HKScan Oyj                             Pörssitiedote         5.4.2012                  klo 12.00

 

HKScanin alkuvuosi vaikea Ruotsissa – kehitysohjelma aloitetaan koko konsernissa

HKScanin Ruotsin liiketoiminta on alkuvuodesta ollut erittäin haasteellista ruotsalaisen sian ja naudanlihan odotettuakin korkeamman hinnan sekä heikomman saatavuuden vuoksi. Ruotsalaisen sian ja naudanlihan tuotanto on edelleen selvästi laskenut, jolloin hankintahinnat ovat nousseet ja teurastuksen volyymit jääneet aiempaa alhaisemmiksi. Lisäksi jo pitkään vahvistunut Ruotsin kruunu on lisännyt merkittävästi lihan tuontia ja vaikeuttanut ruotsalaisen kallistuneen liharaaka-aineen hinnankorotuksia erityisesti vähittäiskaupassa. Hinnankorotuksia ja kustannusten sopeuttamista on Ruotsissa tehty, mutta toimenpiteet ovat olleet toistaiseksi riittämättömiä. Ruotsin liiketoiminnan ensimmäinen kvartaali on tappiollinen ja tämä vetää myös koko HKScan-konsernin Q1-kvartaalin lievästi tappiolle.

 Konsernin muiden markkina-alueiden suoritustaso on ollut tavoitteiden mukaista ja erityisesti Suomen liiketoiminnot ovat parantaneet tulostaan viime vuodesta.  Vuoden ensimmäinen kvartaali on normaalistikin HKScan–konsernissa vuoden heikoin. Ensimmäisen kvartaalin tavoitteita vähän heikompi liikevoitto ei vaikuta kuitenkaan aiemmin annettuun koko vuoden tulosohjaukseen. HKScan arvioi tilinpäätöstiedotteessaan 17.2.2012, että vuoden 2012 liikevoitto on parempi kuin vuonna 2011.


Konsernin kehitysohjelma käynnistetään

HKScan aloittaa vuoden 2013 loppuun ulottuvan kehitysohjelman, jossa haetaan vuositasolla yli 20 miljoonan euron tulosparannusta sekä sitoutuneen pääoman merkittävää vähennystä. Ohjelma kattaa konsernin toiminnat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Baltiassa. Pääpaino on tuotannon ja tuotetarjooman ohjauksessa kysyntään nähden, muuttuvissa ja kiinteissä kustannuksissa sekä käyttöpääomassa. Ohjelmaan kuuluu myös jo aloitettu konsernirakenteen tiivistäminen sekä konsernisynergioiden nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen.

Ruotsin liiketoiminnassa, jossa ruotsalaiseen lihaan painottunut toiminta on ollut jo pitempään ja on edelleen erittäin haastavaa, tarkastellaan lisäksi myös pidemmän aikavälin strategisia vaihtoehtoja liiketoiminnan kehittämiseksi.

HKScan julkistaa Q1/2012 –osavuosikatsauksen 8.5.2012.

HKScan Oyj

Hannu Kottonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Hannu Kottonen. Hänelle voi jättää soittopyynnön HKScan Oyj:n viestintäpäällikkö Marja Siltalan kautta, puh. 010 570 2290 tai marja.siltala@hkscan.com.

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. Liikevaihto vuonna 2011 oli 2,5 miljardia euroa. HKScanilla on toimintaa kymmenessä maassa ja se työllistää noin 11 400 työntekijää.


JAKELU:
NASDAQ OMX, Helsinki,
Keskeiset tiedotusvälineet,

www.hkscan.com