HKScan Oyj             PÖRSSITIEDOTE            26.7.2011, klo 15.00

HKScan tarkentaa vuoden 2011 liikevoittoennustettaan

HKScan Oyj ennakoi 6.5.2011 julkistetussa Q1-osavuosikatsauksessa, että ”konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan paranevan vuoden 2010 tasosta”. Tämän hetkisen käsityksen mukaan arvioidaan kuitenkin, että aiemmin ennakoidusta liikevoittotasosta jäädään sianlihan vaikean kansainvälisen markkinatilanteen sekä raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten korkean hintatason jatkuessa.

HKScan muuttaa aiemmin antamaansa ohjeistusta seuraavasti:
HKScan-konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2010 tasosta.

Yhtiön alkuvuoden tuloskehitys on ollut suunniteltua heikompi. Sianlihan vaikeana jatkuva kansainvälinen markkinatilanne sekä raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten hintojen nousu heikentää liiketoiminnan kannattavuutta HKScanin kaikilla markkina-alueilla, erityisesti Suomessa. Sianlihan ylituotanto muualla Euroopassa on lisännyt HKScanin markkina-alueilla painetta lihan tuonnille. Lisäksi Suomessa sianlihan kannattavuutta heikentää heikko hintataso vientimarkkinoilla.

Sianlihan heikkoa kannattavuutta pyritään korjaamaan myyntihintojen korotuksilla. Lisäksi Suomessa yhtiö sopeuttaa hallitusti sianlihan tuotantomääriä. Meneillään olevat tehostamisohjelmat Suomessa ja Ruotsissa antavat pohjan konsernin kilpailukyvyn ja kannattavuuden paremmalle kehitykselle.

HKScan julkistaa Q2-osavuosikatsauksen 10.8.2011.

HKScan Oyj
Matti Perkonoja
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Matti Perkonoja ja talous- ja rahoitusjohtaja Irma Kiilunen. Heille voi jättää soittopyynnön Marja Siltalan kautta p. 010 570 2290.

 

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 11 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2010 oli 2,1 miljardia euroa.

 

JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com