HKScanin toukokuussa käynnistämät yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut Suomen siipikarjaliiketoimintaan kuuluvissa Rauman ja Euran tuotantoyksiköissä ovat päättyneet. Muutosneuvottelujen tuloksena HKScanin Rauman yksiköstä vähenee 55 työtehtävää ja olennaiset muutokset työsuhteiden ehdoissa koskevat 105 työtehtävää. Muutokset toteutetaan kesälomakauden jälkeen elo-syyskuussa 2022. Toimenpiteillä tavoitellaan yli kolmen miljoonan euron vuotuisia säästöjä, joiden arvioidaan toteutuvan vuoden 2023 aikana.

Neuvottelujen tavoitteena oli parantaa HKScanin Suomen siipikarjaliiketoiminnan kannattavuutta, kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta tehostamalla tuotantoa, organisoimalla toimintaa uudelleen sekä uudistamalla toimintatapoja Rauman ja Euran yksiköissä. Muutosneuvottelut koskivat Rauman ja Euran yksiköissä työntekijöiden henkilöstöryhmää ja kunnossapito-organisaation ylempiä toimihenkilöitä. Neuvottelujen piirissä oli noin 600 henkilöä. 

“Rakennamme entistä vahvempaa pohjaa siipikarjaliiketoimintamme kannattavuudelle ja menestykselle. Nyt toteutettavat toimenpiteet parantavat yhtiön kilpailukykyä strategisesti tärkeässä ja kasvavassa siipikarjatuotteiden kategoriassa. Jatkamme määrätietoisesti toimintamme kustannustehokkuuden parantamista sekä luomme uusia tapoja vastata asiakkaiden odotuksiin ja kuluttajien tarpeisiin”, sanoo HKScanin Suomen liiketoimintayksiköstä vastaava johtaja Jari Leija.

Toimenpiteet ovat jatkoa vuonna 2020 aloitetulle siipikarjaliiketoiminnan tuottavuuden ja kannattavuuden parantamisohjelmalle. Sen puitteissa on toteutettu muun muassa Rauman yksikön prosessin tuottavuusinvestointeja vuosina 2020 - 2021.
 

HKScan Oyj

Heidi Hirvonen
konsernin viestintäjohtaja
puh. 010 570 6072

Lisätietoja:
Jari Leija, HKScanin Suomen liiketoimintayksiköstä vastaava johtaja puh. 040 559 7213 tai 
HKScanin Media Service Desk, puh. 010 570 5700 tai communications@hkscan.com

Kuvat