu, hoidetaan se nopeasti ja rajoitetaan tartunnan leviäminen.

 

HKScanin omilla ja sopimustuotantotiloilla ei käytetä antibiootteja ennaltaehkäisevästi tai edistämään eläinten kasvua. Mahdollinen antibioottien käyttö on tarkasti valvottua: niitä käytetään ainoastaan eläinlääkärin määräyksestä sairaiden eläinten hoitoon.

 

HKScanin tuotantomaissa antibioottien käyttö eläinten lääkitsemiseen on huomattavasti matalammalla tasolla kuin Euroopan maissa keskimäärin. Toimenpiteemme eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi ja eläintautien ehkäisemiseksi ovat tuottaneet hyviä tuloksia. Tavoitteemme on säilyttää antibioottien alhainen käyttötaso ja saavuttaa vielä parempia tuloksia – vaarantamatta eläintemme hyvinvointia.

 

Antibiootit-vastuullisuusfaktassa tarkastelemme antibioottien käyttöä eläinten hyvinvoinnin ja terveyden sekä vastuullisen lääkkeiden käytön näkökulmasta.Tutustu tarkemmin antibiootit-tietopakettiimme.

 

sales_of_active_ingredients_of_veterinary_antimicrobial_agents_p.jpg

 

Lisätietoja:

Soittopyyntöjä HKScanin vastuullisuusasiantuntijoille välittää viestintäjohtaja Marja Siltala: marja.siltala(at)hkscan.com, p. 010 570 2290.

 

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto vuonna 2015 oli 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä on noin 7 400. www.hkscan.com