HKSCAN-KONSERNI SUUNNITTELEE UUSIA RAKENTEELLISIA MUUTOKSIA SUOMESSA JA
RUOTSISSA 

HKScanin suomalaisen tytäryhtiön HKScan Finlandin ja ruotsalaisen tytäryhtiön
Scan AB:n rakenteita suunnitellaan tehostettavan edelleen vuosien 2011-2013
aikana. Uusilla HKScan-konsernin sisäisillä toimenpidesuunnitelmilla tähdätään
Suomen osalta vuoden 2011 loppuun mennessä 12,5 miljoonan ja Ruotsin osalta
vuosi sitten kerrottuun 30 miljoonan euron kehittämishyötyihin. 

Kehittämissuunnitelmat tähtäävät HKScanin kannattavuuden parantamiseen. Nyt
toteutettavaksi harkittavilla ohjelmilla tähdätään lisäksi asiakkaiden ja
kuluttajien edellyttämien tuotevalikoimien, laadun ja vastuullisen toiminnan
varmistamiseen HKScanin koko liiketoimintaketjussa. Ohjelmien avulla
vahvistetaan myös pohjaa tulevalle kasvulle ja kannattavuudelle. 


SUOMESSA SUUNNITELMA LIIKETOIMINTAKETJUN KEHITTÄMISESTÄ ETENEE

HKScan Finlandin huhtikuussa kertomat liiketoiminnan kehittämissuunnitelmat
ovat tarkentuneet. Suunnitellulla ohjelmalla tavoitellaan yhtiön aseman
vahvistumista kotimarkkinoilla Suomessa ja 12,5 miljoonan euron
kehittämishyötyjä vuoden 2011 loppuun mennessä. 

Suunniteltu ohjelma tähtää HK Ruokatalon tuotantolaitosten paremman
kustannuskilpailukyvyn saavuttamiseen sekä asiakkaiden edellyttämän laadun,
toimitusvarmuuden ja tuotekonseptien vaatiman teknologian kehittämiseen ilman
kustannuksiltaan korkeita investointeja. 

Ohjelmassa on alustavasti suunniteltu tuotantotoimintojen nykyistä
voimakkaampaa keskittämistä. Keskittämisen tuloksena olisi mahdollista
saavuttaa markkinoilla menestymisen edellyttämä kustannuskilpailukyky.
Suunnitelman mukaan sikojen teurastus ja leikkuu voitaisiin keskittää Forssaan,
nautojen teurastus ja leikkuu Outokumpuun sekä lihavalmisteiden ja
valmisruokien valmistus konsernin tuotantolaitoksiin. Suunnitelman toteutuessa
sikojen teurastus siirrettäisiin Mellilästä Forssaan sekä lihavalmisteiden ja
valmisruokien valmistus Säkylästä konsernin muihin tuotantolaitoksiin. 

Lisäksi HKScan Finland arvioi jatkossa liiketoiminta-aluekohtaisesti
alihankkijoiden tarpeen ja roolin. 

Mahdollisen keskittämisen läpivienti tulisi vaatimaan työn tuottavuuden
merkittäväksi parantamiseksi henkilöstöltä yhteistyötä, uutta
toimintakulttuuria ja uuteen kilpailuympäristöön sopeutumista erityisesti
yhtiön suurimmilla tuotantolaitoksilla Forssassa, Eurassa ja Vantaalla. HK
Ruokatalon henkilöstön edustajien kanssa aloitetaan lähitulevaisuudessa
suunnitelmaa koskevat neuvottelut. 

Suunnitellun ohjelman läpivienti merkitsisi noin 250 henkilötyövuoden
vähentymistä HKScan Finlandin koko liiketoimintaketjussa alihankkijat
/ulkoistetut toiminnot mukaan lukien vuoden 2011 loppuun mennessä. 

Ohjelmaan liittyvät investoinnit sisältyvät HKScan Finlandin liiketoiminnan
normaaleihin vuosi-investointiohjelmiin ja siitä arvioidaan aiheutuvan noin
kolmen miljoonan euron ylimääräiset kustannukset vuosina 2010-2011. 


RUOTSISSA TEOLLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMAA LAAJENNETAAN

HKScanin Ruotsin markkina-alueen vuosi sitten aloitettua kehittämisohjelmaa
suunnitellaan laajennettavaksi ohjelman 30 miljoonan euron kehittämishyötyjen
varmistamiseksi. 

Suunnitelmassa ruokamakkaroiden valmistus keskitettäisiin vuosien 2011-2013
aikana pääsääntöisesti Linköpingiin. Tämä tarkoittaisi Örebron
tuotantolaitoksen nakkilinjojen ja Kristianstadin makkaratuotannon siirtämistä
Linköpingiin. Lisäksi Pärsons-tuotemerkillä myytävien puolivalmisteiden
tuotanto Strövelstorpissa on tarkoitus siirtää Scanin muihin
tuotantolaitoksiin. Skaran tuotantolaitoksen osalta haetaan ratkaisua
yhteistoimintamallista vuoden 2011 aikana. 

Näiden lisäksi pääkonttori- ja hallintotoiminnot on suunniteltu siirrettäväksi
Skarasta ja Tukholmasta Linköpingiin. Siirron jälkeen Tukholmaan jäisi myynti-
ja siihen liittyvät suorat tukitoiminnot. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaa
Linköpingin tuotantopaikkakunnan aseman vahvistumista. 

Suunnitelman toteuttamiseen tähtäävät neuvottelut työmarkkinaosapuolien kanssa
on aloitettu. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaa vuosi sitten ilmoitetun
mukaisesti Scanin henkilöstömäärän vähenemistä nykyisestä n. 2 500 henkeen.
Mahdolliset henkilöstöjärjestelyt koskettaisivat pääasiassa Örebrota,
Kristianstadia, Skaraa, Strövelstorpia ja Tukholmaa. 

Ohjelmaan liittyvät investoinnit sisältyvät pääosin Scan AB:n liiketoiminnan
normaaleihin vuosi-investointiohjelmiin ja siitä arvioidaan aiheutuvan noin
neljä miljoonaa euroa ylimääräisiä kustannuksia vuosina 2011-2013. 


HKScan Oyj


Matti Perkonoja
toimitusjohtajaLisätietoja:
- HKScanin toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi jättää soittopyynnön
Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218. 
- HKScan Finlandin toimitusjohtaja Jari Leija. Hänelle voi jättää soittopyynnön
Marja Säkön kautta, p. 010 570 2602. 
- Scan AB:n toimitusjohtaja Denis Mattsson. Hänelle voi jättää soittopyynnön
Marjukka Hujasen kautta p. 010 570 6218. HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi
sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia
lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat
vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan
toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Liikevaihto
vuonna 2009 oli 2,1 miljardia euroa. 


JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com