HKScan käynnistää nuorille tuottajille suunnatun Next Generation -koulutusohjelman. Tavoitteena on ohjelman avulla varmistaa tilojen sukupolvenvaihdokset sekä turvata kotimaisen tuotannon kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Ohjelmassa tarjotaan osallistujille työkaluja innovatiivisen ja menestyvän maatilan kehittämiseen ja johtamiseen.  

Uusi koulutusohjelma on tarkoitettu 18-35 -vuotiaille kotieläintuotannosta kiinnostuneille ja se käynnistyy alkuvuodesta 2019. Koulutusohjelman osallistujat valitaan hakemusten perusteella. HKScanin sopimustuottajille ja heidän perheenjäsenilleen koulutusohjelma on maksuton vapaaehtoisia ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja lukuun ottamatta.

Edistää suomalaisen lihantuotannon elinvoimaisuutta

Tiivis yhteistyö sopimustuottajien kanssa on yksi HKScanin ”Tilalta haarukkaan” -strategian painopisteistä. Maatilojen määrä Suomessa vähenee, ja HKScan näkee tärkeäksi vahvistaa nuorten tuottajien sitoutumista ja kyvykkyyttä jatkaa ja kehittää tilojen toimintaa. Samalla yhtiö turvaa osaltaan korkealaatuisen kotimaisen liharaaka-aineen saantia myös tulevaisuudessa.

”Haluamme varmistaa suomalaisen lihantuotannon elinvoimaisuuden myös jatkossa vahvistamalla sopimustuottajiemme ammatillista osaamista ja ammattitaitoa. Next Generation tähtää juuri siihen”, kertoo HKScanin alkutuotannon ja eläinhankinnan tuottajapalveluista vastaava johtaja Ulf Jahnsson. ”Suomalaisessa lihantuotannossa on käynnissä raju rakennemuutos, mikä muokkaa tulevaisuuden liiketoimintaympäristöä. Me haluamme viedä rakennemuutosta eteenpäin aktiivisesti ja tukea seuraavan sukupolven liiketoiminnan kehittämistä ”, jatkaa Jahnsson.

Verkostoitumista alan huippuammattilaisten kanssa

Kolmivuotiseksi suunniteltu Next Generation -koulutusohjelma koostuu luennoista, web-seminaareista ja tilavierailuista niin Suomessa kuin ulkomailla. Vuosittain vaihtuvia teemoja ovat esimerkiksi talous ja investoinnit, ruokinta ja kasvinviljely sekä tuotannon suunnittelu ja johtaminen.

”Tiedon jakamisen ohella verkostoituminen alan huippuammattilaisten ja toisten nuorten tuottajien kanssa on ohjelmassa keskeisessä asemassa. Tästä syystä myös erilaiset sosiaalisen median kanavat otetaan ohjelmassa käyttöön. Pyrimme muokkaamaan koulutusohjelmaa osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Haluamme kuunnella nuoria tuottajia herkällä korvalla.”, sanoo koulutuksen koordinaattori Tony Erlands.

Koulutusohjelman haku on auki ja se päättyy 30.11.2018

Haku tammikuussa 2019 alkavaan koulutusohjelmaan on käynnistynyt. Se on auki 30.11.2018 asti. Hakeminen tapahtuu lähettämällä HKScanin eläinhankintaan avoin hakemus, jossa hakija kertoo mm. taustastaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan sekä toiveitaan koulutukselta. Tarkemmat hakuohjeet ovat Next Generation – koulutusohjelman sivuilla: https://www.hkscan.com/fi/ng

Lisätiedot medialle: HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 ja communications@hkscan.com

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com