HKSCAN ON ALLEKIRJOITTANUT SOPIMUKSEN JOHTAVAN TANSKALAISEN SIIPIKARJAYRITYKSEN
ROSE POULTRY A/S:N HANKKIMISESTA 

HKScan Oyj ("HKScan") ja tanskalaisen Rose Poultry A/S:n (”Rose Poultry”)
omistajat - Vinderup Poultry A/S, Skovsgaard Fjerkræslagteri A/S ja Hedegaard
A/S - ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan HKScan hankkii Tanskan
suurimman siipikarjayrityksen. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen kuluvan
syksyn aikana ja sopimuksen täytäntöönpano edellyttää kilpailuviranomaisten
hyväksyntää. 

Kaupan toteutuessa HKScanin toiminta siipikarjamarkkinoilla laajenee Tanskaan
ja Ruotsiin ja yhtiöstä tulee yksi johtavista toimijoista
siipikarjamarkkinoilla Pohjois-Euroopassa. 

Rose Poultryn strateginen sopivuus HKScanille on erinomainen ja se muodostaa
merkittävän askeleen yhtiön siipikarjaliiketoiminnan kehittämisessä.
Siipikarjanlihan kulutus on edelleen kasvussa globaalisti ja HKScanin
markkina-alueilla. HKScanilla on vahva jalansija siipikarjanlihamarkkinoilla
sekä Suomessa että Baltiassa. Yhtiön tuotemerkki siipikarjanlihalle Suomessa on
Kariniemen ja Virossa Tallegg. 

Rose Poultryn osakkeiden kauppahinta on enintään 23,9 miljoonaa euroa riippuen
tietyistä kauppahinnan muutosehdoista. Kauppahinta maksetaan enintään 15,9
miljoonan euron käteisvastikkeella ja myyjille suunnattavalla enintään 1 000
000 kappaleen HKScanin A-osakkeen osakeannilla. Osapuolet ovat lisäksi
sopineet, että HKScanilla on myyjien sitä vaatiessa velvollisuus ostaa uudet
A-osakkeet kokonaan tai osittain takaisin kiinteään hintaan 8,00 euroa
A-osakkeelta, ajanjaksona, joka alkaa 18 kuukautta kaupan toteutumispäivästä ja
päättyy 21 kuukautta toteutumispäivästä. Rose Poultryn taseeseen sisältyy
korollisia nettovelkoja arviolta 47 miljoonan euron arvosta. Lopullinen
kokonaiskauppahinta täsmentyy täytäntöönpanon yhteydessä. 

HKScanin hallitus on tänään hyväksynyt hankinnan ja päättänyt käyttää
varsinaiselta yhtiökokoukselta 23.4.2010 saamansa osakeantivaltuutusta
suunnattuun osakeantiin. 

Osakeannissa annettava A-osakkeiden määrä täysimääräisenä vastaa noin 2,06
prosenttia HKScanin kaikista päätöshetkellä rekisteröidyistä A-osakkeista ja
0,64 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 

Rose Poultry tuottaa vuodessa yli 130 miljoonaa kiloa siipikarjanlihaa, jota
myydään yhtiön omalla Rose-tuotemerkillä sekä kaupan merkeillä tuoreena,
pakastettuna tai valmisteina yhtiön päämarkkinoilla Tanskassa, Ruotsissa ja
Isossa Britanniassa. Rose Poultryllä on kolme tuotantolaitosta Tanskassa ja
yhtiö työllistää noin 1 000 henkeä. Rose Poultryn liikevaihto tilikautena
2008/2009 oli yli 200 miljoonaa euroa. 


HKScan Oyj

Matti Perkonoja
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Matti Perkonoja, HKScan Oyj. Hänelle voi jättää soittopyynnön
Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218. 


Tiedotustilaisuus:
Asiaa koskeva tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille on perjantaina
10.9.2010 klo 10 alkaen G.W. Sundmansin auditoriossa, Eteläranta 16, Helsinki.
Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittamaan tulostaan sähköpostitse
osoitteeseen: marja.siltala@hkscan.com. 


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi
sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia
lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat
vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan
toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Liikevaihto
vuonna 2009 oli 2,1 miljardia euroa. 


JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com