HKScanin tuotantoketjuun valmistuu 800 uutta nautakasvatuspaikkaa, kun Samuel Ingvesin ja Marcus Teirin yhteisyrityksen Euro-Bull Oy:n uusi kasvattamo aloittaa toimintansa ensi viikolla. Tuotantoketjun kehittäminen on tärkeää HKScanille, sillä kotimaista nautaa ei tällä hetkellä ole saatavilla kysyntää vastaavaa määrää.

 
Kasvattamolla ennätysmäärä vieraita avointen ovien päivänä

Euro-Bullin lämminpihatto oli avoinna yleisölle perjantaina 3.3. Päivän aikana Kristiinankaupungin Härkmeren kylässä sijaitsevalla tilalla vieraili satoja kiinnostuneita jo ensimmäisen tunnin aikana. Ensimmäiset naudat - maitorotuiset vasikat - tuodaan uuteen kasvattamoon ensi viikolla.

Ingvesin ja Teirin uudessa navetassa nautojen ruokinta hoidetaan mattoruokkijalla ja ruokinnassa hyödynnetään elintarviketeollisuuden sivutuotteena syntyvää perunarehua. Kasvattamossa on luonnollinen ilmanvaihto ja lanta valutetaan säiliöön. Karsinoihin on asennettu eläinten sorkkaterveyttä edistävät kumimatot.

Uusi kasvattamo on tärkeä HKScanille. Naudanlihan kysyntä on kasvanut viime vuosina ja näyttää pysyvän hyvänä myös jatkossa. Suomessa 85 prosenttia naudanlihasta on peräisin maitoketjusta eli lypsylehmien vasikoista. HKScanin ketjuun on kaivattu lisää kasvattamopaikkoja erityisesti maitorotuisille nuorille naudoille.

 

  • Aloitimme viime keväänä investointeihin kannustavan Nauta 2020 –ohjelman, joka on käynnistynyt hyvin. Kasvatuspaikkoja on suunnittelun alla lähes 10 000. Tavoitteemme on toteuttaa tämän vuoden aikana 2 700 uutta loppukasvatuspaikkaa. Valmistuvat kasvatuspaikat parantavat myös maitotilojen palvelua, sillä ne nopeuttavat vasikoiden noutoja, kertoo naudan hankintapäällikkö Ilkka Ojanen.
 
Yhteistyökumppanin valintaan vaikuttivat HKScanin investointi- ja Laatusonni-ohjelmat

HKScanin investointiohjelma oli ratkaisevassa osassa myös Euro-Bullin valitessa yhteistyökumppania. Ohjelmaan kuuluu viisivuotinen sopimus, johon myönnetään investointilisä.

HKScan tarjoaa laajentavalle tilalle monipuolista tukea tuotannon avuksi. Näitä ovat: HKScan Laatusonni -ohjelma, käytännössä testatut ja toimivat kasvattamomallit, neuvontaa ympäristöluvan haussa, suunnitelmat tilan rehuhuollosta laajennustilanteessa sekä rehu- ja eläinrahoitusta.

 

  • Meille on tärkeää, että yhteistyökumppani pystyy toimittamaan meille vasikat sovitusti ja kilpailukykyisellä korolla. Päätökseemme vaikutti lisäksi helppo yhteistyö aluevastaavan kanssa. Myös Laatusonni-ohjelma kiinnosti meitä, kertoo Samuel Ingves.

 

Laatusonni-ohjelma tarjoaa tuottajille neuvontaa ja seurantaa eläinten kasvusta ja hyvinvoinnista. Ohjelmaan kuuluvat myös ruokinnan suunnittelu ja olosuhdekartoitukset. Se tarjoaa tuottajille erilaisia koulutuksia, opintomatkoja ja hyvän tuottajaverkoston.
Ingvesillä ja Teirillä on selkeät kehittämissuunnitelmat.

 

  • Olemme jo hankkineet luvat kasvattamon laajentamiseen. Kun nykyinen kasvattamo saadaan kunnolla käyntiin, on tarkoituksemme jatkaa rakentamista. Tulossa on samanlainen yksikkö, jolloin rehustamo jää keskelle ja kasvattamot ovat molemmissa siivissä. Nautojen kasvatuspaikkoja on silloin 1600, Ingves kertoo.

Lisätietoja:
  • Ulf Jahnsson, HKScanin tuottajapalveluista vastaava johtaja, puh: 0400 784 193, s-posti: ulf.jahnsson(at)hkscan.com
  • Samuel Ingves, Euro-Bull Oy, puh: 040 839 8370, s-posti: info@eurobull.fi


HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service -, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.