HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2010                


HKSCANIN KOLMAS KVARTAALI SUUNNITELLUN MUKAINEN; SYYSKUUSSA SOLMITTU ROSE    
POULTRY-KAUPPA NOSTAA TOTEUTUESSAAN HKSCANIN POHJOIS-EUROOPAN JOHTAVAKSI    
SIIPIKARJATALOKSI                                

* HKScanin heinä-syyskuu sujui suunnitelmien mukaisesti. Suomen liiketoiminnan 
normalisoitumisen, Ruotsin kertaluonteisten myyntivoittojen ja Puolan      
markkina-alueen erittäin hyvän menestyksen ansiosta kolmannen kvartaalin    
liikevoitto nousi 18,8 miljoonaan euroon (14,1 milj. euroa).          

* Konsernin yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 1 518,3 miljoonaa euroa(1 567,2 
milj. euroa) ja liikevoitto 32,3 miljoonaa euroa jääden hieman viime vuodesta  
(36,6 milj. euroa).                               

* Yhtiö pitää Q2-osavuosikatsauksessa antamansa tulosarvion ennallaan.     
Ensimmäisen vuosipuoliskon tuloskehityksen jäätyä merkittävästi viime vuoden  
vastaavaa ajankohtaa alhaisemmaksi, arvioidaan konsernin koko vuoden liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä jäävän jonkin verran vuoden 2009 tasosta.      


HKSCAN-KONSERNI                                 
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|          | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |  532,4 |  533,5 | 1 518,3 |  1 567,2 |  2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |  18,8 |   14,1 |   32,3 |   36,6 |   55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%  |   3,5 |   2,6 |    2,1 |    2,3 |    2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto / tappio  |   16,5 |   10,8 |   25,3 |   21,9 |   37,3 |
| ennen veroja    |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa |   0,24 |  0,20 |   0,37 |   0,35 |   0,64 |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.  


HEINÄ-SYYSKUU 2010                               

* Konsernin liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 532,4 miljoonaa euroa  
(533,5 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 18,8 miljoonaa euroa (14,1 milj. 
euroa).                                     

* Suomessa tilanne oli normalisoitumassa kevään työtaistelutoimien jälkeen.   
Liikevoitto oli kolmannella neljänneksellä 6,8 miljoonaa euroa (7,7 milj.    
euroa).                                     

* Ruotsissa liikevoitto oli 6,6 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Liikevoittoa 
kasvattivat Uppsalan ja Visbyn kiinteistöjen myyntivoitot. Toisaalta      
rakennemuutoksesta on aiheutunut edelleen merkittävästi ylimääräisiä kuluja.  

* Baltiassa liikevoittoa rasitti odotetusti Jelgavas Galas Kombinatsin     
konsolidointi Rigas Miesnieksiin. Liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (3,4 milj.
euroa).                                     

* Puolassa liikevoitto lähes kaksinkertaistui 4,3 miljoonaan euroon (2,2 milj. 
euroa).                                     


TOIMITUSJOHTAJA MATTI PERKONOJA:                        

"HKScanin liiketoiminta kolmannella vuosineljänneksellä oli ennakoidun mukainen.
Yhtiön strategiset vahvuudet, hajautettu maantieteellinen rakenne ja useat   
tuotesegmentit, tukevat liiketoiminnan tasaista ja ennustettavaa kehitystä.   
Tehdyt yrityshankinnat ovat HKScanin kasvustrategian mukaiset, eivätkä ne    
sisällä suuruusluokaltaan sellaisia toiminnallisia tai taloudellisia riskejä,  
jotka vaarantaisivat yhtiön hallitun ja pitkäjänteisen kehittämisen.      

Konserni on vahvistanut liiketoiminnan kannattavuuden ja tehokkuuden      
kehittämistoimia erityisesti Ruotsissa ja Suomessa. HKScan kertoi syyskuussa  
suunnittelevansa uusia toimintaa kehittäviä rakenteellisia muutoksia Suomen ja 
Ruotsin markkina-alueilla. Suomessa painopiste on liiketoiminnan tuottavuuden  
merkittävässä parantamisessa kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi.   
Ruotsissa aiemmin aloitettua kehittämisohjelmaa päätettiin laajentaa      
tavoiteltujen 30 miljoonan euron kehittämishyötyjen varmistamiseksi.      

Baltian liiketoimintaympäristö on kansantalouksien tilan vuoksi edelleen    
haastava, vaikkakin viime kuukausien aikana tilanne on jonkin verran      
tasapainottunut. Rakvere Lihakombinaatin ja Talleggin tuloskehitys oli edelleen 
vahvaa.                                     

Puolassa Sokolów kasvatti liikevoittoaan merkittävästi. Positiivisen kehityksen 
taustalla oli markkina-asemien vahvistaminen modernissa vähittäiskaupassa sekä 
onnistuminen vientimarkkinoilla.                        

Vuosikvartaaleittain suoritetuissa impairment-testauksissa ei ole ilmennyt   
tarvetta testattujen tasearvojen uudelleenarviointiin.             

HKScan Oyj ja tanskalaisen Rose Poultry A/S:n omistajat allekirjoittivat    
syyskuussa sopimuksen, jonka mukaan HKScan hankkii Tanskan suurimman      
siipikarjayrityksen. Rose Poultryn strateginen sopivuus HKScanille on      
erinomainen ja kaupan toteutuessa yhtiöstä tulee johtava toimija        
siipikarjamarkkinoilla Pohjois-Euroopassa. Kauppa on tarkoitus saattaa     
päätökseen kuluvan vuoden aikana ja sopimuksen täytäntöönpano edellyttää    
kilpailuviranomaisten hyväksyntää.                       

Suomessa HK Ruokatalon ainutlaatuinen ja mittava Rypsiporsas® -kehityshanke on 
edennyt aikataulussaan. Innovaation myötä porsaanliha nousee uudelle      
laatutasolle ja terveellisten lihatuotteiden kärkeen. HK Rypsiporsaille     
syötetään rehua, johon on lisätty kotimaista rypsiöljyä. Tämän ansiosta niiden 
lihan rasvan laatu saadaan muuttumaan luonnollisesti sydänystävälliseksi. HK  
Ruokatalo tuo uudet maukkaat ja sydämelle hyvää tekevät Rypsiporsas® -tuotteet 
kuluttajamarkkinoille helmikuussa 2011.”                    


MARKKINA-ALUE SUOMI                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      | 179,0 |  181,6 |  520,3 |  547,2 |   732,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |  6,8 |   7,7 |   6,0 |   20,6 |   27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%    |   3,8 |   4,2 |   1,2 |   3,8 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Suomessa liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa (7,7 milj. euroa).         
Kesän grillisesonki oli onnistunut ja myynnin osalta saavutettiin tavoitteet.  
Siipikarjanlihan kysyntä jaksolla oli ennakoitua suurempi ylittäen HK Ruokatalon
toimituskyvyn ja rajoittaen samalla yhtiön saavutettavissa olevaa        
tuloskehitystä. Muiden HKScan Finlandin tytär- ja osakkuusyhtiöiden       
liiketoiminnan ja kannattavuuden kehitys oli erittäin hyvä.           

Syyskuun puolivälissä annetulla pörssitiedotteella tarkennettiin aiemmin    
kerrottuja Suomen liiketoiminta-aluetta koskevia kehittämissuunnitelmia.    
Suunnitellulla ohjelmalla tavoitellaan yhtiön aseman vahvistamista ja työn   
tuottavuuden lisäämistä Suomessa sekä 12,5 miljoonan euron kehittämishyötyjä  
vuoden 2011 loppuun mennessä. Ohjelmassa on alustavasti suunniteltu       
tuotannollisten toimintojen nykyistä voimakkaampaa keskittämistä ja sen     
läpivienti merkitsisi noin 250 henkilötyövuoden vähennystä HK Ruokatalon koko  
liiketoimintaketjussa alihankkijat ja ulkoistetut toiminnot mukaan lukien vuoden
2011 loppuun mennessä. Asiaa koskevat neuvottelut HK Ruokatalon henkilöstön   
kanssa on aloitettu marraskuun alussa.                     

HK Ruokatalon Forssan ja Mellilän tuotantolaitosten vientitoimitukset Venäjälle 
keskeytyivät heinäkuussa. Syynä oli Venäjän viranomaisten useisiin suomalaisiin 
elintarvikealan tuotantolaitoksiin kohdistama vientikielto, joka Mellilän    
tuotantolaitoksen osalta kumottiin elokuun lopulla. Viennin keskeytyminen    
Forssasta on aiheuttanut jonkin verran varastojen kasvua.            
                                        
HK Ruokatalo on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa uudenlaisen      
maukkaamman ja sydämelle hyvää tekevän porsaanlihan, HK Rypsiporsaan.      
Kehityshanke on edennyt aikataulussaan ja uudet sydämelle hyvää tekevät     
Rypsiporsas® -tuotteet tuodaan kuluttajamarkkinoille helmikuussa 2011.     


MARKKINA-ALUE RUOTSI                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      | 249,8 |  256,2 |  722,1 |  759,1 |  1 037,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |  6,6 |   2,5 |  12,3 |   7,6 |   16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%    |   2,6 |   1,0 |   1,7 |   1,0 |    1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Ruotsissa kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto jäi hieman viime vuodesta.  
Liikevaihto oli 249,8 miljoonaa euroa (256,2 milj. euroa). Laskun syinä olivat 
uuden logistiikkakeskuksen sisäänajovaiheeseen liittyneet toimitushäiriöt sekä 
naudanlihan tuonnin huomattava lisääntyminen, joka on laskenut ruotsalaisen   
naudanlihan kulutusta ja markkinahintatasoa. Vahvistunut Ruotsin kruunu on   
heikentänyt merkittävästi ruotsalaiseen raaka-aineeseen pohjautuvan tuotannon  
kilpailukykyä.                                 

Liikevoitto oli 6,6 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Liikevoittoa kasvattivat 
jaksolle kirjatut Uppsalan ja Visbyn tuotantolaitosten myyntivoitot 7,9     
miljoonaa euroa. Käynnissä olevasta rakennemuutoksesta on aiheutunut alkuvuoden 
aikana arviolta noin 8 miljoonan euron ylimääräiset kustannukset, joista    
kolmannelle neljännekselle kohdistui noin 4,6 miljoonaa euroa.         

Scanin valtakunnallinen jakelukeskus Linköpingissä vihittiin käyttöön elokuussa.
Tavaratoimitusten keskittäminen selkeyttää toimintaa ja yksinkertaistaa     
jakeluteitä hyödyttäen sekä asiakkaita että Scania. Keskuksen käyttöönotossa  
esiintyneet häiriöt on korjattu, ja toimitusvarmuus on saavuttamassa tavoiteltua
tasoa.                                     
                                        
Pärsons-merkkiset leivänpäälliset menestyivät kolmannella kvartaalilla hyvin.  
Myös Scan-tuotemerkki on vahvistanut asemiaan valmisteiden osalta.       

Syyskuussa Scan Ab päätti laajentaa vuosi sitten aloitettua kehittämisohjelmaa 
vuonna 2009 kerrottujen 30 miljoonan euron kehittämishyötyjen varmistamiseksi. 
Suunnitelmassa ruokamakkaroiden valmistus keskitettäisiin vuosien 2011 - 2013  
kuluessa Örebrosta ja Kristianstadista pääsääntöisesti Linköpingiin.      
Pärsons-merkillä myytävien puolivalmisteiden tuotanto siirrettäisiin      
Strövelstorpista muihin Scanin tuotantolaitoksiin. Lisäksi pääkonttori ja    
hallinto on suunniteltu siirrettäväksi Skarasta ja Tukholmasta Linköpingiin.  

Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaa vuosi sitten ilmoitetun mukaisesti Scanin 
henkilöstömäärän vähenemistä nykyisestä noin 2 750:stä noin 2 500 henkeen.   


MARKKINA-ALUE BALTIA                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|           | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  42,3 |   40,5 |  118,4 |  118,8 |   156,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   2,5 |   3,4 |   6,9 |   7,9 |    9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%   |   6,0 |   8,3 |   5,8 |   6,6 |    6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Baltiassa liikevoitto oli kolmannella neljänneksellä 2,5 miljoonaa euroa (3,4  
milj. euroa). Tulosta rasittivat ennakoidun mukaisesti Rakvere-konsernin    
Latviassa toimivan tytäryhtiön AS Rigas Miesnieksin alkuvuonna hankkiman    
Jelgavas Galas Kombinatsin konsolidointi yhtiöön.                

Baltiassa kansantalouksien vaikeudet ovat hellittämässä, mutta työttömyys on  
korkea ja ostovoima sen mukaisesti edelleen normaalia alhaisempi. Kilpailu on  
kireää koko liha-alalla Baltiassa ja tuloksen tekeminen haastavaa kuluttajien  
suosiessa edullisempia ja vähemmän jalostettuja tuotteita.           
Rakvere-konsernin Latviassa toimiva tytäryhtiö AS Rigas Miesnieks on tehostanut 
toimintojaan yhdistämällä Rigas Miesnieksin ja Jelgavas Galas Kombinatsin    
myynnin ja logistiikan syyskuun alusta lukien. Yhtiöiden tuotannollista     
toimintaa on tarkoitus keskittää ensi vuoden aikana pääosin Jelgavan uuteen ja 
tehokkaaseen laitokseen. Riikaan jäävät Rigas Miesnieksin lähettämö ja hallinto.
Toimintojen yhdistämisellä saavutetaan kustannussäästöjen lisäksi joustavuutta 
Latvian lihamarkkinoiden vaikeassa tilanteessa.                 

Rakvere Lihakombinaatin eläinperäisten jätteiden käsittelylaitos valmistui   
elokuussa. Uusi laitos on alallaan Viron tehokkain ja ympäristöystävällisin.  


MARKKINA-ALUE PUOLA                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
| *)          | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  76,9 |   69,2 |  206,8 |  186,5 |   251,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   4,3 |   2,2 |  12,5 |   6,4 |    9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%   |   5,6 |   3,2 |   6,1 |   3,4 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50%) Sokolów-konsernin luvuista.    

Puolassa vuoden 2009 lopulla alkanut liiketoiminnan vahva kehitys jatkui myös  
kolmannella kvartaalilla. Sokolówin liikevoitto lähes kaksinkertaistui 4,3   
miljoonaan euroon (2,2 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan 
aikaan verrattuna ollen 76,9 miljoonaa euroa (69,2 milj. euroa).        

Sokolówin menestykseen vaikutti erityisesti yhtiön entistä parempi menestys   
modernien kaupan ketjujen super- ja hypermarkettien valikoimissa. Myös vienti on
kasvanut. Yhtiön taloudellinen tilanne on tasapainoinen ja sen         
kustannuskilpailukyky on hyvä.                         

Tiukan kulukontrollinsa ansiosta Sokolów on lisäksi säilyttänyt marginaalinsa  
markkinahintojen laskusta huolimatta.                      


Sopimus johtavan tanskalaisen siipikarjayrityksen Rose Poultry A/S:n      
hankkimisesta                                  
HKScan Oyj ("HKScan") ja tanskalaisen Rose Poultry A/S:n (”Rose Poultry”)    
omistajat - Vinderup Poultry A/S, Skovsgaard Fjerkræslagteri A/S ja Hedegaard  
A/S - allekirjoittivat syyskuussa sopimuksen, jonka mukaan HKScan hankkii    
Tanskan suurimman siipikarjayrityksen. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen  
syksyn 2010 aikana ja sopimuksen täytäntöönpano edellyttää kilpailuviranomaisten
hyväksyntää.                                  

Kaupan toteutuessa HKScanin toiminta siipikarjamarkkinoilla laajenee Tanskaan ja
Ruotsiin ja yhtiöstä tulee johtava toimija siipikarjamarkkinoilla        
Pohjois-Euroopassa. Rose Poultryn strateginen sopivuus HKScanille on erinomainen
ja se muodostaa merkittävän askeleen yhtiön siipikarjaliiketoiminnan      
kehittämisessä. Yrityskauppa on HKScan-konsernin strategian mukainen      

Rose Poultryn osakkeiden kauppahinta on enintään 23,9 miljoonaa euroa riippuen 
tietyistä kauppahinnan muutosehdoista. Kauppahinta maksetaan enintään 15,9   
miljoonan euron käteisvastikkeella ja myyjille suunnattavalla enintään 1 000 000
kappaleen HKScanin A-osakkeen osakeannilla. Osapuolet ovat lisäksi sopineet,  
että HKScanilla on myyjien sitä vaatiessa velvollisuus ostaa uudet A-osakkeet  
kokonaan tai osittain takaisin kiinteään hintaan 8,00 euroa A-osakkeelta,    
ajanjaksona, joka alkaa 18 kuukautta kaupan toteutumispäivästä ja päättyy 21  
kuukautta toteutumispäivästä. Rose Poultryn taseeseen sisältyy korollisia    
nettovelkoja arviolta 47 miljoonan euron arvosta. Lopullinen kokonaiskauppahinta
täsmentyy täytäntöönpanon yhteydessä.                      

HKScanin hallitus hyväksyi hankinnan 9.9.2010 ja päätti käyttää varsinaiselta  
yhtiökokoukselta 23.4.2010 saamansa osakeantivaltuutusta suunnattuun      
osakeantiin.                                  

Osakeannissa annettava A-osakkeiden määrä täysimääräisenä vastaa noin 2,06   
prosenttia HKScanin kaikista päätöshetkellä rekisteröidyistä A-osakkeista ja  
0,64 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.      

Rose Poultry tuottaa vuodessa yli 130 miljoonaa kiloa siipikarjanlihaa, jota  
myydään yhtiön omalla Rose-tuotemerkillä sekä kaupan merkeillä tuoreena,    
pakastettuna tai valmisteina yhtiön päämarkkinoilla Tanskassa, Ruotsissa ja   
Isossa Britanniassa. Rose Poultryllä on kolme tuotantolaitosta Tanskassa ja   
yhtiö työllistää noin 1 000 henkeä.                       


INVESTOINNIT JA RAHOITUS                            

Konsernin bruttoinvestoinnit vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä olivat 15,2 
miljoonaa euroa (9,3 Meur). Tammi-syyskuun bruttoinvestoinnit olivat      
kokonaisuudessaan 52,2 miljoonaa euroa (33,8 Meur). Summa jakaantui       
tuotannollisiin kohteisiin markkina-alueittain seuraavasti: Suomi 16,5 miljoonaa
euroa (9,0 Meur), Ruotsi 17,2 miljoonaa euroa (13,7 Meur) ja Baltia 12,4    
miljoonaa euroa (4,7 Meur). Sokolówin investoinneista Puolassa HKScanin osuus  
oli 6,1 miljoonaa euroa (6,4 Meur).                       

Konsernilla oli korollista velkaa syyskuun lopussa 458,8 miljoonaa euroa (483,6 
Meur). Vuoden vaihteessa korollisten velkojen bruttomäärä oli 417,4 miljoonaa  
euroa. Lainamäärän lasku viime vuoden vastaavaan ajankohtaan (Q3/2009)     
verrattuna johtuu joulukuussa 2009 toteutetusta 78,0 miljoonan euron      
osakeannista. Osakeannin tuotosta yhtiö käytti 20 miljoonaa euroa oman pääoman 
ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) takaisinmaksuun. Lopuilla  
antivaroilla maksettiin muita korollisia velkoja.                

Vuoden vaihteen jälkeinen Ruotsin kruunun voimakas vahvistuminen (noin 11 %),  
käyttöpääomarahoitustarpeen lisääntyminen ja osingonmaksut ovat lisänneet yhtiön
korollisia bruttovelkoja alkuvuonna.                      

Korkotason alentumisen, lainamäärän laskun sekä EEK-määräisen oman pääoman   
suojauksen kustannusten laskun vuoksi nettorahoituskulut ovat laskeneet     
edellisvuodesta selvästi. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä   
30.09.2010 oli 214,6 miljoonaa euroa (169,2 Meur). Lisäksi konsernilla oli   
muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 27,1 miljoonaa euroa (42,1   
Meur). 100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 17,0 miljoonaa 
euroa (10,0 Meur).                               

Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 35,8 prosenttia (31,1 %). Omavaraisuuden 
vahvistumiseen vaikutti olennaisesti joulukuussa 2009 toteutettu osakeanti.   
Vuoden vaihteen omavaraisuusaste oli 37,1 prosenttia.              


LSO OSUUSKUNNAN TEKEMIÄ OSAKEKAUPPOJA KOSKEVA SISÄPIIRIOIKEUDENKÄYNTI      

LSO Osuuskunnan elokuussa 2006 tekemiä osakekauppoja koskeva oikeudenkäynti   
alkoi marraskuun alussa. HKScan seuraa oikeusprosessin edistymistä ja      
tarkastelee asiaa viimeistään, kun oikeusprosessin lopputulos on tiedossa.   

Helsingin kihlakunnan syyttäjä päätti nostaa syytteen kuutta LSO Osuuskunnan  
johtoon vuonna 2006 kuulunutta henkilöä vastaan epäillystä törkeästä      
sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Näistä henkilöistä kolme kuuluu tällä hetkellä 
HKScan Oyj:n hallitukseen. Syyte perustuu ko. henkilöiden silloiseen asemaan LSO
Osuuskunnan edustajina eikä liity heidän toimintaansa HKScan Oyj:n hallituksen 
jäseninä.                                    

Huhtikuussa 2010 Helsingin kihlakunnansyyttäjä teki päätöksen          
syyttämättäjättämisestä HKScanin toimitusjohtajan Matti Perkonojan ja yhden   
yhtiön toimihenkilön kohdalla.                         


YHTIÖN OMAT OSAKKEET                              

Yhtiön hallussa oli 30.9.2010 yhteensä 51 982 omaa A-osaketta, joiden      
markkina-arvo oli 0,41 miljoonaa euroa (á 7,81 euroa). Osuus kaikista osakkeista
oli 0,10 prosenttia ja äänistä 0,03 prosenttia. Omille osakkeille ei makseta  
osinkoa.                                    


HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET                      

(1) 23.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta niin, että hankittavia osakkeita on   
enintään 3 500 000 kappaletta, mikä on noin 6,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja 
noin 7,2 % A-sarjan osakkeista.                         

Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita  
voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 
tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.                  

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.  
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien     
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa   
30.6.2011 asti ja se kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2009 hallitukselle antaman   
valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.           

(2) Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään osakeannista sekä   
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen    
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus      
valtuutettiin päättämään enintään 5 500 000 A-osakkeen annista, mikä vastaa noin
10,2 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 11,3 % A-sarjan osakkeista.      

Hallitus voi päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 
30.6.2011 asti ja se kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2009 hallitukselle antaman   
valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin  
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.                 

Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset myönnettiin,   
jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista 
pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi
tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu omien osakkeiden hankinta ja   
suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista  
syytä eikä valtuutuksia voida käyttää osakkeenomistajien            
yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.                     


HENKILÖSTÖ                                   

Konsernin palveluksessa työskenteli tammi-syyskuussa keskimäärin 7 342 henkilöä 
(7 301 henkilöä Q1-Q3/2009). Markkina-alueittain henkilöstö jakaantui      
keskimäärin:                                  

--------------------------------------------------------------------------------
|              |       Q1-Q3/2010 |       Q1-Q3/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi           |         2 505 |          2 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi          |         2 976 |          3 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baltia          |         1 861 |          1 804 |
--------------------------------------------------------------------------------
Sokolówin palveluksessa oli keskimäärin 5 665 (5 691) henkilöä.         


Henkilöstö jakaantui maittain seuraavasti:                   
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       30.9.2010 |        30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi          |         37,2 % |         38,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi           |         32,2 % |         32,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro           |         21,9 % |         22,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia          |         4,2 % |          2,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola (Scan)       |         2,9 % |          3,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut maat         |         1,5 % |          1,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------


LÄHIAJAN RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                     

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät  
raaka-aineiden hintakehitykseen ja jatkossa mahdollisesti myös saatavuuteen.  
Markkina-aluekohtaisia epävarmuustekijöitä liittyy erityisesti Suomessa ja   
Ruotsissa liiketoiminnan kehittämisohjelmien onnistumiseen.           

Kansainvälinen taloustilanne on vakiintumassa. Jatkuvat suuret heilahtelut   
konsernin keskeisissä valuutoissa voivat vaikuttaa konsernin liikevaihtoon ja  
tulokseen sekä taseeseen.                            

Kysynnässä konsernin markkina-alueilla tai vientimarkkinoilla voi tapahtua   
taloudellisesta tilanteesta kuten esimerkiksi kasvavasta työttömyydestä     
aiheutuvia muutoksia. Nämä saattavat heikentää konsernin liikevaihtoa ja    
tulosta.                                    

Mahdolliset ennakoimattomat viranomaismenettelyt saattavat haitata yhtiön    
liiketoimintaa vientimarkkinoilla.                       

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta ei voida
koskaan kokonaan sulkea pois.                          

Konsernilla on meneillään joitakin oikeusprosesseja ja riita-asioita. Asioiden 
käsittely on kesken, mutta niillä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia  
konsernin taloudelliseen asemaan.                        


KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA                 

Kilpailuvirasto on hyväksynyt HKScan Finland Oy:n ja Järvi-Suomen Portti    
Osuuskunnan suunnitelman uuden yhtiön perustamisesta. Yhtiö jatkaa       
lihavalmisteiden valmistusta Portin tuotantolaitoksella Mikkelin Tikkalassa.  
Tavoitteena on, että uusi yhtiö aloittaa toimintansa viimeistään vuosien 2010 - 
2011 vaihteessa. Järvi-Suomen Portti Osuuskunta on uudessa yhtiössä       
vähemmistöosakkaana. Yhtiö jatkaa kuluttajamarkkinassa omana yhtiönään ja omilla
tuotemerkeillään. Uuden yhtiön liiketoimintaa johdetaan paikallisesti ja sillä 
on oma myyntiorganisaatio.                           

Kesällä ilmoitetun mukaisesti liiketoimintakauppaan kuuluvat Tikkalan tehtaan  
tuotantolaitteisto ja liiketoiminta sekä Järvi-Suomen Portin tuotemerkit.    
Mikkelin tehdaskiinteistöstä solmitaan pitkäaikainen vuokrasopimus.       
Liiketoimintajärjestelyn piiriin kuuluva henkilöstö siirtyy uuden yhtiön    
palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.                    


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Ruoan kulutuskysynnän odotetaan edelleen pysyvän vakaana konsernin       
kotimarkkina-alueilla. Perinteisesti yhtiölle vahvan joulumyynnin onnistuminen 
on vuoden kokonaistulosta ajatellen ratkaisevaa. Liiketoiminnan tasapainoinen 
tilanne ja jo käynnistetyt sekä suunnitellut tehostamisohjelmat antavat pohjan 
konsernin kilpailukyvyn ja kannattavuuden paremmalle kehitykselle.       

Ensimmäisen vuosipuoliskon tuloskehityksen jäätyä merkittävästi viime vuoden  
vastaavaa ajankohtaa alhaisemmaksi, arvioidaan konsernin koko vuoden liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä jäävän jonkin verran vuoden 2009 tasosta.      


KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-30.9.2010                       


KONSERNIN TULOSLASKELMA                             
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|         | Vii- | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |   2009 |
|         |  te |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |   |     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO   |   |  532,4 |  533,5 | 1 518,3 | 1 567,2 |  2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan |  1. | -497,7 | -504,0 | -1 441,7 | -1 488,2 | -2 013,3 |
| tuotot ja kulut |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      |   |   0,3 |   0,6 |   1,1 |   0,8 |    0,9 |
| osakkuusyhtiöid |   |     |     |     |     |      |
| en tuloksista  |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja   |  1. |  -16,2 |  -16,0 |  -45,3 |  -43,2 |   -57,2 |
| arvonalentumise |   |     |     |     |     |      |
| t        |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO   |   |  18,8 |  14,1 |   32,3 |   36,6 |   55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot |   |   2,0 |  1,8 |   5,5 |   4,9 |    5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut  |   |  -5,1 |  -5,6 |  -14,8 |  -21,0 |   -24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      |   |   0,8 |   0,5 |   2,3 |   1,4 |    2,0 |
| osakkuusyhtiöid |   |     |     |     |     |      |
| en tuloksista  |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO  |   |  16,5 |  10,8 |   25,3 |   21,9 |   37,3 |
| ENNEN VEROJA  |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot    |   |  -2,7 |  -1,1 |   -3,3 |   -3,3 |   -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN   |   |  13,8 |   9,8 |   22,0 |   18,7 |   32,5 |
| VOITTO/TAPPIO  |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN   |   |     |     |     |     |      |
| VOITON /    |   |     |     |     |     |      |
| TAPPION     |   |     |     |     |     |      |
| JAKAUTUMINEN:  |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    |   |  12,9 |   9,1 |   19,9 |   16,7 |   29,9 |
| osakkeenomistaj |   |     |     |     |     |      |
| ille      |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallatto |   |   0,9 |   0,7 |   2,1 |   2,0 |    2,6 |
| mil-le     |   |     |     |     |     |      |
| omistajille   |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä    |   |  13,8 |   9,8 |   22,0 |   18,7 |   32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      |  0,24 |  0,20 |   0,37 |  0,35 |   0,64 |
| laimentamaton (EUR),  |     |     |     |     |     |
| jatkuvat toiminnot   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      |  0,24 |   0,20 |   0,37 |  0,35 |   0,64 |
| laimennettu (EUR),   |     |     |     |     |     |
| jatkuvat toiminnot   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.  


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1.-30.9.2010                  
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden       |  13,8 |   9,8 |   22,0 |   18,7 |   32,5 |
| voitto/tappio     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN TULOKSEN  |     |     |     |     |     |
| ERÄT          |     |     |     |     |     |
| (verojen jälkeen):   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön |   5,5 |   4,6 |   12,5 |   1,0 |   1,8 |
| liittyvät muuntoerot  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat   |   0,0 |   0,2 |   0,0 |   0,1 |   0,4 |
| sijoitukset      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus   |   0,0 |  -0,3 |   -3,9 |   0,2 |   -7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN TULOKSEN  |   5,5 |   4,6 |   8,6 |   1,3 |   -4,8 |
| ERÄT YHTEENSÄ     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN LAAJA TULOS   |  19,3 |   14,4 |   30,7 |  20,0 |   27,6 |
| YHTEENSÄ        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJAN   |     |     |     |     |     |
| TULOKSEN JAKAUTUMINEN: |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön       |  18,1 |  13,4 |   28,0 |  17,7 |   24,8 |
| osakkeenomistajille  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille  |   1,2 |   1,0 |   2,7 |   2,2 |   2,8 |
| omistajille      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |  19,3 |  14,4 |   30,7 |  20,0 |   27,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN TASE                                 
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Viite |  30.9.2010 |  30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT          |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT   |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet  |   2. |     71,4 |    64,3 |    65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo        |   3. |     95,4 |    85,3 |    88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet  |   4. |    490,0 |    467,5 |    469,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet         |    |     25,8 |    20,3 |    20,9 |
| osakkuusyhtiöissä    |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset |    |     23,0 |    21,6 |    18,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat    |    |     11,8 |    10,6 |    10,5 |
| sijoitukset       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen      |    |     13,3 |    10,5 |    12,3 |
| verosaaminen       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT   |    |    730,6 |    680,0 |    685,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT   |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus     |   5. |    145,2 |    135,1 |    118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut  |    |    220,7 |    200,7 |    194,3 |
| saamiset         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaaminen     |    |     3,3 |     1,4 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat    |    |     2,2 |     2,2 |     2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset |    |     58,7 |    49,1 |    73,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT   |    |    430,1 |    388,4 |    389,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT          |    |   1 160,7 |   1 068,4 |   1 074,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT   |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma       |   6. |     66,8 |    66,8 |    66,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto     |    |     74,2 |    73,8 |    74,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet      |    |     -0,0 |    -0,0 |    -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja |    |    144,5 |    99,7 |    149,7 |
| muut rahastot      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot        |    |     -1,4 |    -14,0 |    -13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat  |    |    120,6 |    99,4 |    111,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön        |    |    404,6 |    325,6 |    389,3 |
| osakkeenomistajien oman |    |       |       |       |
| pääoman osuus      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien   |    |     10,4 |     6,2 |     9,4 |
| omistajien osuus     |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA        |    |    415,1 |    331,8 |    398,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS   |    |       |       |       |
| PÄÄOMA          |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka |    |     33,6 |    33,5 |    32,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen korollinen |    |    357,7 |    425,0 |    329,9 |
| vieras pääoma      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen koroton  |    |     4,8 |     4,5 |     5,9 |
| vieras pääoma      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet     |    |     3,1 |     3,5 |     3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varaukset |    |     3,0 |     3,5 |     8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS   |    |    402,2 |    470,0 |    380,1 |
| PÄÄOMA          |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS   |    |       |       |       |
| PÄÄOMA          |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen korollinen |    |    101,1 |    58,6 |    87,5 |
| vieras pääoma      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat |    |    235,3 |    204,8 |    202,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelka      |    |     3,8 |     0,4 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varaukset |    |     3,3 |     2,7 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS   |    |    343,5 |    266,5 |    295,1 |
| PÄÄOMA          |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT   |    |   1 160,7 |   1 068,4 |   1 074,0 |
--------------------------------------------------------------------------------LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|    | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|    |   |  |   |   | *) |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA  | 66, | 74 | -8, | 143 | 0, | 14 | -13 | 0,0 | 111 | 389 | 9,4 | 398, |
| PÄÄOM |  8 | ,2 |  4 | ,5 | 0 | ,6 | ,1 |   | ,6 | ,3 |   |  7 |
| A   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 010  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaude |   | -0 | -3, |   |  | -0 | 11, |   | 20, | 28, | 2,7 | 30,7 |
| lla  |   | ,1 |  8 |   |  | ,5 |  7 |   |  7 |  0 |   |   |
| kirja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tut  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tuoto |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| t ja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kulut |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| yhtee |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| nsä  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake |   | 0, |   |   |  |  |   |   |   | 0,1 |   | 0,1 |
| perus |   | 1 |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| -teis |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ten  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ohjel |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| mien |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kuluk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| irjau |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu  |   |  |   |   |  | -1 |   |   |   | -1, | 0,0 | -1,0 |
| muuto |   |  |   |   |  | ,0 |   |   |   | 0 |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suora |   |  |   |   |  |  |   |   | 0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
| t   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kirja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ukset |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| voitt |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| o-var |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| oihin |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirr |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| ot  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| erien |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| välil |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| lä  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| anti |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| osakk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| eiden |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| hanki |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| nta  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär |   |  |   |   |  |  |   |   | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| yhtiö |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| -omis |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tukse |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| n   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| lisäy |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osing |   |  |   |   |  |  |   |   | -11 | -11 | -1,4 | -13, |
| onjak |   |  |   |   |  |  |   |   | ,9 | ,9 |   | 2  |
| o   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA  | 66, | 74 | -12 | 143 | 0, | 13 | -1, | 0,0 | 120 | 404 | 10,4 | 415, |
| PÄÄOM |  8 | ,2 | ,2 | ,5 | 0 | ,1 |  4 |   | ,6 | ,6 |   |  1 |
| A   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 30.9. |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 2010 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|    | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|    |   |  |   |   | *) |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA  | 66, | 73 | -2, | 66, | 20 | 12 | -15 | 0,0 | 97, | 318 | 5,4 | 323, |
| PÄÄOM |  8 | ,5 |  2 |  7 | ,0 | ,2 | ,8 |   |  0 | ,2 |   |  7 |
| A   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 009  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaude |   | -0 | 0,3 |   |  | -0 | 1,8 |   | 15, | 17, | 2,2 | 20,0 |
| lla  |   | ,1 |   |   |  | ,3 |   |   |  9 |  7 |   |   |
| kirja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tut  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tuoto |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| t ja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kulut |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| yhtee |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| nsä  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake |   | 0, |   |   |  |  |   |   |   | 0,4 |   | 0,4 |
| perus |   | 4 |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| -teis |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ten  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ohjel |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| mien |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kuluk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| irjau |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu  |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| muuto |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suora |   |  |   |   |  |  |   |   | -1, | -1, |   | -1,3 |
| t   |   |  |   |   |  |  |   |   |  3 |  3 |   |   |
| kirja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ukset |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| voitt |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| o-var |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| oihin |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| **)  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirr |   |  | 0,6 |   |  | 2, |   |   | -2, | 0,0 |   | 0,0 |
| ot  |   |  |   |   |  | 2 |   |   |  9 |   |   |   |
| erien |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| välil |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| lä  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| anti |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| osakk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| eiden |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| hanki |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| nta  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 | -0,6 | -0,6 |
| yhtiö |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| -omis |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tukse |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| n   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| lisäy |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osing |   |  |   |   |  |  |   |   | -9, | -9, | -0,8 | -10, |
| onjak |   |  |   |   |  |  |   |   |  4 |  4 |   |  2 |
| o   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA  | 66, | 73 | -1, | 66, | 20 | 14 | -14 | 0,0 | 99, | 325 | 6,2 | 331, |
| PÄÄOM |  8 | ,8 |  3 |  7 | ,0 | ,2 | ,0 |   |  4 | ,6 |   |  8 |
| A   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 30.9. |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 2009 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------


SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4.    
Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muu oman pääoman erä, 6. Muut rahastot, 
7. Muuntoerot, 8. Omat osakkeet, 9. Voittovarat, 10. Emoyhtiön         
osakkeenomistajien osuus yhteensä, 11. Määräysvallattomien omistajien osuus, 12.
Yhteensä                                    

*) Muodostuu omaan pääomaan luokiteltavasta hybridilainasta.          
**) Muodostuu hybridilainalle maksetusta korosta.                

Vuoden 2009 osavuosikatsauksissa yhtiö on esittänyt nettosijoituksen suojaukseen
liittyvän arvostuksen Arvonmuutosrahastossa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä    
esittämistapaa on muutettu niin, että suojaukset on kirjattu oikaisemaan    
muuntoeroja. Vertailuvuoden luvut on muutettu vastaamaan nykykäytäntöä.     


RAHAVIRTALASKELMA                                
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   1-9/2010 |   1-9/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |     32,3 |     36,6 |    55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut liikevoittoon      |    -7,8 |     -1,0 |    -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |     45,3 |     43,2 |    57,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten muutos         |     -6,1 |     2,8 |     7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos       |    -29,0 |    -11,5 |     2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot          |     5,5 |     4,9 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut          |    -14,8 |    -21,0 |    -24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot              |     -3,3 |     -3,3 |    -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta  |    22,1 |     50,7 |    97,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden         |    -50,8 |    -32,7 |    -43,7 |
| bruttoinvestoinnit        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit     |     8,0 |     1,7 |     2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit tytäryritykseen   |     -1,3 |     -0,9 |    -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet  |     -1,7 |     0,0 |    -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet   |     0,2 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat         |     -1,3 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut  |     1,1 |     0,3 |     5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta   |    -45,8 |    -31,8 |    -40,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen rahoitusta    |    -23,7 |     18,9 |    56,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut    |     0,0 |     0,0 |    76,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisen lainan   |     0,0 |     0,0 |    -20,0 |
| takaisinmaksut          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot  |    110,3 |     44,0 |    46,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen     |    -98,8 |    -51,5 |    -82,3 |
| takaisinmaksut          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot  |     33,3 |     16,7 |    74,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen     |    -27,8 |    -61,4 |   -160,8 |
| takaisinmaksut          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan korot       |     0,0 |     -1,3 |    -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |    -11,9 |     -9,4 |    -9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen   |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta    |     5,1 |    -62,9 |    -76,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |    -18,6 |    -44,0 |    -19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1.1.          |     75,9 |     94,4 |    94,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen kurssimuutosten   |     3,6 |     0,8 |     1,4 |
| vaikutus             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 30.9.         |     60,9 |     51,3 |    75,9 |
--------------------------------------------------------------------------------TUNNUSLUVUT                                   
Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.  
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  30.9.2010 |  30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton,   |     0,37 |    0,35 |    0,64 |
| euroa              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu, euroa |     0,37 |    0,35 |    0,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake 30.9., euroa 1) |     7,50 |    7,30 |    7,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %       |     35,8 |     31,1 |    37,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu osakkeiden   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimääräinen lukumäärä, milj. |     54,0 |     39,3 |    44,9 |
| kpl               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit käyttö-    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| omaisuuteen, milj. euroa     |     52,2 |     33,8 |    41,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin kuu-   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| kausien lopun keskiarvona    |    7 342 |    7 301 |    7 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Ei sisällä vähemmistön osuutta omasta pääomasta               


KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                    
LAADINTAPERIAATTEET                               
HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2010 on laadittu IAS 34      
Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on  
sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009.     
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ilmenevät vuoden 2009 tilinpäätöksestä.    

Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2010 alkaen seuraavat uudet IFRS-standardit ja 
tulkinnat:                                   

- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (voimassa 1.7.2009 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutettu standardi edellyttää     
tytäryrityksen omistusmuutoksista syntyvien vaikutusten kirjaamista suoraan   
konsernin omaan pääomaan silloin, kun emoyrityksen määräysvalta säilyy. Mikäli 
määräysvalta tytäryrityksessä menetetään, mahdollinen jäljellä oleva sijoitus  
arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Vastaavaa kirjanpidollista   
käsittelytapaa sovelletaan jatkossa myös osakkuusyrityssijoituksiin (IAS 28) ja 
yhteisyritysosuuksiin (IAS 31). Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen  
tappioita voidaan kohdistaa vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät     
vähemmistön sijoituksen määrän.                         


SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (miljoonaa euroa)                  
Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain                

--------------------------------------------------------------------------------
|           | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO     |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Suomi        |  179,0 |  181,6 |   520,3 |   547,2 |  732,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Ruotsi       |  249,8 |  256,2 |   722,1 |   759,1 | 1 037,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Baltia       |  42,3 |   40,5 |   118,4 |   118,8 |  156,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Puola        |  76,9 |   69,2 |   206,8 |   186,5 |  251,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Segmenttien välinen |  -15,7 |  -14,1 |   -49,3 |   -44,4 |  -53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |  532,4 |  533,5 |  1 518,3 |  1 567,2 | 2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO     |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Suomi        |   6,8 |   7,7 |    6,0 |   20,6 |   27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Ruotsi       |   6,6 |   2,5 |   12,3 |    7,6 |   16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Baltia       |   2,5 |   3,4 |    6,9 |    7,9 |   9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Puola        |   4,3 |   2,2 |   12,5 |    6,4 |   9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Segmenttien välinen |   0,0 |   0,0 |    0,0 |    0,0 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä  |  20,2 |   15,8 |   37,8 |   42,5 |   62,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Konsernihallinnon  |  -1,5 |   -1,7 | **) -5,4 |  *) -5,8 |  *)-7,7 |
| kulut        |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |  18,8 |   14,1 |   32,3 |   36,6 |   55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
*)Sisältää ensimmäiselle neljännekselle kirjatun, entisen toimitusjohtajan   
työsuhteen päättymisestä johtuvan kertaluonteisen erokorvauksen 1,3 miljoonaa  
euroa.                                     
**) Sisältää toiselle neljännekselle kirjatun vuoden 2006 lopussa myydyn Turun 
tehdaskiinteistön maaperän puhdistuksesta aiheutuneen 0,9 miljoonan euron    
kertaluonteisen kulun.                             


TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT                           

KERTALUONTEISET ERÄT                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista  |    - |  -0,9 |     - |   -5,0 |  -10,8 |
| aiheutuneet kulut *)  |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja       |    - |  -1,9 |     - |   -1,9 |  -1,9 |
| arvonalentumiset **)  |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyn tontin maaperän |   - |    - |   -0,9 |     - |    - |
| puhdistuskulut *)   |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantolaitosten   |  7,9 |    - |   7,9 |     - |    - |
| myyntivoitot *)    |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät  |   7,9 |  -2,8 |   7,0 |   -6,9 |  -12,7 |
| yhteensä        |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan tuotot ja kulut”.    
**) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Poistot ja arvonalentumiset”.     


TASEEN LIITETIEDOT                               

2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET                     
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Q1-Q3/2010 |  Q1-Q3/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa   |    65,7 |     57,8 |    57,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     7,1 |     3,1 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset             |     0,6 |     1,5 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)      |     0,0 |     0,0 |     2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset            |    -0,1 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset    |    -2,4 |     -1,9 |    -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään     |     0,5 |     3,8 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa   |    71,4 |     64,3 |    65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


3. LIIKEARVON MUUTOKSET                             
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Q1-Q3/2010 |  Q1-Q3/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa   |    88,2 |     81,7 |    81,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     4,1 |     1,8 |     1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset             |     0,0 |     1,8 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)      |     3,1 |     0,0 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset            |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset    |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään     |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa   |    95,4 |     85,3 |    88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


4. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET                     
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Q1-Q3/2010 |  Q1-Q3/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa   |    469,1 |    479,3 |    479,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |    15,6 |     4,3 |     6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset             |    48,2 |     31,6 |    41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)      |     6,0 |     0,0 |     3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset            |    -4,4 |     -1,8 |    -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset    |    -44,0 |    -42,1 |    -55,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään     |    -0,5 |     -3,8 |    -2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa   |    490,0 |    467,5 |    469,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


5. VAIHTO-OMAISUUS                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Q1-Q3/2010 |  Q1-Q3/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet       |    89,4 |     82,8 |    73,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset tuotteet      |     8,9 |     7,8 |     7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit tuotteet         |    31,6 |     30,2 |    23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarat              |     0,2 |     0,1 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus        |     4,0 |     3,9 |     4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut           |     3,3 |     2,1 |     2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elävät eläimet IFRS 41      |     7,7 |     8,2 |     7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä     |    145,2 |    135,1 |    118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


6. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma  |  Ulkona | Osakepääo | Ylikurss |  SVOP |   Omat |  Yht. |
| ja      | olevien | ma milj. | i-rahast | milj. | osakkeet | milj. |
| ylikurssiraha | osakkeid |   euroa | o milj. | euroa |  milj. | euroa |
| sto      |    en |      |  euroa |    |  euroa |    |
|        | lukumäär |      |     |    |     |    |
|        |    ä |      |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2010   |  53 974 |   66,8 |   72,9 | 143,5 |   0,0 | 283,2 |
|        |   540 |      |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2010   |  53 974 |   66,8 |   72,9 | 143,5 |   0,0 | 283,2 |
|        |   540 |      |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
SVOP= Sijoitettu vapaa oma pääoma                        

Yhtiö maksoi 5.5.2010 osingot tilikaudelta 2009 0,22 euroa osakkeelta, yhteensä 
11 874 398,80 euroa.                              


JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT                     
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.9.2010 | 30.9.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten nimellisarvot |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset        |   101,8 |   104,7 |    104,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset          |   210,6 |   198,6 |    203,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset          |    9,9 |    9,2 |     10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten käyvät arvot  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset        |    0,1 |    -0,3 |     -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset          |   -17,3 |   -17,0 |    -11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset          |    0,1 |    -2,0 |     -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET                        
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.9.2010 | 30.9.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joiden vakuudeksi on annettu |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| pantteja tai kiinnityksiä      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - rahalaitoslainat         |    32,7 |    35,9 |     33,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudeksi annetut         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kiinteistökiinnitykset      |    60,0 |    44,7 |     55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - pantit              |    26,0 |    29,5 |     30,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - yrityskiinnitykset        |    18,8 |    17,1 |     20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset             |    5,1 |    5,5 |     5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset ja pantit        |    11,7 |    12,8 |     12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut          |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut           |    21,8 |    19,3 |     19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut            |    41,3 |    40,0 |     40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut            |    6,4 |    4,4 |     5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | Q1-Q3/2010 | Q1-Q3/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyhtiöille      |    25,5 |    23,1 |     34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä       |    21,9 |    26,2 |     35,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   |    1,7 |    1,8 |     2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat       |    7,8 |    9,0 |     8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitusjohtajan irtisanomiskorvaus |    0,0 |    1,3 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       


Vantaalla 5.11.2010                               

HKScan Oyj                                   
Hallitus                                    Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi jättää      
soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218            


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat
Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja   
naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla 
tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja  
suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä   
maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2009 oli 2,1   
miljardia euroa.                                


JAKELU:                                     
Nasdaq OMX, Helsinki                              
Finanssivalvonta                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.hkscan.com