HKSCANILLA ENNAKOITUA PAREMPI LOPPUVUOSI VUONNA 2009

HKScan Oyj:n vuoden 2009 viimeisen neljänneksen ja erityisesti joulusesongin
hyvä kaupallinen menestys on alustavien tietojen mukaan nostanut HKScanin
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoitua paremmaksi. 

HKScan on aiemmin arvioinut vuoden 2009 liikevoiton ylittävän selvästi vuoden
2008 tason. Alustavien tulostietojen perusteella HKScan-konsernin raportoitava
liikevoitto vuodelta 2009 on noin 55 miljoonaa euroa (38,1 milj. euroa v. 2008)
ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on noin 67 miljoonaa euroa (38,1
milj. euroa). 

Rakennemuutosohjelma Ruotsissa on edennyt suunnitellusti, ja ohjelman
toimenpiteet ovat tarkentuneet. Tämän hetkisen arvion mukaan toimenpiteistä
aiheutuu noin 8,6 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset aiemmin
ilmoitetun noin 5 miljoonan euron sijaan. Ruotsin rakenneohjelman
kertaluonteisia kustannuksia kirjattiin vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä
2,8 miljoonaa euroa ja 5,8 miljoonaa euroa kirjataan vuoden 2009 neljännelle
neljännekselle. 

Alustavat tulostiedot ovat tilintarkastamattomia eivätkä perustu hallituksen
hyväksymään tilinpäätökseen. HKScan Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen
vuodelta 2009 perjantaina 19.2.2010 noin klo 8. 


HKScan Oyj


Matti Perkonoja
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marjukka
Hujasen kautta, puh. 010 570 6218 HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi
sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia
lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat
vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan
toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com