HKScan Oyj                         Pörssitiedote 20.1.2011    klo 10.10

 

HKSCAN-KONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMA HK RUOKATALOSSA ON VALMISTUNUT

HKScan Finlandin tytäryhtiön HK Ruokatalon viime syksynä tiedotettu vuosia 2011 – 2013 koskeva tuottavuusohjelma on valmistunut ja siihen liittyneet viime vuoden marraskuussa aloitetut HK Ruokatalon teollisten prosessien työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat yt-neuvottelut ovat päättyneet.  

Osapuolet, HK Ruokatalo ja sen palveluksessa olevat teollisten prosessien työntekijät ja toimihenkilöt, ovat allekirjoittaneet sopimuksen, missä osapuolet sitoutuvat tavoiteohjelmaan, mikä toteutuessaan parantaa yhtiön teollisten prosessien tuottavuutta keskimäärin 20 prosenttia. Sopimuksen keskeisen osion muodostaa yhtiön Suomen tuotantolaitoksille laadittu tuotantolaitoskohtainen kustannuskilpailukykyä kehittävä ohjelma.   

HK Ruokatalon omaa teollista toimintaa tehostetaan palauttamalla HK Ruokatalon ulkoistettuja ydinliiketoimintaan liittyviä toimintoja (esim. sian leikkuu) vaiheittain takaisin yhtiöön vuoden 2011 aikana.

Yhtiön teollisen rakenteen selkeyttämiseksi HK Ruokatalo hakee yhdessä henkilöstön edustajien kanssa ratkaisut Säkylän ja Mellilän tuotantolaitosten tulevista rooleista.

Tuottavuusohjelman läpivienti merkitsee noin 230 henkilötyövuoden vähentymistä HK Ruokatalon liiketoimintaketjussa alihankkijat / ulkoistetut toiminnot mukaan lukien vuoden 2011 loppuun mennessä.  

Tuottavuusohjelmalla tähdätään vuositasolla 12 miljoonan euron kokonaiskustannusten vähentämiseen.  Vuoden 2011 aikana edellä mainitusta vuositason kustannushyödystä saavutetaan 6 miljoonaa euroa. Ohjelman toteuttamisesta ei arvioida aiheutuvan aiemmin kerrottuja 3 miljoonan euron ylimääräisiä kustannuksia.

HKScan Oyj

Matti Perkonoja
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
- HKScan Finlandin toimitusjohtaja Jari Leija. Hänelle voi jättää soittopyynnön HKScanin viestintäpäällikkö Marja Siltalan kautta, p. 010 570 2290. 

 

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 11 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2009 oli 2,1 miljardia euroa.


JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com