HK Ruokatalon suurkeittiösektori HK Pro ja Suomen Keittiömestarit ry. ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Viisivuotisen sopimuksen tärkeimpänä tavoitteena on kehittää suomalaista ruokakulttuuria.

- Isona vastuullisena ruokatalona HK Ruokatalo haluaa olla mukana kehittämässä suomalaista ruokakulttuuria mm. toimittamansa suomalaisen liharaaka-aineen kautta. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa osallistumista erilaisiin Suomen Keittiömestarit ry:n koulutus- yms. tapahtumiin sekä Suomen kokkimaajoukkueen tukemiseen mm. tarjoamalla harjoitustilaa ja tarvittavia liharaaka-aineita maajoukkueen tarpeisiin. Suomen Keittiömestarit ry on merkittävä alan vaikuttaja, joten yhteistyö heidän kanssaan konkretisoi osaltaan tavoitettamme, kertoo johtaja Mikko Karell HK Prosta.

Myös Suomen Keittiömestarit ry:n puheenjohtaja Ulla Liukkonen on erittäin iloinen solmitusta sopimuksesta.

- Uskon, että tämä yhteistyö kantaa paljon hedelmää puolin ja toisin. On itsestään selvää, että Suomen Keittiömestarit ry:llä on oltava yhteistyökumppanina myös liha-alan edustaja. HK Ruokatalo on luotettava yhteistyökumppani, jonka lisäksi yrityksen laaja tuotevalikoima tarjoaa jokaiselle keittiömestarille takuuvarmasti jotakin.

Tavoitteena asiantuntijaverkoston luominen

Sopimuksen myötä HK Ruokatalo pyrkii entistä syvällisempään yhteistyöhön keittiömestareiden ammattiverkoston kanssa. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on saada aikaiseksi asiantuntijaverkosto, joka helpottaa mm. tiedonkulkua niin HK Ruokatalosta keittiömestareille kuin toisinkin päin keittiömestareiden kertoessa markkinoiden tarpeista HK Ruokatalolle. Ammattiryhmän kautta HK Ruokatalo saa käyttöönsä lisää tietotaitoa ja osaamista, joita voidaan hyödyntää esim. tuotekehitystoiminnassa.

Lisäksi Suomen Keittiömestarit ry:n alueyhdistykset avustavat HK Ruokataloa erilaisten yleisötapahtumien ruokahuollon järjestämisessä esim. tarvittavan henkilöstön rekrytoinnin osalta. HK Ruokatalo puolestaan avustaa Suomen Keittiömestareiden alueyhdistyksiä liharaaka-aineiden ja lihavalmisteiden yms. hankinnassa.

Lisätietoja:
- HK Ruokatalo Oy, johtaja Mikko Karell, HK Pro, p. 010 570 2323, etunimi.sukunimi@hkruokatalo.fi

- Suomen Keittiömestarit ry, puheenjohtaja Ulla Liukkonen, p. 040 352 7456 / 050 352 9005, etunimi.sukunimi@hotmail.com

HK Ruokatalo Oy on pörssiyhtiö HKScan Oyj:n tytäryhtiö ja vastaa sen liiketoiminnasta Suomessa. HK Ruokatalo valmistaa ja markkinoi lihaa, lihavalmisteita ja valmisruokia. Yrityksen tuotemerkit Suomessa ovat HK ja Kariniemen. HK Ruokatalon suurkeittiösektoria edustaa HK Pro.

Suomen Keittiömestarit ry. on valtakunnallinen vuonna 1950 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on lisätä jäsenistönsä ammattitaitoa. Yhdistyksen tavoitteena on edistää suomalaista ruokakulttuuria, raaka-aineiden arvostusta, tunnettavuutta ja korkealaatuista keittotaitoa Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys tekee vahvaa yhteistyötä alkutuotannon, pienten elintarviketuottajien ja elintarviketeollisuuden kanssa.