Sastamalassa toimiva broilerituottaja Jussi Oittinen on onnistunut vähentämään tilansa hiilidioksidipäästöjä noin 350 henkilöauton päästöjen(*) verran vuodessa. Oittinen palkitaan ensimmäistä kertaa Suomessa annetulla HKScanin ympäristöpalkinnolla.

HKScanin vuoden tuottajiksi on valittu Hanna Santakangas-Eskola ja Pekka Eskola Urjalasta, Mika, Eija ja Jouni Tuomola Loimaalta ja Antti ja Helena Soranta Haapavedeltä. Valintaraati painotti vuoden tuottajien valinnassa eläinten hyvinvointia, tuotannon hyvää laatua, motivaatiota tilan kehittämiseen sekä yhteistyön sujuvuutta.

Tuulivoima ja bioenergia laskivat merkittävästi tilan päästöjä

Ympäristöpalkinnon saaneella Jussi Oittisen tilalla suurin osa kanaloiden käyttämästä sähköstä tulee tuulivoimalasta. Tilalla on myös panostettu bioenergian käyttöön lämmityksessä. Lämmitystä hoidetaan puupellettilaitoksella ja hakelämpölaitoksella, jossa poltetaan lähinnä omasta metsästä saatavaa haketta sekä lisäksi broilerin rehun valmistuksen sivutuotteena tehtaalta ylijäävää kauran kuorta. Myös tilan omat viljat kuivataan kuivaamossa näillä uusiutuvilla energian lähteillä.

Tilalla on laskettu, että ilman uusiutuvan energian ratkaisuja tilalla jouduttaisiin käyttämään 300 000 - 400 000 litraa enemmän polttoöljyä ja hiilidioksidipäästöjä muodostuisi noin miljoona kiloa enemmän. Määrä vastaa noin 350 liikenteessä olevan henkilöauton vuotuisia päästöjä (*).

”Oittisen esimerkki kannustaa tiloja mukaan hiilidioksidipäästöjen alennustalkoisiin. Siirtymällä fossiilisista energialähteistä uusiutuviin on mahdollista vaikuttaa merkittävästi päästöihin”, taustoittaa HKScanin yritysvastuupäällikkö Tiina Piilo.

HKScanin ympäristötyön painopistealueita ovat energiatehokkuuden parantaminen, kasvihuonekaasujen vähentäminen, vedenkulutuksen ja jätevesien hallinta, materiaalitehokkuus sekä jätteiden käsittely, kierrätys ja hyötykäyttö.

Vuoden tuottajat huolehtivat eläinten hyvinvoinnista ja kehittävät tilojaan aktiivisesti

HKScanin vuoden sikatila on Hanna Santakangas-Eskolan ja Pekka Eskolan porsastila Urjalasta. Valintaraadin perusteluissa todetaan vuoden sikatilan isäntäparin olevan aktiivisia kehittäjiä ja koulutuksiin osallistujia. Tila on myös verkostoitunut ja panostaa bioturvallisuuteen.

Vuoden nautatila on Antti ja Helena Soranta, jotka kasvattavat teurashiehoja Haapavedellä. Vuoden nautatilalla isäntäparin sydämen asiana on eläinten hyvinvointi sekä tuotannon kehittäminen. Tuotantotulokset ovat kovat.

Vuoden broileritila on Jouni Tuomola Oy Loimaalta. Vuoden broileritilalla esille nousi tilan tunnollisuus työssä sekä kasvattamon erinomainen tautisuojaus. Tila on myös esitellyt aktiivisesti toimintaansa erilaisille sidosryhmille.

Tuottajat palkittiin Tampereella

Vuoden tuottajat ja ympäristöpalkinnon saaja kukitettiin 31. tammikuuta Tampereella. HKScan on palkinnut vuoden tuottajia Suomessa vuodesta 2013 alkaen. Ympäristöpalkinto myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Vasemmalta: Mika Tuomola, Eija Tuomola, Jouni, Tuomola, Helena Soranta, Antti Soranta, Hanna Santakangas-Eskola, Pekka Eskola, Taina Hujo-Oittinen & Jussi Oittinen.

(*) henkilöauton vuotuinen päästö on laskettu 18 000 km vuosiajolla ja hiilidioksidin päästöarvo-oletuksena: 160 g / km.

Lisätietoa

Vuoden tuottajien laajemmat esittelyt ja valintaraadin perustelut ovat täällä.

Jussi Oittisen tilan tuulienergian käytöstä: https://www.youtube.com/watch?v=Kppws58kK14 ja tilan historiasta: https://www.youtube.com/watch?v=PXc_zPnvcsE

Median yhteydenototHKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 ja communications@hkscan.com

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com