Yhtiö käynnisti kehitysohjelman tukemaan suomalaisia tuottajia

Vastuullisesti tuotetun ja korkealaatuisen ruoan kysyntä kasvaa entisestään. Kuluttajat haluavat tietää entistä tarkemmin, mistä ruoka tulee, ja miten se on tuotettu. Siksi yhä useampi suomalainen kuluttaja valitsee lautaselleen suomalaisen lihatuotteen. Kiinnostus myös niin kutsuttua rotukarjan lihaa kohtaan on kasvanut.

Samaan aikaan kun kotimaisen naudanlihan kysyntä kasvaa tuotantoa nopeammin, suomalaisten maitotilojen määrä vähenee entisestään, mikä uhkaa omavaraisuutta.

HKScan vastaa kysynnän kasvuun ja on vahvasti mukana tukemassa rotukarjatuotannon laajentamista. Yhtiön käynnistämä ROTUKARJA 2025-kehitysohjelma on suunnattu HKScanin nykyisille ja uusille emolehmätuottajille. Ohjelman tavoitteena on saada tuotantoketjuun noin 4000 uutta emolehmää vuoden 2025 loppuun mennessä.

 
”Käynnistämme kuluvan syksyn aikana investointiohjelman emolehmätiloille. Investointiohjelmalla haluamme omalta osaltamme kannustaa emolehmätiloja lisäämään emojen määrää. Rotukarjan lihan kysyntä kasvaa ja yhdessä sopimustuottajiemme kanssa haluamme vastata tähän tarpeeseen”, sanoo HKScanin naudan hankintapäällikkö Ilkka Ojanen.


HKScan on panostanut vahvasti rotukarjan lihan kehittämiseen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Rotukarjan lihan tuottamisessa on kiinnitetty erityisesti huomiota eläinten luonnonmukaisen käyttäytymisen tukemiseen, lääkkeiden käytön minimoimiseen ja ympäristöystävälliseen rehustukseen.


Työkalut ja tuki rotukarjan tuotannon kasvattamiseen


ROTUKARJA 2025-ohjelmassa mukana olevat tilat saavat käyttöönsä investointilisän uusille emolehmille. Lisää maksetaan viiden vuoden ajan. Emolehmien lisäämistä investoinnin yhteydessä helpotetaan edullisella eläinrahoituksella. Halutessaan laajentava tila voi hankkia HKScanin kautta myös kantavia rotukarjahiehoja.
Tuotannon laajentamiseen HKScan tarjoaa valmiit kustannustehokkaat kasvattamomallit sekä rakennusasiantuntijan tuen projektin toteuttamisen aikana.
Laajentavalle emolehmätilalle on tarjolla myös HKScanin muut kehittämispalvelut kuten eläinten ruokinnan suunnittelu, eläinten terveydenhuoltopalvelut ja neuvonta eläinjalostuksessa.


Lisätietoja:
Ilkka Ojanen, naudan hankinnasta vastaava päällikkö, HKScan, p. 0400 836 304 ilkka.ojanen@hkscan.com.


HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.