HKSCANIN VUOSIKERTOMUS JA CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2009 OVAT ILMESTYNEET

HKScan Oyj:n vuosikertomus tilivuodelta 2009 on ilmestynyt suomeksi,
englanniksi ja ruotsiksi. Vuosikertomukset ovat ladattavissa pdf-muodossa
yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.hkscan.com > Sijoituksena > Katsaukset. 

Vuosikertomuksen yhteydessä on HKScanin hallituksen selvitys yhtiön hallinto-
ja ohjausjärjestelmästä 2009 (Corporate governance statement). Selvitys on
luettavissa myös yllä mainitussa internet-osoitteessa. 

Painettu vuosikertomus postitetaan viikolta 14 alkaen niille rekisteröityneille
osakkeenomistajille, jotka omistavat vähintään 750 osaketta. Kertomuksen voi
myös tilata osoitteesta HKScan Oyj, Viestintä, PL 50, 20521 Turku tai
lomakkeella, joka on yhtiön verkkosivujen kohdassa Yhteystiedot > Palautetta
yritykselle tai sähköpostitse hk.viestinta@hkscan.com 

Vuosikooste HKScan Oyj:n vuonna 2009 julkistamista pörssitiedotteista on
luettavissa vuosikertomuksesta sekä yhtiön verkkosivuilla www.hkscan.com >
Sijoituksena > Katsaukset 


HKScan Oyj


Matti Perkonoja
toimitusjohtaja


Liitteet:
HKScan Oyj:n vuosikertomus tilivuodelta 2009
Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 (Corporate governance
statement) 


Mahdolliset kyselyt voi osoittaa viestintäpäällikkö Marja Siltalalle HKScan
Oyj:hin, puh 010 570 2290 


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi
sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia
lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat
vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan
toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Liikevaihto
vuonna 2009 oli 2,1 miljardia euroa. JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com