ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisesti ilmoitamme, että HKScan
Oyj on saanut tiedon seuraavasta muutoksesta yhtiön omistuksessa. 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 8.12.2010, että 7.12.2010
toteutetun osakekaupan seurauksena sen omistus HKScan Oyj:n osakepääomasta on
ylittänyt 1/20 rajan. 

1. Kohdeyhtiön nimi: HKScan Oyj, Y-tunnus 0111425-3

2. Omistusmuutoksen ajankohta: 7.12.2010

3. Osuus HKScan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

- omistettujen A-osakkeiden lukumäärä: 3 102 994 kpl
- omistusosuus: 5,74 % osakepääomasta ja 1,98 % äänimäärästä

HKScan Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 54 026 522 kpl:sta osakkeita
(A-osakkeita 48 626 522 kpl ja K-osakkeita 5 400 000 kpl), ja ääniä osakkeilla
on yhteensä 156 626 522 kpl. (Kullakin A-osakkeella on yksi ääni, kullakin
K-osakkeella on 20 ääntä). 

4. Osakkeenomistajan nimi ja yritystunnus:
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Helsinki, yritys- ja yhteisötunnus
0533297-9. 


HKScan Oyj


Matti Perkonoja
toimitusjohtaja


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja
markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja
valmiita ruokia lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina
ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat.
HKScan toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 11 000 työntekijää.
Liikevaihto vuonna 2009 oli 2,1 miljardia euroa. 
JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com