Sastamalassa toimiva broilerituottaja Jussi Oittinen on onnistunut vähentämään tilansa hiilidioksidipäästöjä noin 350 henkilöauton päästöjen (*) verran vuodessa. Oittinen palkitaan ensimmäistä kertaa Suomessa annetulla HKScanin ympäristöpalkinnolla.

HKScanin vuoden tuottajiksi on valittu Hanna Santakangas-Eskola ja Pekka Eskola Urjalasta, Mika, Eija ja Jouni Tuomola Loimaalta ja Antti ja Helena Soranta Haapavedeltä. Valintaraati painotti vuoden tuottajien valinnassa eläinten hyvinvointia, tuotannon hyvää laatua, motivaatiota tilan kehittämiseen sekä yhteistyön sujuvuutta.

Tuulivoima ja bioenergia laskivat merkittävästi tilan päästöjä

Ympäristöpalkinnon saaneella Jussi Oittisen tilalla suurin osa kanaloiden käyttämästä sähköstä tulee tuulivoimalasta. Tilalla on myös panostettu bioenergian käyttöön lämmityksessä.

”Tilalla on jo pitkään tehty omia energiaratkaisuja ja oltu tiennäyttäjänä muille tuottajille. Investoinnit ovat olleet taloudellisesti kannattavia ja jalat maassa tehtyjä, vaikka ovat aikanaan olleetkin isoja. Investoinnit on lisäksi mitoitettu tilan tarpeeseen ja visio tilan mittakaavasta on koko ajan ollut selkeä”, kertoo HKScanin broilerin hankintapäällikkö Jarmo Seikola.

Oittisen tilalla toisen kiinteistön kanalat lämmitetään puupellettilaitoksella ja kauempana olevalle kiinteistölle Jussi rakennutti heti sukupolvenvaihdoksen jälkeen hakelämpölaitoksen. Siellä poltetaan lähinnä omasta metsästä saatavaa haketta sekä lisäksi broilerin rehun valmistuksen sivutuotteena tehtaalta ylijäävää kauran kuorta. Myös tilan omat viljat kuivataan kuivaamossa näillä uusiutuvilla energian lähteillä.

Tilalla on laskettu, että ilman uusiutuvan energian ratkaisuja tilalla jouduttaisiin käyttämään 300 000 - 400 000 litraa enemmän polttoöljyä ja hiilidioksidipäästöjä muodostuisi noin miljoona kiloa enemmän. Määrä vastaa noin 350 liikenteessä olevan henkilöauton vuotuisia päästöjä (*).

”Oittisen esimerkki kannustaa tiloja mukaan hiilidioksidipäästöjen alennustalkoisiin. Siirtymällä fossiilisista energialähteistä uusiutuviin on mahdollista vaikuttaa merkittävästi päästöihin. HKScan haluaa kehittää koko lihantuotantoketjua yhdessä kotitilojensa kanssa sekä nostaa esille asioita, joita tiloilla jo tehdään ilmaston ja ympäristön eteen ”, taustoittaa HKScanin yritysvastuupäällikkö Tiina Piilo.

HKScanin ympäristötyön painopistealueita ovat energiatehokkuuden parantaminen, kasvihuonekaasujen vähentäminen, vedenkulutuksen ja jätevesien hallinta, materiaalitehokkuus sekä jätteiden käsittely, kierrätys ja hyötykäyttö.

Vuoden sikatila on aktiivinen ja verkostoitunut

Vuoden sikatuottajina palkitaan Hanna Santakangas-Eskola ja Pekka Eskola Urjalasta. Tuottajilla on noin 1 000 emakkoa ja 5 000 porsasta välikasvattamossa. 

”Hanna ja Pekka ovat hyvin verkostoituneita tuottajia. He osallistuvat aktiivisesti koulutuksiin ja vaativat tuotannon tunnusluvuista vertailutietoa, jonka pohjalta he pystyvät kehittämään tilaansa eteenpäin. Vuonna 2018 tilalla vieroitettiin yli 32 porsasta per emakko. Tilalla on panostettu bioturvallisuuteen ja he ovat tarkkoja toiminnassaan. Tautisulut ovat sikaloissa kunnossa ja rehusiilojen alustat aina puhtaana”, kertoo sian kategoriapäällikkö Ulla Ketola HKScanin tuottajapalvelutiimistä.

Tila on myös verkostoneuvonnan pioneereja. He lähtivät ensimmäisten joukossa mukaan HKScanin järjestämään verkostoneuvontaan, missä yksittäisen tilan kehittämisen sijasta katse suunnataan koko verkostoon: emakkosikalaan, välikasvattamoon ja lihasikalaan. Tavoitteena on löytää uusia kehitysmahdollisuuksia katsomalla suurempaa kokonaisuutta osaoptimoinnin sijasta.

Vuoden broileritilalla kaksi sukupolvea hoitaa tilaa hyvässä hengessä

Vuoden broilerituottajan kunnian saa Jouni Tuomola Oy Loimaalta. Tilalla on juuri tehty sukupolvenvaihdos ja tilan poika Mika Tuomola on ottanut ohjat käsiinsä. Vanhemmat, Eija ja Jouni Tuomola, ovat edelleen tilan töissä mukana. 

”Tuomolat ovat äärettömän tunnollisia tuottajia, jotka viettävät kanalassa paljon aikaa seuraten lintuja ja niiden olosuhteita. Kasvattamoissa on erinomainen tautisuojaus. He ovat myös käyneet kouluissa kertomassa broilerinkasvatuksesta ja päästäneet mediaa seuraamaan kotimaista broilerinkasvatusta, mikä on tärkeää, kun nykyisin suurella osalla väestöstä puuttuu ensi käden kosketus kotieläintuotantoon”, avaa HKScanin broilerin kategoriapäällikkö Leena Pohjola valintaa.

Tilalla kasvaa 75 000 broileria kolmessa kasvatusosastossa. Broilereita on ollut tilalla vuodesta 1996 lähtien. Tila on yksi Kariniemen® Kanalassa Kuoriutunut -konseptin kasvattajista. Kanalassa Kuoriutunut -kasvatusmallissa untuvikkoja ei tarvitse kuljettaa hautomosta kanalaan, sillä kananpojat kuoriutuvat rauhassa kotitilan kanalassa.

Vuoden nautatilalle eläinten hyvinvointi on sydämen asia – tulosta unohtamatta

Vuoden nautatuottajana palkitaan Antti ja Helena Soranta. Sorannat kasvattavat teurashiehoja Haapavedellä.

”Eläinten hyvinvointi on tilalla sydämen asia. Siitä ei tingitä missään tilanteessa. Antti hyppää säännöllisin väliajoin teurasauton mukaan HKScanin Outokummun yksikköön katsomaan eläinten käsittelyä, teurastusta ja luokittumista. Sorannan tilalla paneudutaan tosissaan kasvatukseen ja teurastuloksia seurataan aktiivisesti. Antilla on harjaantunut silmä sen suhteen, millä eläimellä on potentiaalia kasvaa ja luokittua hyvin ja mikä eläin kannattaa laittaa ajoissa teuraaksi. Parhailla eläimillä teuraspainot ovat olleet lähellä 400 kiloa. Kovasta ammattitaidosta kertoo muun muassa se, että eläinten rasvoittuminen ei ole ongelma”, kuvailee HKScanin naudan kategoriapäällikkö Sami-Jussi Talpila.

Tuotantomäärä Sorannan tilalla on vuositasolla noin 550 hiehoa. Tilaa on kehitetty aktiivisesti jo edellisen sukupolven aikana ja Antti on ollut mukana miettimässä ratkaisuja nuoresta miehestä alkaen. Liharotuisten hiehojen päiväkasvu on tilalla erinomaisella tasolla, yli 550 grammaa päivässä, ja keskiteuraspaino yli 290 kg.

Tuottajat palkittiin Tampereella

Vuoden tuottajat ja ympäristöpalkinnon saaja kukitettiin 31. tammikuuta Tampereella. Vuoden tuottajien ja ympäristöpalkinnon tavoitteena on kertoa HKScanin sopimustuotantoketjussa tehdystä erinomaisesta työstä ja nostaa esille hyviä esimerkkejä sekä osoittaa kunnioitusta ansioituneille kehittäjille ja edelläkävijöille. HKScan on palkinnut vuoden tuottajia Suomessa vuodesta 2013 alkaen. Ympäristöpalkinto myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa.   

Vasemmalta: Mika Tuomola, Eija Tuomola, Jouni, Tuomola, Helena Soranta, Antti Soranta, Hanna Santakangas-Eskola, Pekka Eskola, Taina Hujo-Oittinen & Jussi Oittinen.

Suomalainen eläintuotanto on maailman kärkeä eläinten hyvinvoinnissa ja laadussa. Myös ympäristön ja ilmaston kannalta on parasta tuottaa ruokaa mahdollisimman lähellä kulutusta. Aina suomalaista lihasta valmistettuja HK®- ja Kariniemen® -tuotteita voivat kuluttajat nauttia hyvällä omalla tunnolla.  

(*) henkilöauton vuotuinen päästö on laskettu 18 000 km vuosiajolla ja hiilidioksidin päästöarvo-oletuksena: 160 g / km.

Lisätietoa Jussi Oittisen tilan tuulienergian käytöstä: https://www.youtube.com/watch?v=Kppws58kK14 ja tilan historiasta: https://www.youtube.com/watch?v=PXc_zPnvcsE.

Median yhteydenotot: HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 ja communications@hkscan.com

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com