ROSE POULTRY ON SIIRTYNYT HKSCANIN OMISTUKSEEN                 

HKScan Oyj ("HKScan") tiedotti 9.9.2010 allekirjoittaneensa sopimuksen     
tanskalaisen johtavan siipikarjayrityksen Rose Poultry A/S:n ("Rose Poultry")  
osakekannan hankkimisesta ja 11.11.2010 siitä, että kaupan edellyttämät     
kilpailuviranomaisten hyväksynnät on saatu. Kauppa on tänään pantu täytäntöön ja
Rose Poultry on siirtynyt HKScanin omistukseen.                 

Rose Poultryn osakkeiden lopullinen kauppahinta on enintään 23,9 miljoonaa   
euroa. Kauppahinta koostuu 15,9 miljoonan euron käteisvastikkeesta sekä enintään
1 000 000 HKScanin A-sarjan osakkeesta. Kaupan yhteydessä HKScan ottaa myös   
vastatakseen Rose Poultryn korolliset nettovelat, jotka 29.11.2010 ovat     
määrältään noin 43 miljoonaa euroa. Vastikkeena annettavien A-sarjan osakkeiden 
tarkka lukumäärä lasketaan Rose Poultryn kauppaa koskevan kauppakirjan ehtojen 
mukaisesti ja vahvistettu lukumäärä tiedotetaan erikseen.            


TIETOJA ROSE POULTRY -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 30.9.2010 PÄÄTTYNEELTÄ     
TILIKAUDELTA                                  

Rose Poultry -konsernin liikevaihto 30.9.2010 päättyneellä tilikaudella oli   
1 625,4 miljoonaa Tanskan kruunua (n. 218,3 miljoonaa euroa) ja liiketulos 46,8 
miljoonaa Tanskan kruunua (n. 6,3 miljoonaa euroa).               

--------------------------------------------------------------------------------
|             |   30.9.2010 päättynyt |   30.9.2009 päättynyt |
|             |      tilikausi     |        tilikausi |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto (milj.    |        1 625,4 |         1 578,7 |
| DKK)                  |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos(EBIT)(milj.  |         46,8  |          -3,5 |
| DKK)                 |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin taseen loppusumma edellisen tilikauden lopussa 30.9.2010 oli 648,9  
miljoonaa Tanskan kruunua (n. 87,1 miljoonaa euroa)ja korollisia nettovelkoja  
oli 307,5 miljoonan Tanskan kruunun (41,3 miljoonan euron) arvosta.       

--------------------------------------------------------------------------------
|             |        30.9.2010 |        30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma    |          648,9 |          685,5 |
| (milj. DKK)             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat  |          307,5 |          351,7 |
| (milj. DKK)           |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Rose Poultry konsolidoidaan tytäryhtiönä HKScan-konserniin 29.11.2010 alkaen.  


ROSE POULTRYN TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUU                      

Ekonomi Olli Antniemi (51) on 29.11.2010 alkaen nimitetty Rose Poultryn     
toimitusjohtajaksi vastaamaan HKScanin liiketoiminnasta Tanskassa. Antniemi on 
toiminut aiemmin konsernin Baltia-ryhmän johtajana, Scan AB:n toimitusjohtajana,
HK Ruokatalo Oy:n kehitysjohtajana sekä viimeksi HKScanin strategia- ja     
kehitysjohtajana. Olli Antniemi on HKScanin johtoryhmän jäsen ja hän raportoi  
toimitusjohtaja Matti Perkonojalle.                       

Rose Poultryn toimitusjohtajana tähän asti toiminut Per V. Møller siirtyy pois 
yhtiön palveluksesta.                              

Tanskan suurin siipikarjayritys Rose Poultry tuottaa vuodessa yli 130 miljoonaa 
kiloa siipikarjanlihaa, jota myydään yhtiön omalla Rose-tuotemerkillä sekä   
kaupan merkeillä tuoreena, pakastettuna tai valmisteina yhtiön päämarkkinoilla 
Tanskassa, Ruotsissa ja Isossa Britanniassa. Rose Poultryllä on kolme      
tuotantolaitosta Tanskassa ja yhtiö työllistää noin 1 000 henkeä.        

Kaupan myötä HKScanista tulee johtava toimija siipikarjamarkkinoilla      
Pohjois-Euroopassa.                               


HKScan Oyj                                   

Matti Perkonoja                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Matti Perkonoja, HKScan Oyj. Hänelle voi jättää         
soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218.            

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin     
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi   
sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia  
lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat      
vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan   
toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna
2009 oli 2,1 miljardia euroa.  
                        
JAKELU:                                     
Nasdaq OMX, Helsinki                              
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.hkscan.com