HKSCAN-KONSERNIN SUOMEN LIIKETOIMINTOJEN ALKUVUODEN ENNAKOITUA VAATIMATTOMAMPI
TULOSKEHITYS NOPEUTTAA LIIKETOIMINTAKETJUN KEHITTÄMISPROJEKTIEN KÄYNNISTÄMISTÄ 

HKScan Oyj:n Suomen liiketoiminnat jäävät ennakkoarvioiden mukaan selvästi
viime vuoden ensimmäisen vuosikvartaalin tuloksesta. Markkinatilanne on
osoittautunut ennakoituakin haastavammaksi. Suurimmat markkinamuutokset ovat
tapahtuneet siipikarjanlihassa. Perussyy on kiristynyt hintakilpailu ennen
toukokuussa voimaantulevaa EU:n siipikarjadirektiivin muutosta. Myös sian- ja
naudanlihan kysyntä on ollut ennakoitua alavireisempää. 

Pitkän aikavälin kannattavuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää
toimitusjohtaja Matti Perkonojan mukaan HK Ruokatalon liiketoimintaketjuun
suunniteltujen kehittämistoimien selvää nopeuttamista. Suunnitelmat käsittävät
koko liiketoimintaketjun. Liiketoiminnoissa tavoitellaan yhtiön aseman
vahvistumista kotimarkkinoilla. Kehitysohjelmilla tavoitellaan 12 miljoonan
euron vuosittaisia tuloshyötyjä. Ohjelmiin liittyvät investoinnit sisältyvät
liiketoiminnan normaaleihin vuosi-investointiohjelmiin. Ohjelmista arvioidaan
aiheutuvan jonkun verran ylimääräisiä kustannuksia vuosina 2010-2011. 

Alustavien suunnitelmien mukaan HK Ruokatalon tuotannollista toimintaa
keskitettäisiin ja alihankintaverkostossa tapahtuvaa tuotantoa vähennettäisiin
merkittävästi. Suunnitelmat koskisivat HK Ruokatalon kaikkia tuotantolaitoksia
ja yhtiön koko henkilöstöä sekä alihankintaverkostoa Suomessa. Alustavien
suunnitelmien mukaan ohjelmien läpivienti merkitsisi noin 200 henkilötyövuoden
vähentymistä HK Ruokatalon liiketoimintaketjussa. Suunnitelmien tarkentuessa
aloitetaan asianmukaiset neuvottelut HK Ruokatalon henkilöstön kanssa. 

HKScan Oyj julkistaa Q1-osavuosikatsauksen 4.5.2010 noin klo 8.


HKScan Oyj


Matti Perkonoja
toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa HKScanin toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi jättää
soittopyynnön viestintäpäällikkö Marja Siltalan kautta, puh. 010 570 2290. 


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi
sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia
lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat
vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan
toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Liikevaihto
vuonna 2009 oli 2,1 miljardia euroa. 


JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com