HKScan Oyj                      PÖRSSITIEDOTE 6.5.2011, klo 8.00

 

HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011

 

HKSCANIN LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI, SIANLIHAN HEIKKO KANNATTAVUUS RASITTI ENSIMMÄISEN KVARTAALIN TULOSTA

* HKScan-konsernin liikevaihto ensimmäisellä kvartaalilla oli 592,7 miljoonaa euroa (483,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi yli 22 prosenttia pääosin toteutettujen yrityshankintojen vuoksi. Orgaaninen kasvu oli noin 4 prosenttia.

* Konsernin liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa).

* HKScan–konsernin markkina-asema on vahva ja yhtiö on johtava toimija kaikilla markkina-alueillaan.

* Konsernin tuloksentekokykyä rasitti sianlihaliiketoiminnan heikko kannattavuus Suomessa ja Ruotsissa.

* Konsernin tehostamisohjelmat Suomessa ja Ruotsissa sekä Rose Poultryn integrointi HKScan-konserniin Tanskassa etenivät suunnitelmien mukaisesti.

* Liiketoimintaa kehitettiin Baltiassa ja Puolassa suunnitelmien mukaan.

* Yhtiö pitää aiemmin antamansa ohjauksen ennallaan. Konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan paranevan vuoden 2010 tasosta.

 

HKSCAN-KONSERNI

(miljoonaa euroa)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
       
Liikevaihto 592,7 483,6 2 113,9
Liikevoitto 1,4 5,5 48,0
- Liikevoitto-% 0,2 1,1 2,3
Voitto / tappio ennen veroja -3,3 3,9 36,5
Tulos/osake, euroa -0,06 0,06 0,52

 

TOIMITUSJOHTAJA MATTI PERKONOJA:

”HKScan–konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla suunnitelmien mukaisesti sovittuja tulevaisuuden kilpailukykyä rakentavia tehostamisohjelmia määrätietoisesti toteuttaen. Yhtiö menestyi markkina-alueillaan tavoitteidensa mukaisesti lihavalmiste- ja siipikarjaliiketoiminnoissa. Lihassa merkittävin menestys oli Suomessa helmikuussa lanseerattu HK Rypsiporsas, jonka onnistumisen myötä porsaanlihalle avautuu mahdollisuus uudelle tulemiselle kuluttajien lautasille.

Suomessa ja Ruotsissa sianlihan koko liiketoimintaketjua on rasittanut poikkeuksellisen pitkään erittäin heikko kannattavuus, joka näkyy selvästi HKScanin tuloksessa. Sianlihan ylituotanto muualla Euroopassa on synnyttänyt normaalia voimakkaampaa painetta lihan tuonnille HKScanin markkina-alueelle. Saksan dioksiiniskandaalin aikana kertyneiden sianlihavarastojen purkautuminen markkinoille loppuvuoden aikana jatkaa markkinahäiriötä sianlihan osalta edelleen. Samanaikaisesti Suomessa viime vuoden Venäjän vientikiellosta syntyneen varaston purku vientimarkkinoille lisää haastetta sianlihan osalta liiketoiminnan kannattavuudelle.

HKScan on ollut suuri sianlihan viejä Suomesta ja Ruotsista. HKScanin sianlihan viennin kannattavuuden heikennyttyä pitkäaikaisesti, yhtiö on päättänyt vähentää merkittävästi sen vientiä.

Yhtiölle tärkeä pääsiäissesonki, jolla on merkittävä vaikutus myyntiin ja kannattavuuteen, sijoittui tänä vuonna huhtikuun lopulle. Tämä heikentää katsauskauden vertailukelpoisuutta edelliseen vuoteen.

HKScanissa kannattavaa liiketoimintaa kehitetään asiakkaiden ja kuluttajien ehdoilla ja heidän odotuksiinsa vastaamalla. Kannattavan liiketoiminnan perustana on tehokas, läpinäkyvä ja vastuullisesti toimiva tuotantoketju. Yhtiö on määritellyt kaikkia markkina-alueita koskevat vastuullisuusperiaatteet, joihin se sitoutuu.”

 

MARKKINA-ALUE SUOMI

(miljoonaa euroa)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
       
Liikevaihto 188,0 167,8 718,5
Liikevoitto -0,6 -0,6 10,7
- Liikevoitto-% -0,3 -0,4 1,5

 

Suomessa ensimmäisen kvartaalin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja oli 188,0 miljoonaa euroa (167,8 milj. euroa). Osa kasvusta johtui Järvi-Suomen Portti Oy:n konsolidoinnista konserniin 1.1.2011 alkaen. Liikevoitto oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa). Ensimmäisen kvartaalin liikevoittoa rasitti erityisesti sianlihan heikko kannattavuus.

Siipikarjanlihan sekä lihavalmisteiden osalta alkuvuosi eteni Suomessa suunnitelmien mukaisesti. Helmikuussa markkinoille tuodun HK Rypsiporsaan vastaanotto asiakkaiden ja kuluttajien keskuudessa on ollut erinomainen.  

HKScan Finlandin tytäryhtiön HK Ruokatalon vuosia 2011–2013 koskeva tuottavuusohjelma valmistui ja siihen liittyneet viime vuoden marraskuussa aloitetut HK Ruokatalon teollisten prosessien työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat yt-neuvottelut saatiin päätökseen tammikuussa. HK Ruokatalo ja sen palveluksessa olevat teollisten prosessien työntekijät ja toimihenkilöt sopivat tavoiteohjelmasta, joka toteutuessaan parantaa yhtiön teollisten prosessien tuottavuutta keskimäärin 20 prosenttia.

HK Ruokatalon teollista toimintaa tehostetaan palauttamalla HK Ruokatalon ulkoistettuja ydinliiketoimintaan liittyviä toimintoja (esim. sianleikkuu) vaiheittain takaisin yhtiöön kuluvan vuoden aikana. Tuottavuusohjelman läpivienti merkitsee noin 230 henkilötyövuoden vähentymistä HK Ruokatalon liiketoimintaketjussa alihankkijat ja ulkoistetut toiminnot mukaan lukien vuoden 2011 loppuun mennessä.

Tuottavuusohjelmalla tähdätään vuositasolla 12 miljoonan euron tuottavuushyötyihin. Vaikutukset näkyvät täysimääräisinä ensi vuoden loppuun mennessä.

Varmistaakseen suomalaisen naudanlihan riittävän teurastus- ja leikkuukapasiteetin HK Ruokatalo Oy solmi Länsi-Suomessa toimivan Paimion teurastamon kanssa palvelusopimuksen hankintayhtiönsä HK Agrin hankkimien nautojen teurastuksista. Palvelusopimuksen piiriin kuuluu arvioilta noin 3-6 miljoonan kilon edestä teurastuksia vuodessa. Samassa yhteydessä HK Ruokatalo ja Kaivon Liha, joka kuuluu samaan konserniin Paimion Teurastamon kanssa, solmivat huomattavan suomalaisen naudanlihan toimitussopimuksen. Sopimus on suuruudeltaan noin 3-4 miljoonaa kiloa.

Sopimus on osa toimista, joilla kehitetään HK Agrin naudanlihan hankintaa Suomessa. Alkuvuoden aikana hankintatoimia on tehostettu muun muassa Itä-Suomen alueella, jossa on solmittu uusia tuotantosopimuksia erityisesti maitotilojen kanssa.

HKScan Finland Oy:n ja Osuuskunta Karjaportin perustama uusi yhtiö Järvi-Suomen Portti Oy aloitti toimintansa tammikuun alussa 2011. Uusi yhtiö jatkaa lihavalmisteiden valmistusta Osuuskunta Karjaportin omistamalla tuotantolaitoksella Mikkelin Tikkalassa.

HK Ruokatalo keskitti lihan hankinnan ja alkutuotannon sekä rehukaupan yhteen yhtiöön vuoden 2011 alusta lähtien. Rehuyhtiö Lounaisfarmin ja HK Ruokatalon broileriketjun alkutuotannon tehtävät siirrettiin LSO Foodsiin, jonka nimi vaihtui samalla HK Agriksi.

 

MARKKINA-ALUE RUOTSI

(miljoonaa euroa)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
       
Liikevaihto 252,3 230,5 997,1
Liikevoitto 0,3 2,7 20,4
- Liikevoitto-% 0,1 1,2 2,0

 

Ruotsissa liikevaihto oli 252,3 miljoonaa euroa (230,5 milj. euroa)ja liikevoitto 0,3 miljoona euroa(2,7 milj. euroa).

Ruotsalaisen vähittäiskaupan myyntivolyymit ovat laskeneet poikkeuksellisen paljon alkuvuoden aikana, eikä ruotsalainen ruokateollisuus ole saanut sille kuuluvaa osuutta kuluttajien ostovoiman kasvusta.

Vahva Ruotsin kruunu on edelleen vaikuttanut tuontiraaka-aineen määrän kasvuun. Myös sianlihan ylituotanto Euroopassa ja Saksassa alkuvuonna tapahtunut tuotantoeläinten rehujen dioksiinikohu ovat alentaneet tuontilihan hintaa ja heikentäneet ruotsalaiseen liharaaka-aineeseen pohjautuvan tuotannon kilpailukykyä. 

Korjatakseen liiketoimintansa kannattavuutta Scan AB tuo markkinoille loppuvuoden aikana tuontiraaka-aineeseen pohjautuvia tuotteita omalla tuotemerkillä. Liharaaka-ainetta tuodaan ensisijaisesti muilta HKScan-konserniin kuuluvilta tuotantolaitoksilta. Scan-tuotemerkillä markkinoitavat tuotteet valmistetaan edelleen ruotsalaisesta liharaaka-aineesta.

Pärsons-merkkisten leivänpäällisten myynti on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti.

Maaliskuussa Scan kertoi tuovansa markkinoille syksyllä 2012 suomalaisen HK Rypsiporsas®-konseptin pohjalta Ruotsin markkinoille suunnatun uuden porsaanlihan, Rapsgris.

Scanin käynnissä oleva tehostamisohjelma etenee suunnitellusti.

 

MARKKINA-ALUE TANSKA

(miljoonaa euroa)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
       
Liikevaihto 57,5 - 21,8*)
Liikevoitto -0,5 - -0,0*)
- Liikevoitto-% -0,9   0,0*)

*)Rose Poultry A/S on konsolidoitu HKScan-konserniin 29.11.2010 alkaen.

 

Tanskassa Rose Poultryn liikevaihto oli 57,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -0,5 miljoonaa euroa.

Viime marraskuussa HKScan-konserniin liitetyn Rose Poultry A/S:n integraatio etenee suunnitelmien mukaisesti. Jatkossa Rose Poultryn tuoretuotteistoa kehitetään HKScanin vahvan siipikarjaosaamisen kautta ja vahvistetaan yrityksen asemaa entisestään sen kotimarkkinoilla Tanskassa, Ruotsissa ja Isossa Britanniassa.

Huhtikuussa Rose Poultry päätti keskittää ja tehostaa toimintaansa Vinderupissa ja Skovsgaardissa sijaitseviin tuotantolaitoksiin ja lopettaa teurastustoiminnan Etelä-Tanskassa sijaitsevassa Padborgin tuotantolaitoksessa.

 

MARKKINA-ALUE BALTIA

(miljoonaa euroa)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
       
Liikevaihto 39,3 35,8 160,4
Liikevoitto 0,9 1,1 8,7
- Liikevoitto-% 2,2 3,0 5,4

 

Baltian markkina-alueen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ollen 39,3 miljoonaa euroa (35,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Kuten muillakin HKScanin markkina-alueilla, myös Baltiassa liharaaka-aineen hinta on noussut. Baltiassa myös energiakustannukset ovat nousseet.

Korkea työttömyys ja kohonneet ruoan hinnat vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen edelleen Baltiassa; edullisempien tuotteiden kysyntä on edelleen kasvanut ja ruokaa valmistetaan entistä enemmän perusraaka-aineista.

Rakvere-konsernin Latviassa toimiva tytäryhtiö AS Rigas Miesnieks hankki viime vuonna yhteensä 98,8 prosentin osuuden savustettuihin lihavalmisteisiin erikoistuneesta latvialaisesta AS Jelgavas Galas Kombinatsista. Yhtiön integrointi Rigas Miesnieksiin on sujunut suunnitellusti. Yhtiöiden tuotannollista toimintaa keskitetään kuluvan vuoden aikana pääosin Jelgavan uuteen ja tehokkaaseen laitokseen. Riikaan jäävät Rigas Miesnieksin lähettämö ja hallinto. Integroinnista on ensimmäisellä vuosineljänneksellä aiheutunut joitakin päällekkäisiä kuluja.

Latviassa konsernin markkinaosuus on Jelgavas Galas Kombinatsin oston myötä saatu nostettua lähes kolmannekseen.

Baltian liiketoimintamme sopeutuminen vallitseviin markkinaolosuhteisiin on ollut esimerkillistä haasteista huolimatta.

 

MARKKINA-ALUE PUOLA

(miljoonaa euroa)

 

*) Q1/2011 Q1/2010 2010
       
Liikevaihto 70,5 63,9 279,3
Liikevoitto 3,0 4,2 15,5
- Liikevoitto-% 4,2 6,6 5,6

*) Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50%) Sokolów-konsernin luvuista.

 

Puolassa Sokolówin liikevaihto oli 70,5 miljoonaa euroa(63,9 milj. euroa)ja liikevoitto 3,0 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa).

Sokolów on edelleen kasvattanut myyntiään kaikkiin markkinakanaviin. Voimakkainta kasvu on ollut nykyaikaisen vähittäiskaupan super- ja hypermarketeissa ja viennissä. Kasvulla on pystytty kompensoimaan voimakasta raaka-ainekustannusten nousua.

 

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

HKScan Finland Oy:n ja Osuuskunta Karjaportin perustama uusi yhtiö Järvi-Suomen Portti Oy aloitti toimintansa vuodenvaihteessa. Uusi yhtiö jatkaa ja kehittää lihavalmistetuotantoa Osuuskunta Karjaportin omistamalla tuotantolaitoksella Mikkelin Tikkalassa. HKScan Finland on uudessa yhtiössä enemmistöosakkaana 90 prosentin osuudella.

HK Ruokatalo keskitti lihan hankinnan ja alkutuotannon sekä rehukaupan yhteen yhtiöön vuoden 2011 alusta lähtien. Rehuyhtiö Lounaisfarmin ja HK Ruokatalon broileriketjun alkutuotannon tehtävät siirrettiin LSO Foodsiin, jonka nimi vaihtui samalla HK Agriksi.

 

MUUTOKSET ORGANISAATIOSSA

KTM Sirpa Laakso aloitti HKScan Oyj:n henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 13.1.2011. Laakso vastaa HKScanin HR-toiminnoista ja niiden kehittämisestä konsernin kaikilla markkina-alueilla. Hän raportoi toimitusjohtaja Matti Perkonojalle.

 

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin bruttoinvestoinnit vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 15,1 miljoonaa euroa (18,9 milj. euroa). Ne jakaantuivat tuotannollisiin kohteisiin markkina-alueittain seuraavasti: Suomi 4,7 miljoonaa euroa (8,9 milj. euroa), Ruotsi 2,5 miljoonaa euroa (6,0 milj. euroa), Tanska 1,1 miljoonaa euroa (- milj. euroa) ja Baltia 2,9 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). HKScanin osuus Sokolówin investoinneista Puolassa oli 3,9 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa).

Suomessa merkittävimmät investoinnit kohdistuivat Järvi-Suomen Portin tuotantolinjojen uudistuksiin sekä HK Ruokatalon Outokummun nautateurastamon laajennukseen. Ruotsissa Scan investoi muun muassa sikojen teurastusprosessin kehittämiseen Kristianstadissa sekä Pärsonsin uuteen leikkelelinjaan Halmstadissa. Tanskassa investoinnit liittyivät Rose Poultry A/S:n integrointiin sekä tuotantolinjojen uudistamiseen tehokkuuden ja kasvun varmistamiseksi. Baltiassa merkittävimmät investoinnit olivat Miesnieksin tuotannon siirto Jelgavan uuteen tuotantolaitokseen sekä valmistuskapasiteetin varmistamiseksi tehdyt tuotantolinjojen uudistukset.

Konsernilla oli korollista velkaa maaliskuun lopussa 509,5 miljoonaa euroa (435,0 milj. euroa). Vuoden vaihteessa korollisten velkojen bruttomäärä oli 514,2 miljoonaa euroa. Lainamäärän kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan (Q1/2010) verrattuna johtuu pääosin marraskuussa 2010 toteutetusta Rose Poultry–kaupasta.

Tammikuussa nostettiin eläkeyhtiön takaisinlainausta 30 milj. euroa lainasalkun hajauttamistarkoituksessa. Kuluneen katsauskauden lopussa osa Rose Poultryn rahoituksesta järjesteltiin uudelleen emoyhtiön kautta.

Korkotason noususta ja lainamäärän kasvusta johtuen nettorahoituskulut ovat kasvaneet edellisvuodesta merkittävästi. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 31.3.2011 oli 189,4 miljoonaa euroa (212,3 milj. euroa). Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 49,1 miljoonaa euroa (42,0 milj. euroa). 100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 58,0 miljoonaa euroa (18,0 milj. euroa).

Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 34,4 prosenttia (37,2 %). Vuoden vaihteen omavaraisuusaste oli 34,0 prosenttia.

 

YHTIÖN OMAT OSAKKEET

HKScanin hallussa oli 31.3.2011 yhteensä 53 734 omaa A-osaketta, joiden markkina-arvo oli 0,36 miljoonaa euroa (á 6,63 euroa). Osuus kaikista osakkeista oli 0,10 prosenttia ja äänimäärästä 0,03 prosenttia. Omille osakkeille ei makseta osinkoa.
 

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

HKScan Oyj:n hallitus päätti 4.1.2011 pitämässään kokouksessa kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 4.2.2011 klo 11.00 päättämään HKScanin hallituksen kokoonpanosta vastaanotettuaan kolmen hallituksen jäsenen eroilmoitukset. Eroilmoituksen jättivät Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen ja Matti Murto.

HKScanin suurin osakkeenomistaja LSO Osuuskunta ehdotti uusiksi hallituksen jäseniksi Juha Kylämäkeä, Niels Borupia sekä Tero Hemmilää. Oik.yo. Juha Kylämäki on maanviljelijä ja broilerinlihan tuottaja. KTM Niels Borup on maatalousyrittäjä ja sianlihan- ja maidontuottaja. MMM Tero Hemmilä on Yara Suomi Oy:n toimitusjohtaja.

Ylimääräinen yhtiökokous valitsi 4.2.2011 HKScanin suurimman osakkeenomistajan, LSO Osuuskunnan ehdotuksen mukaisesti HKScanin hallitukseen Juha Kylämäen, Niels Borupin ja Tero Hemmilän.
Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Kylämäen ja varapuheenjohtajaksi Niels Borupin. HKScanin hallituksessa jatkoivat edellä mainittujen uusien jäsenten lisäksi Matti Karppinen, Pasi Laine ja Otto Ramel.

 

HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET

Katso kohtaa ”Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”.

 

HENKILÖSTÖ

HKScan-konsernin palveluksessa työskenteli tammi-maaliskuussa 2011 keskimäärin 8 227 henkilöä (6 825 Q1/2010).

Henkilöstön lisäys johtui vuonna 2010 toteutetuista yritysjärjestelyistä. Tanskalainen Rose Poultry A/S ja latvialainen Jelgavas Galas Kombinats A/S tulivat konserniin vuoden 2010 jälkipuolella ja Järvi-Suomen Portti Oy vuoden 2011 alussa. Vertailuluvuissa Q1/2010 ei näin ollen ole näiden kolmen yhtiön henkilöstömääriä.

 

Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin:

 

  Q1/2011 Q1/2010
Suomi 2 524 2 183
Ruotsi 2 882 2 862
Tanska 917 -
Baltia 1 904 1 780

Sokolówin palveluksessa oli keskimäärin 5 877 (5 586) henkilöä.

 

Henkilöstö jakaantui maaliskuun lopussa maittain seuraavasti:

 

  31.3.2011 31.3.2010
Ruotsi 32,4 % 37,6 %
Suomi 30,9 % 32,0 %
Viro 19,4 % 23,0 %
Tanska 11,7 % 0,6 %
Latvia 2,9 %  2,6 %
Puola (Scan) 2,1 %  3,2 %
muut maat 0,6 %  1,0 %

 

Lisäksi Sokolów-konserni työllisti katsauskauden lopussa 6 025 (5 611) henkilöä.

 

LÄHIAJAN RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät raaka-aineiden, erityisesti suomalaisen ja ruotsalaisen sianlihan, hintakehitykseen ja jatkossa mahdollisesti myös saatavuuteen. Markkina-aluekohtaisia epävarmuustekijöitä liittyy Suomessa ja Ruotsissa liiketoiminnan kehittämisohjelmien sekä Tanskassa Rose Poultry -yrityskaupan integraation onnistumiseen.

Maailmantalouden haasteet jatkuvat. Suuret heilahtelut konsernin keskeisissä valuutoissa ja korkotason nousu voivat vaikuttaa konsernin kilpailukykyyn, liikevaihtoon ja tulokseen sekä taseeseen. Kysynnässä konsernin markkina-alueilla tai vientimarkkinoilla voi tapahtua taloudellisesta tilanteesta, kuten esimerkiksi kasvavasta työttömyydestä, aiheutuvia muutoksia. Nämä saattavat vaikuttaa konsernin liikevaihtoon ja tulokseen.

Mahdolliset ennakoimattomat viranomaismenettelyt saattavat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan vientimarkkinoilla.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.

Konsernilla on meneillään joitakin oikeusprosesseja ja riita-asioita. Asioiden käsittely on kesken, eikä niillä arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia konsernin taloudelliseen asemaan.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

(1) Tanskassa Rose Poultry päätti huhtikuussa keskittää toimintansa Vinderupissa ja Skovsgaardissa sijaitseviin tuotantolaitoksiin ja lopettaa teurastustoiminnan Etelä-Tanskassa sijaitsevassa Padborgin tuotantolaitoksessa.

(2) HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 27.4.2011 emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2010. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa tilikaudelta 2010 osinkoa 0,22 euroa osakkeelta.

(3) Hallituksen ehdotuksesta poiketen yhtiökokous päätti HKScanin suurimman osakkeenomistajan LSO Osuuskunnan ehdotuksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Juha Kylämäki, Niels Borup, Matti Karppinen, Tero Hemmilä ja Otto Ramel valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja uudeksi jäseneksi valittiin LSO Osuuskunnan ehdotuksesta Henrik Treschow. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Kylämäen ja varapuheenjohtajaksi Niels Borupin, molemmat uudelleen.

(4) Yhtiökokous päätti, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen.

(5) Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien A-sarjan osakkeiden yhteismäärä on enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 4,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,0 % yhtiön A-sarjan osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta.

(6) Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Tämä valtuutus koskee A-sarjan osakkeiden antamista. Hallitus valtuutetaan päättämään annettavien osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla voidaan kuitenkin antaa enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,0 % yhtiön A-sarjan osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus myönnettiin, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

 

TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

Lihan kulutuskysynnän odotetaan pysyvän edelleen vakaana konsernin kotimarkkina-alueilla. HKScanin liiketoiminnan hajautettu rakenne eri tuoteryhmiin ja eri maantieteellisiin alueisiin ja käynnistetyt tehostamisohjelmat Suomessa ja Ruotsissa antavat pohjan konsernin kilpailukyvyn ja kannattavuuden paremmalle kehitykselle.

Sianlihan vaikea kansainvälinen markkinatilanne heikentää jatkuessaan liiketoiminnan kannattavuutta alkuvuonna erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Sianlihan kannattavuutta korjataan myyntihintakorotuksilla ja volyymisäädöillä.

Yhtiö pitää aiemmin antamansa ohjauksen ennallaan. Konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan paranevan vuoden 2010 tasosta.

 

KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.3.2011

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(miljoonaa euroa)

 

  Viite Q1/2011 Q1/2010 2010
         
LIIKEVAIHTO   592,7 483,6 2 113,9
Liiketoiminnan tuotot ja kulut 1. -573,5 -464,1 -2 006,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   0,2 0,5 1,8
Poistot ja arvonalentumiset   -18,0 -14,6 -61,5
LIIKEVOITTO   1,4 5,5 48,0
         
Rahoitustuotot   2,6 2,2 8,1
Rahoituskulut   -7,8 -4,8 -21,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   0,6 1,0 2,2
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA   -3,3 3,9 36,5
         
Tuloverot   0,7 0,1 -5,7
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO   -2,7 4,0 30,8
         
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:        
Emoyhtiön osakkeenomistajille   -3,1 3,4 27,9
Määräysvallattomille omistajille   0,4 0,6 2,9
Yhteensä   -2,7 4,0 30,8
         

 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

 

Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake  
-0,06
 
0,06
 
0,52
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake  
-0,06
0,06 0,52

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1. – 31.3.

(miljoonaa euroa)

 

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
Tilikauden voitto / tappio -2,7 4,0 30,8
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):      
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot  
1,1
 
7,2
 
13,5
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,4 0,0
Rahavirran suojaus 2,7 -2,8 1,8
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ 3,8 4,8 15,4
       
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,1 8,8 46,1
       
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:      
Emoyhtiön osakkeenomistajille 0,6 8,0 42,6
Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,8 3,5
Yhteensä 1,1 8,8 46,1
       

 

 

KONSERNIN TASE

(miljoonaa euroa)

 

  Viite 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 2. 76,8 68,3 77,1
Liikearvo 3. 100,2 90,3 100,4
Aineelliset hyödykkeet 4. 534,7 479,4 537,8
Osuudet osakkuusyrityksissä   28,0 22,7 27,0
Myynti- ja muut saamiset   27,0 21,0 25,3
Myytävissä olevat sijoitukset   12,5 11,1 13,1
Laskennallinen verosaaminen   14,4 14,2 14,4
PITKÄAIKAISET VARAT   793,7 707,0 795,0
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 5. 187,1 133,5 159,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset   231,6 199,6 240,6
Tuloverosaaminen   2,3 0,3 0,3
Muut rahoitusvarat   0,4 2,1 3,9
Rahat ja pankkisaamiset   48,3 49,5 69,5
LYHYTAIKAISET VARAT   469,7 385,1 474,1
         
VARAT   1 263,4 1 092,1 1 269,2
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6. 66,8 66,8 66,8
Ylikurssirahasto   73,3 74,2 73,4
Omat osakkeet   -0,0 -0,0 -0,0
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot   157,3 146,7 154,4
Muuntoerot   0,6 -7,1 0,6
Kertyneet voittovarat   123,8 115,7 124,4
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus   421,8 396,2 419,6
Määräysvallattomien omistajien osuus   11,2 9,5 11,1
OMA PÄÄOMA   433,0 405,7 430,6
         
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka   37,6 31,7 38,9
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   380,7 335,6 361,2
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   13,2 5,0 12,4
Pitkäaikaiset varaukset   1,7 6,0 2,4
Eläkevelvoitteet   3,1 3,5 3,1
         
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   436,2 381,9 418,0
         
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   128,8 99,4 153,0
Ostovelat ja muut velat   262,0 199,0 262,5
Tuloverovelka   2,5 3,0 2,7
Lyhytaikaiset varaukset   0,8 3,1 2,3
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   394,2 304,5 420,6
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   1 263,4 1 092,1 1 269,2

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

(miljoonaa euroa)

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
OMA PÄÄOMA 1.1.2011 66,8 73,4 -6,5 143,5 0,0 17,4 0,6 0,0 124,4 419,6 11,1 430,6
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä   -0,0 2,7     -0,2 0,0   -1,9 0,6 0,5 1,1
Osakeperus-teisten ohjelmien kulukirjaus                   0,0   0,0
Muu muutos           0,4       0,4   0,4
Suorat
kirjaukset voitto-varoihin
                1,2 1,2   1,2
Siirrot erien välillä                   0,0   0,0
Osakeanti                   0,0   0,0
Omien osakkeiden hankinta                   0,0   0,0
Tytäryhtiö-omistuksen lisäys                   0,0   0,0
Osingonjako                   0,0 -0,3 -0,3
OMA PÄÄOMA 31.03.2011 66,8 73,3 -3,8 143,5 0,0 17,6 0,6 0,0 123,8 421,8 11,2 433,0

 

 

 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
OMA PÄÄOMA 1.1.2010 66,8 74,2 -8,4 143,5 0,0 14,6 -13,1 0,0 111,6 389,3 9,4 398,7
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä   0,1 -2,4     0,3 6,0   4,0 8,0 0,8 8,8
Osakeperus-teisten ohjelmien kulukirjaus   -0,2               -0,2   -0,2
Muu muutos           -1,0       -1,0 0,0 -1,0
Suorat kirjaukset voitto-varoihin                 0,1 0,1 -0,2 -0,1
Siirrot erien välillä                   0,0   0,0
Osakeanti                   0,0   0,0
Omien osakkeiden hankinta                   0,0   0,0
Tytäryhtiöomistuksen lisäys                   0,0   0,0
Osingonjako                   0,0 -0,6 -0,6
OMA PÄÄOMA 31.03.2010 66,8 74,2 -10,8 143,5 0,0 13,9 -7,1 0,0 115,7 396,2 9,5 405,7

SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muu oman pääoman erä, 6. Muut rahastot, 7. Muuntoerot, 8. Omat osakkeet, 9. Voittovarat, 10. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 11. Määräysvallattomien omistajien osuus, 12. Yhteensä

 

 

RAHAVIRTALASKELMA

(miljoonaa euroa)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
Liiketoiminta      
Liikevoitto 1,4 5,5 48,0
Oikaisut liikevoittoon -0,2 -0,7 -4,6
Poistot 18,0 14,6 61,5
Varausten muutos -2,2 -2,8 -7,9
Käyttöpääoman muutos -13,1 -27,2 -3,7
Rahoitustuotot 0,8 2,2 8,1
Rahoituskulut -6,8 -4,8 -21,9
Verot -1,5 0,1 -5,7
Liiketoiminnan nettorahavirta -3,6 -13,1 73,8
       
Investoinnit      
Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit -15,5 -16,1 -73,6
Käyttöomaisuuden myynnit 1,4 1,5 7,0
Investoinnit tytäryritykseen - - -25,2
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -0,2 -0,3 -1,6
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet - - 1,3
Myönnetyt lainat -1,5 -0,7 -1,0
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,1 0,1 1,2
Investointien nettorahavirta -15,7 -15,5 -91,9
       
Rahavirta ennen rahoitusta -19,3 -28,6 -18,1
       
Rahoitus      
Lyhytaikaisten lainojen nostot 22,6 31,2 169,9
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -49,4 -22,5 -159,1
Pitkäaikaisten lainojen nostot 81,2 10,4 45,2
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -59,5 -16,0 -33,0
Maksetut osingot - - -11,9
Omien osakkeiden hankkiminen - 0,0 -0,0
Rahoituksen nettorahavirta -5,1 3,2 11,1
       
Rahavarojen muutos -24,5 -25,5 -7,0
       
Rahavarat 1.1. 73,4 75,9 75,9
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -0,2 1,2 4,5
Rahavarat 31.3. 48,7 51,6 73,4

 

 

TUNNUSLUVUT

 

  31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
       
Tulos/osake, laimentamaton, euroa -0,06 0,06 0,52
Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,06 0,06 0,52
Oma pääoma/osake 31.3., euroa 7,67 7,34 7,63
Omavaraisuusaste, % 34,4 37,2 34,0
Osakeantioikaistu osakkeiden      
keskimääräinen lukumäärä, milj. kpl 55,0 54,0 54,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-      
omaisuuteen, milj. euroa 15,1 18,9 70,7
Henkilöstö keskimäärin kuu-      
kausien lopun keskiarvona 8 227 6 825 7 491

 

 

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

 

LAADINTAPERIAATTEET

 

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2011 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ilmenevät vuoden 2010 tilinpäätöksestä.

Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuonna 2010 lukuun ottamatta seuraavia uusia standardeja, tulkintoja ja muutoksia olemassa oleviin standardeihin, jotka ovat voimassa 1.1.2011 alkaen:

- Muutos IAS 32:een, Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu (voimaan 1.2.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos koskee muussa kuin liikkeeseenlaskijan toimintavaluutassa olevien osakkeita koskevien optioiden, merkintäoikeuksien tai muiden oikeuksien liikkeeseenlaskun kirjanpitokäsittelyä (luokittelua). Muutokset eivät vaikuta konserniraportointiin.

- IFRIC 19, Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla (voimaan 1.7.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinta selventää kirjanpitokäsittelyä tapauksessa, jossa yritys neuvottelee rahoitusvelan ehdot uudelleen ja neuvottelun tuloksena laskee liikkeelle oman pääoman ehtoisia instrumentteja velkojalleen kuolettaakseen rahoitusvelan joko osittain tai kokonaan. Muutokset eivät vaikuta konserniraportointiin.

- Muutokset tulkintaan IFRIC 14, Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut (voimaan 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksella korjataan ei-toivottu vaikutus, joka on seurannut tulkinnasta IFRIC 14 IAS 19 – Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys. Muutosten jälkeen yritykset saavat merkitä varoiksi taseeseen joitakin vapaaehtoisesti etukäteen suoritettuja vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvia maksuja. Muutokset eivät vaikuta konserniraportointiin.

- Uudistettu IAS 24, Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (voimaan 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Lähipiirin määritelmää täsmennetään, ja tietyt julkiseen valtaan sidoksissa olevia yhteisöjä koskevat liitetietovaatimukset muuttuvat.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (miljoonaa euroa)

Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain

 

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
LIIKEVAIHTO      
- Suomi 188,0 167,8 718,5
- Ruotsi 252,3 230,5 997,1
- Tanska 57,5 - 21,8
- Baltia 39,3 35,8 160,4
- Puola 70,5 63,9 279,3
- Segmenttien välinen -15,0 -14,3 -63,3
Konserni yhteensä 592,7 483,6 2 113,9
       
LIIKEVOITTO      
- Suomi -0,6 -0,6 10,7
- Ruotsi 0,3 2,7 20,4
- Tanska -0,5 - -0,0
- Baltia 0,9 1,1 8,7
- Puola 3,0 4,2 15,5
- Segmenttien välinen - - -
Segmentit yhteensä 3,1 7,4 55,2
       
Konsernihallinnon kulut -1,7 -1,9 *-7,2
Konserni yhteensä 1,4 5,5 48,0

* Sisältää toisella neljänneksellä kirjatun myydyn tontin maaperän puhdistuskulut 0,9 miljoonaa euroa.

 

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

 

1. KERTALUONTEISET ERÄT

(miljoonaa euroa)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
Myydyn tontin maaperän puhdistuskulut *) - - -0,9
Tuotantolaitosten myyntivoitot *) - - 7,9
Kertaluonteiset erät yhteensä - - 7,0

*) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan tuotot ja kulut”.

 

TASEEN LIITETIEDOT

 

2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(miljoonaa euroa)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa 77,1 65,7 65,7
Muuntoerot 0,2 3,2 8,1
Lisäykset 0,3 0,2 1,2
Lisäykset (yritysostot) 0,0 0,0 4,2
Vähennykset 0,0 -0,0 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset -0,9 -0,8 -3,5
Siirto toiseen tase-erään 0,1 0,0 1,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 76,8 68,3 77,1

 

3. LIIKEARVON MUUTOKSET

(miljoonaa euroa)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa 100,4 88,2 88,2
Muuntoerot -0,5 2,1 4,2
Lisäykset 0,3 0,0 1,3
Lisäykset (yritysostot) 0,0 0,0 6,8
Vähennykset 0,0 0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0
Siirto toiseen tase-erään 0,0 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 100,2 90,3 100,4

 

 

4. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(miljoonaa euroa)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa 537,8 469,1 469,1
Muuntoerot 0,6 10,0 17,4
Lisäykset 13,8 17,0 71,6
Lisäykset (yritysostot) 1,0 0,0 43,0
Vähennykset -1,1 -2,3 -2,4
Poistot ja arvonalentumiset -17,3 -14,4 -59,5
Siirto toiseen tase-erään -0,1 0,0 -1,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 534,7 479,4 537,8

 

 

5. VAIHTO-OMAISUUS

(miljoonaa euroa)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
Aineet ja tarvikkeet 101,7 82,6 88,8
Keskeneräiset tuotteet 10,8 7,8 8,8
Valmiit tuotteet 54,6 29,6 45,7
Tavarat 0,0 0,1 0,0
Muu vaihto-omaisuus 7,5 3,9 6,2
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 4,5 2,4 2,6
Elävät eläimet IFRS 41 7,9 7,2 7,6
Vaihto-omaisuus yhteensä 187,1 133,5 159,9

 

 

6. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT

 

 

Osakepääoma ja
ylikurssirahasto
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osake pääoma Ylikurssi rahasto SVOP Omat osakkeet Yht.
             
1.1.2011 54 972 788 66,8 72,9 151,1 0,0 290,8
31.3.2011 54 972 788 66,8 72,9 151,1 0,0 290,8

 

SVOP = Sijoitettu vapaa oma pääoma

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT

(miljoonaa euroa)

 

  31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 77,6 * 136,5 149,9
Korkojohdannaiset 246,9 206,8 247,0
Sähköjohdannaiset 10,3 11,1 10,2
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset 0,9 -0,7 -0,3
Korkojohdannaiset -12,4 -14,7 -16,8
Sähköjohdannaiset 1,3 -1,0 2,2

* summa sisältää 35,5 milj. euron arvosta huhtikuun 2010 alussa erääntyneitä ja jo jatkettuja valuuttajohdannaisia

 

 

KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET

(miljoonaa euroa)

 

  31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Velat, joiden vakuudeksi on annettu      
pantteja tai kiinnityksiä      
- rahalaitoslainat 37,9 35,6 56,1
       
Vakuudeksi annetut      
- kiinteistökiinnitykset 61,9 53,1 48,9
- pantit 6,3 32,4 20,8
- yrityskiinnitykset 44,8 21,4 47,3
       
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut      
- takaukset 5,3 5,0 5,3
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja pantit 13,8 11,7 13,8
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 25,7 20,6 25,5
Vuokravastuut 64,5 41,7 56,3
Muut vastuut 20,3 6,1 6,5

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

(miljoonaa euroa)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
Myynnit osakkuusyhtiöille 15,9 9,2 40,4
Ostot osakkuusyhtiöiltä 13,0 9,2 35,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,0 2,0 1,8
Ostovelat ja muut velat 8,3 9,1 8,8

 

 

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Vantaalla 6.5.2011

 

HKScan Oyj

Hallitus

 

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218

 

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 11 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2010 oli 2,1 miljardia euroa.

 

JAKELU:

Nasdaq OMX, Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkscan.com