HKSCAN TÄYDENTÄÄ 9.9.2010 KLO 15.30 ANNETTUA ROSE POULTRY A/S:N YRITYSKAUPPAA  
KOSKEVAA PÖRSSITIEDOTETTA                            

Rose Poultry A/S:n ("Rose Poultry") liikevaihto 30.9.2009 päättyneellä     
tilikaudella oli 1 572,7 miljoonaa Tanskan kruunua (n. 211,1 miljoonaa euroa) ja
liiketulos -5,0 miljoonaa Tanskan kruunua (n. -0,7 miljoonaa euroa). Kuluvalla 
1.10.2009 alkaneella tilikaudella liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman ja  
liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.                  

--------------------------------------------------------------------------------
|              |  30.9.2009 päättynyt |  30.9.2008 päättynyt |
|              |       tilikausi |       tilikausi |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto (milj. DKK)  |        1 572,7 |        1 701,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos(EBIT)(milj.   |          -5,0 |          45,6 |
| DKK)            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------

Rose Poultryn taloudellinen asema on vakaa. Yhtiön taseen loppusumma edellisen 
tilikauden lopussa 30.9.2009 oli 688,9 miljoonaa Tanskan kruunua (n. 93     
miljoonaa euroa)ja korollisia nettovelkoja oli 356,2 miljoonan Tanskan kruunun 
(47,8 miljoonan euron) arvosta.                         

--------------------------------------------------------------------------------
|              |       30.9.2009 |       30.9.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma (milj.  |         688,9 |         819,6 |
| DKK)            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat   |         356,2 |         435,9 |
| (milj. DKK)        |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------

Rose Poultryn kannattavuus on keskimääräistä toimialan kannattavuustasoa    
Euroopassa.                                   

Yrityskauppa on HKScan-konsernin aiemmin ilmoittaman strategian mukainen ja se 
muodostaa merkittävän askeleen HKScanin siipikarjaliiketoiminnan kehittämisessä.


HKScan Oyj                                   


Matti Perkonoja                                 
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Matti Perkonoja, HKScan Oyj. Hänelle voi jättää soittopyynnön  
Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218.                   


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat
Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja   
naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla 
tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja  
suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä   
maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2009 oli 2,1   
miljardia euroa.                                


JAKELU:                                     
Nasdaq OMX, Helsinki                              
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.hkscan.com