HKScan Finland kertoi tammikuun alussa suunnittelevansa toimintansa tehostamista ja työhyvinvoinnin parantamista muun muassa automatisoimalla raskaita työvaiheita Forssan tuotantolaitoksen leikkaamossa. Lisäksi Outokummussa suunniteltiin nautojen teurastuksen ja leikkuun sopeuttamista vallitsevaan markkinatilanteeseen, jossa kotimaista naudanlihaa ei ole riittävästi saatavilla kysyntään nähden. Tavoitteena on parantaa HKScan Finlandin kannattavuutta. Edellä mainittuja asioita koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.


Forssassa toteutetaan suunniteltu laiteinvestointi


HKScanin Forssan tuotantolaitoksessa toteutetaan sinne suunniteltu laiteinvestointi joulukuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana. Investointi ja uudelleenjärjestely tehostavat Forssan leikkaamon toimintaa ja parantavat tuottavuutta sekä antavat lisäksi mahdollisuuden kehittää henkilöstön hyvinvointia. Toimenpiteiden arvioidaan johtavan Forssan sikaleikkaamon henkilöstömäärän vähentymiseen noin 8 - 12 henkilöllä.

Yhtiö arvioi, että henkilöstövähennykset ja muut henkilöstövaikutukset voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan määräaikaisuuksien vähentämisellä, työaikajärjestelyjen, tehtävämuutosten sekä eläköitymisten ja muiden vapaaehtoisten ratkaisujen kautta, ja ne toteutuvat arvion mukaan alkuvuodesta 2018.


Outokummun tuotantolaitoksessa teurastusta ja leikkuuta sopeutetaan lomautuksilla

Outokummun tuotantolaitoksessa nautojen teurastusta ja leikkuuta sopeutetaan vallitsevaan markkinatilanteeseen noin 4 - 6 viikkoa kestävillä lomautuksilla. Lomautukset toteutetaan vaiheittain maalis- ja huhtikuusta 2017 alkaen ja ne kestävät lomakauden alkuun. Lomautukset koskevat Outokummun tuotantolaitoksessa 15 henkilöä.

Markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi lisälomautukset lomakauden jälkeen voivat olla mahdollisia Outokummussa eikä arviolta 15 - 20 henkilöön kohdistuvia irtisanomisia ja/tai mahdollisia työaikajärjestelyjä voida kokonaan sulkea pois.


Vaihtoehtoisia ratkaisuja irtisanomisille yhteistyössä henkilöstön kanssa


Nyt päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä olivat Forssan sikaleikkaamon henkilöstö (n. 300 henkeä) ja Outokummun tuotantolaitoksen tuotantohenkilöstö (n. 130 henkilöä). Aiempi arvio mahdollisten henkilövähennysten määrästä Forssassa oli n. 15 henkilöä ja Outokummussa n. 20 henkilöä.

”Henkilöstö osallistui suunnittelua tukevaan kehitystoimintaan hyvässä hengessä ja neuvotteluissa löydettiin vaihtoehtoisia ratkaisuja aiemmin arvioiduille irtisanomisille”, kertoo HKScanin Suomen markkina-alueesta vastaava johtaja Jyrki Karlsson. ”Toiminnan kehittäminen ja hyvä yhteistyö henkilöstön kanssa ovat perusedellytyksiä HKScanin kasvulle ja markkinamenestykselle. Prosesseissa luotiin sille hyvät mahdollisuudet.”


HKScan teurastaa ja leikkaa Forssassa sikoja ja Outokummussa nautoja.


Lisätietoja:

Jyrki Karlsson, johtaja, markkina-alue Suomi, HKScan Oyj

Soittopyyntöjä hänelle välittää:
Marja Siltala, viestintäjohtaja, markkina-alue Suomi, etunimi.sukunimi@hkscan.com, puh. 010 570 2290


HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service -, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.