Soijan käyttömäärät pienet suomalaisessa sikojen, siipikarjan ja naudan tuotantoketjussa

HKScan ilmoitti jo vuonna 2014, että vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki yrityksen liha-arvoketjussaan käyttämä soija on vastuullisesti tuotettua sertifioitua soijaa eli RTRS (Round Table on Responsible Soy) tai ProTerra-sertifioitua soijaa. HKScanin Ruotsin toiminnoissa vastuullisesti tuotetun soijan käyttöön siirryttiin vuosien 2014–2015 kuluessa ja Suomessa helmikuussa 2017.

HK®- ja Kariniemen® -merkkisissä tuotteissa käytetään aina suomalaista lihaa. HKScanin suomalaisessa tuotantoketjussa eläinten rehu tulee pääsääntöisesti (80 %) lihantuottajien omilta pelloilta. Suomessa käytetään noin 50 % vähemmän soijaa eläinten ruokinnassa kuin muualla Euroopassa. Esimerkiksi broilerin ruokinnassa soijan osuus on vain n. 14 – 18 % ja sioilla keskimäärin 5 -10 %. Naudanrehuissa soijaa ei käytetä pääsääntöisesti lainkaan.

HKScan hakee myös jatkuvasti muita vaihtoehtoisia proteiinin lähteitä eläinten rehuihin. Esimerkiksi HK Rypsiporsas® -konseptissa eläinrehun proteiinilähteenä on kotimaisen viljan lisäksi kotimainen rypsi, härkäpapu ja herne. HK Viljaporsaiden ruokinnassa soijan tilalla hyödynnetään elintarviketeollisuuden sivutuotteita kuten etanoliteollisuuden sivutuotteena syntyvällä ohra-valkuaisella (ovr).

Tuotantoeläinten rehuista HKScanin lihaketjussa

 

HK Rypsiporsas®

  • Proteiinilähteenä on kotimaisen viljan lisäksi rypsi, härkäpapu ja herne.

HK Viljaporsas

  • Rehu kotimaista viljaa.
  • Soijan (RTRS) osuus ruokinnassa 5-10 %. Soijaa korvataan osittain elintarviketeollisuuden sivujakeilla

HK Nauta

  • Ruokinta perustuu nurmirehuun.
  • Soijaa ei käytetä pääsääntöisesti lainkaan.

Karinimen® broileri

  • Rehu pääsääntöisesti itse viljeltyä tai lähitilojen viljaa. 
  • Yli puolet broilerin saamasta valkuaisesta tulee kotimaisesta viljasta. Soijan (RTRS) osuus ruokinnasta 14-18 %.

RTRS edistää soijan kestävää viljelyä ja soijantuotannon vastuullisuutta

Siirtyminen kokonaan vastuullisesti tuotetun soijan käyttöön on HKScanille tärkeä osa kestävää lihantuotantoa. Soijan viljelyalueiden jatkuvan laajenemisen suurimmat ympäristövaikutukset erityisesti Etelä-Amerikassa liittyvät metsäkatoon, kasvihuonekaasupäästöjen kasvuun, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja eroosioon. Myös WWF on nostanut näitä asioita esille julkaisemassaan lihaoppaassa.

Round Table on Responsible Soy (RTRS) on kansainvälinen vastuullisen soijantuotannon aloite, jossa eri sidosryhmät toimivat yhdessä soijan kestävän viljelyn ja soijatuotannon vastuullisuuden varmistamiseksi. HKScan liittyi RTRS:n jäseneksi vuonna 2014.

Suomessa perustettiin vuonna 2015 soijasitoumus, jonka jäsenet ovat sitoutuneet vastuullisesti tuotetun soijan käyttöön vuoteen 2020 mennessä. Sitoumuksen jäseniä ovat HKScan Finlandin ohella Kesko, Arla Suomi, Unilever Finland, Norvida ja Fazer yhteistyössä WWF Suomen kanssa. HKScan Sweden on suomalaista soijasitoumusta vastaavan ruotsalaisen Svenska Sojadialogen -verkoston jäsen.

Lisätietoja:
  • Lihan hankinnasta ja tuottajapalveluista vastaava johtaja Pia Nybäck, HKScan Oyj
  • Tuottajapalveluista ja laadusta ja yritysvastuusta vastaava johtaja Ulf Jahnsson, HKScan Oyj
  • Heille välittää soittopyyntöjä viestintäjohtaja Marja Siltala, 010 570 2290, marja.siltala(at)hkscan.com

 

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto vuonna 2015 oli 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä on noin 7 400. www.hkscan.com