HKScan Oyj                      OSAVUOSIKATSAUS                                           8.5.2012, klo 8.00


HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2012:
HKScanin Ruotsin markkina-alueen vaikeudet alkuvuonna söivät muiden markkina-alueiden tulosparannuksia- HKScanin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 606,1 miljoonaa euroa (592,7 milj. euroa vuoden 2011 vastaavalla neljänneksellä). Kasvu oli 2,3 prosenttia. Valuuttakurssimuutokset eliminoiden kasvu oli 3,2 prosenttia.

- Konsernin liikevoitto oli -0,6 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). Liikevoitto oli lievästi tappiollinen Ruotsin liiketoiminnan alkuvuoden vaikeuksien vuoksi.

- Suoritustaso konsernin muilla markkina-alueilla  Suomessa, Baltiassa, Tanskassa ja Puolassa oli suunnitellun mukaista.

- Markkina-asema on edelleen pääosin vahva konsernin kaikilla markkina-alueella. Ruotsissa kaupan merkeillä myytävän lihan volyymien ja tuonnin kasvu ovat heikentäneet näkymiä.

- Maaliskuun lopussa HKScan allekirjoitti viisivuotisen
250 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen monivaluuttaisen luottojärjestelyn.

- Nettorahoituskulut olivat -7,9 miljoonaa euroa (-5,2 milj. euroa). Pääasiallinen syy kasvuun oli lainamarginaalien nousu.


- Huhtikuun alussa HKScan kertoi vuoden 2013 loppuun ulottuvan kehitysohjelman käynnistämisestä. Suomea, Ruotsia, Tanskaa ja Baltiaa koskevan ohjelman tavoitteena on vuositasolla yli 20 miljoonan euron tulosparannus sekä sitoutuneen pääoman merkittävä vähentäminen.

- Ruotsin liiketoiminnan heikentyneiden näkymien vuoksi on mahdollista, että konsernin vuoden 2012 liikevoitto jää alle vuoden 2011 tason. Aiemmin arvioitiin vuoden 2012 liikevoiton olevan parempi kuin vuonna 2011.


HKSCAN-KONSERNI

(miljoonaa euroa) Q1/2012 Q1/2011 2011
       
Liikevaihto 606,1 592,7 2 491,3
Liikevoitto -0,6 1,4 39,6
- Liikevoitto-% -0,1 0,2 1,6
Voitto / tappio ennen veroja -7,7 -3,3 11,3
Tulos/osake, euroa -0,09 -0,06 0,18KONSERNIN YLEISKATSAUS: TAMMI-MAALISKUU 2012

HKScan-konsernin liiketoiminta kehittyi suunnitelmien mukaisesti tammi-maaliskuussa Suomessa, Tanskassa, Baltiassa ja Puolassa. Sen sijaan Ruotsin liiketoiminta oli katsauskaudella erittäin haasteellista ruotsalaisen sian- ja naudanlihan odotettua korkeamman ostohinnan sekä heikomman saatavuuden vuoksi. Ruotsalaisen sian- ja naudanlihan tuotantomäärät laskivat edelleen selvästi, hankintahinnat nousivat ja konsernin teurastuksen volyymit Ruotsissa jäivät alhaisiksi. Lisäksi vahva Ruotsin kruunu on lisännyt lihan tuontia ja vaikeuttanut ruotsalaiseen liharaaka-aineeseen pohjautuvien tuotteiden hinnankorotuksia. Myös kaupan merkeillä myytävän lihan määrä on jatkanut kasvuaan.

HKScanissa on aloitettu vuoden 2013 loppuun ulottuva kehitysohjelma, jonka tavoitteena on vuositasolla yli 20 miljoonan euron tulosparannus sekä sitoutuneen pääoman merkittävä vähentäminen.  Ohjelman pääpaino on tuotannon ja tuotetarjooman ohjauksessa kysyntään nähden, muuttuvissa ja kiinteissä kustannuksissa sekä käyttöpääomassa. Ohjelmaan kuuluu myös jo aloitettu konsernirakenteen tiivistäminen, johtamismallin uudistaminen sekä konsernisynergioiden nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen. Ohjelma kattaa konsernin toiminnat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Baltiassa. Ruotsin liiketoiminnan kehittämiseksi tarkastellaan myös pidemmän aikavälin strategisia vaihtoehtoja.

Maaliskuun lopussa HKScan allekirjoitti 250 miljoonan euron vakuudellisen monivaluuttaisen luottojärjestelyn.
Järjestelyyn sisältyy 100 miljoonan euron suuruinen, lyhennysohjelmainen, viiden vuoden pituinen laina sekä 150 miljoonan euron suuruinen, viisivuotinen luottolimiitti. Lainajärjestelyllä uudelleenrahoitetaan vuonna 2007 solmitun syndikoidun luottojärjestelyn vuonna 2013 erääntyvä osuus. Järjestely pidentää konsernin lainakannan keskilaina-aikaa.

HKScanin toimitusjohtaja vaihtui, kun yhtiötä vuodesta 2009 alkaen johtanut Matti Perkonoja jäi eläkkeelle helmikuun lopussa. Uusi toimitusjohtaja Hannu Kottonen aloitti tehtävässään 1.3.2012.


MARKKINA-ALUE SUOMI

 (miljoonaa euroa) Q1/2012 Q1/2011 2011
       
Liikevaihto 197,6 188,0 812,4
Liikevoitto 2,7 -0,6 12,1
- Liikevoitto-% 1,4 -0,3 1,5


Suomessa liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 197,6 miljoonaan euroon (188,0 milj. euroa).  Katsauskauden liikevoitto vahvistui 2,7 miljoonaan euroon (-0,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,4 prosenttia (-0,3 %) liikevaihdosta.

Suomessa liiketoiminta kehittyi toimialan yleistä kehitystä paremmin alkuvuonna. Markkina-asema vahvistui erityisesti leivänpäällisissä. Suomessa markkinoiden
suosituin leikkele on HK Ohuen ohut Ylikypsä Saunapalvikinkku 300 gramman pakkauksessa (Lähde: Nielsen, PanelTrack). Myös osuus valmisruoasta on kääntynyt nousuun. Uutuuksista erityisesti HK Rypsiporsas® Nuggetti on otettu markkinoilla hyvin vastaan (Lähde: HK markkinaseuranta-arvio).

Kuluttajapakatussa porsaanlihassa HK Rypsiporsas on reilussa vuodessa ottanut lähes 20 prosentin markkinaosuuden. Konserni on Suomessa porsaanlihan markkinajohtaja alkuvuonna 2012 (Lähde: Nielsen, PanelTrack 2012).

Syksyllä 2011 aloitettu lihan hankinnan sopimusuudistus on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Konserni kertoi syksyllä aloittavansa Suomessa sikaketjunsa sopeuttamisen ohjatumpaan sopimustuotantoon. Uudella pitkäjänteisellä sopimuspolitiikalla parannetaan ketjun hallittavuutta ja ohjattavuutta.

Mikkelin tuotantolaitoksessa solmittiin m
erkittävä paikallinen yhteistyösopimus elintarvikealan työpaikkojen säilyttämiseksi. Sopimus on kaksivuotinen ja sen mukaan aiemmin tänä vuonna yt-neuvotteluissa käsitelty henkilöstön sopeuttamistarve hoidetaan irtisanomisten sijaan lomautuksin, tehtävämuutoksin tai uusia tehtäviä koskevin koulutuksin.

Helmikuussa Suomen markkina-alueesta vastaavaksi johtajaksi nimitettiin MBA Anne Mere. Anne Mere vastaa HKScanin Suomen markkina-alueesta HKScan Finland Oy:n toimitusjohtajana. Mere vastaa myös HKScanin Baltian markkina-alueesta.


MARKKINA-ALUE BALTIA

(miljoonaa euroa) Q1/2012 Q1/2011 2011
       
Liikevaihto 40,5 39,3 173,3
Liikevoitto 0,7 0,9 9,8
- Liikevoitto-% 1,8 2,2 5,6


Baltian liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 40,5 miljoonaa euroa (39,3 milj. euroa) eli kasvoi lähes 3 prosenttia. Katsauskauden liikevoitto laski hieman ja oli 0,7 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,8 prosenttia liikevaihdosta (2,2 %).

Baltiassa liharaaka-aineen hinta on noussut. Kasvua on myös energiakustannuksissa. Samanaikaisesti kuluttajien ostokäyttäytymiseen on vaikuttanut kotitalouksien ostovoiman heikentyminen, joka on johtanut edullisempien tuotteiden kysynnän kasvuun sekä kilpailun kiristymiseen. Baltian liiketoiminta on kuitenkin sopeutunut markkinaolosuhteisiin hyvin haasteista huolimatta.

Markkina-alueella on aloitettu koko Baltiaa koskevan organisaation rakentaminen synergiahyötyjen ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi.


Baltiassa merkittävimmät investoinnit liittyivät Rakveressa energiansäästöihin ja alkutuotantoon sekä Talleggin tuotannon rakenneohjelmaan.

Anne Meren nimityksen yhteydessä helmikuussa AS Rakvere Lihakombinaatin uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Teet Soorm, joka jatkaa myös AS Talleggin ja AS Eksekon toimitusjohtajana ja raportoi johtaja Anne Merelle.


MARKKINA-ALUE RUOTSI

(miljoonaa euroa) Q1/2012 Q1/2011 2011
       
Liikevaihto 246,9 252,3 1 045,7
Liikevoitto -5,5 0,3 17,2
- Liikevoitto-% -2,2 0,1 1,6


Ruotsin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 246,9 miljoonaa euroa (252,3 milj. euroa). Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna sekä euroissa että kruunuissa laskettuna.

Katsauskauden liikevoitto oli -5,5 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Liikevoitto oli -2,2 prosenttia liikevaihdosta (0,1 %).

Neljänneksen tulokseen vaikuttivat erityisesti sian- ja naudanlihan alkutuotannon lasku Ruotsissa sekä ruotsalaisen lihan korkea hankintahinta ja alhaisemmat nautojen teurastusvolyymit. Vahva Ruotsin kruunu on lisännyt merkittävästi lihan tuontia ja vaikeuttanut ruotsalaiseen liharaaka-aineeseen pohjautuvien tuotteiden hinnankorotuksia erityisesti vähittäiskaupassa.  
Hinnankorotuksia ja kustannusten sopeuttamista on Ruotsissa tehty, mutta toimenpiteet ovat olleet toistaiseksi riittämättömiä sekä aikataulultaan että laajuudeltaan. Lisähaasteen vähittäiskaupassa tuo kaupan omien merkkien kasvava osuus.

Svensk Rapsgris lanseerattiin suurkeittiöasiakkaille katsauskauden aikana. Kesän lopussa konseptia laajennetaan vähittäiskauppaan. Hansa-merkkisiä lihavalmisteita on tuotu markkinoille alkuvuoden aikana.

Alkutuotannon osalta naudanlihantuotannon tukipolitiikan muutokset ovat heikentäneet tuotannon kannattavuutta. Tämä on heikentänyt edelleen ruotsalaisen naudan saatavuutta tehden tilaa tuonnille. Naudanlihassa kulutuskysyntä on kokonaisuudessaan kasvanut.

Tehostamistoimet tilanteen korjaamiseksi on käynnistetty. Ruotsin liiketoiminnassa tarkastellaan lisäksi myös pidemmän aikavälin strategisia vaihtoehtoja liiketoiminnan kehittämiseksi.MARKKINA-ALUE TANSKA

(miljoonaa euroa) Q1/2012 Q1/2011 2011
       
Liikevaihto 57,8 57,5    228,1
Liikevoitto 0,3 -0,5 -3,7
- Liikevoitto-% 0,5 -0,9 -1,6


Tanskan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 57,8 miljoonaa euroa (57,5 milj. euroa).  Katsauskauden liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa) oli 0,5 prosenttia liikevaihdosta (-0,9 %).

Raaka-ainehinnat laskivat hieman alkuvuonna Tanskassa. Tanskan ja Ruotsin markkina-alueilla keskitytään erityisesti tuoreisiin siipikarjatuotteisiin. Uusi tuotevalikoima on lanseerattu jakson aikana Ruotsin markkinoille.

Loppuvuonna 2011 uudelleen avautunut vientimyynti Malesiaan on elpynyt jakson aikana. Investoinnit Vinderupin ja Skovsgaardin tuotantolaitoksilla tuoretuotannon kasvattamiseen ovat jatkuneet suunnitellusti.

Tammikuussa nimitettiin Rose Poultry A/S:n toimitusjohtajaksi ekonomi Thomas Olander. Hän vastaa HKScanin liiketoiminnasta Tanskassa ja raportoi Denis Mattssonille, joka vastaa sekä Tanskan että Ruotsin markkina-alueista HKScanin johtoryhmässä.


MARKKINA-ALUE PUOLA

(miljoonaa euroa) Q1/2012 Q1/2011 2011
*)      
Liikevaihto 80,4 70,5 298,9
Liikevoitto 3,4 3,0 12,7
- Liikevoitto-% 4,3 4,2 4,2


*) Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50 %) Sokolów-konsernin luvuista.

Puolan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 80,4, miljoonaa euroa (70,5 milj. euroa) eli se kasvoi 14,1 prosenttia. Liikevaihdon kasvun taustalla oli mm. Sokolów-brandin vahvistuminen Puolassa.

Katsauskauden liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,3 prosenttia liikevaihdosta (4,2 %).

Myynti Puolassa eteni tavoitteiden mukaisesti, vaikka liharaaka-aineen hinnat ovat nousseet ja hintakilpailu on kovaa. Modernin ja oman vähittäiskaupan myynti kehittyi vakaasti.

Puolassa lihatoimialan murros jatkuu ja se vaikuttaa eniten teurastukseen ja leikkuuseen erikoistuneisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Sokolówin kaltaiset suuret ja monipuolisesti toimivat yritykset ovat selvinneet tilanteesta paremmin.

Tuotannon kehittämiseen liittyvät investoinnit, Tarnówin nautateurastuslinja ja Sokolów Podlaskin leivänpäällistehdas, ovat edenneet suunnitelmien mukaan.


MUUTOKSET ORGANISAATIOSSA

HKScanin tanskalaisen tytäryhtiön Rose Poultry A/S:n toimitusjohtajaksi nimitettiin tammikuussa ekonomi Thomas Olander, joka toimi aiemmin HKScan-konserniin kuuluvan Pärsons Sverige AB:n toimitusjohtajana. Olander vastaa HKScanin liiketoiminnasta Tanskassa ja jatkaa edelleen myös Kreatina A/S:n sekä Englannissa toimivan Scan Foods UK Ltd:n toimitusjohtajana. Olander
raportoi Scan AB:n toimitusjohtaja Denis Mattssonille, joka vastaa sekä Ruotsin että Tanskan markkina-alueista

HKScanin johtoryhmässä.

Helmikuussa Suomen ja Baltian markkina-alueiden johtajaksi nimitettiin HKScanin virolaisen tytäryhtiön AS Rakvere Lihakombinaatin toimitusjohtaja MBA Anne Mere, joka nousi samalla HKScanin johtoryhmän jäseneksi. Anne Mere vastaa HKScanin Baltian markkina-alueen lisäksi Suomen markkina-alueesta. HK Ruokatalon toimitusjohtaja Jari Leija on siirtynyt pois konsernin palveluksesta.

Anne Meren nimityksen myötä AS Rakvere Lihakombinaatin toimitusjohtajaksi nimitettiin Teet Soorm, joka jatkaa myös AS Talleggin ja AS Eksekon toimitusjohtajana.

Matti Perkonojan jäätyä eläkkeelle helmikuun 2012 lopussa, HKScanin toimitusjohtajana aloitti 1.3.2012 Hannu Kottonen.


HKSCANIN JOHTORYHMÄ

HKScanin johtoryhmän kokoonpano on toimitusjohtaja Hannu Kottonen, talous- ja rahoitusjohtaja Irma Kiilunen, Suomen ja Baltian markkina-alueista vastaava johtaja Anne Mere, Ruotsin ja Tanskan markkina-alueista vastaava johtaja Denis Mattsson, henkilöstöjohtaja Sirpa Laakso sekä hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markku Suvanto.INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit tuotannollisiin kohteisiin olivat tammi-maaliskuussa 2012 yhteensä 19,8 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa). Ne jakaantuivat markkina-alueittain seuraavasti:

(miljoonaa euroa)      
  Q1/2012 Q1/2011 2011  
Suomi 3,3 4,7 17,3  
Baltia 2,4 2,9 12,4  
Ruotsi 2,9 2,5 8,9  
Tanska 5,5 1,1 7,8  
Puola 1) 5,7 3,9 14,5  
Yhteensä 19,8 15,1 61,0  
1) HKScanin osuus (50 %) Sokolówin investoinneista.


Suomessa investoinnit kohdistuivat tuotantolinjojen korjaukseen ja kunnossapitoon. Ruotsissa Kristianstadin ja Linköpingin prosessien kehittämisinvestoinnit jatkuivat ja Skarassa investoitiin Svensk Rapsgris –konseptiin. Tanskassa investoinnit liittyivät Rose Poultryn tuotantoprosessien kehittämiseen. Baltian markkina-alueella merkittävimmät investoinnit liittyivät Rakveressa energiansäästöihin ja alkutuotantoon sekä Talleggin tuotannon rakenneohjelmaan. Puolassa Tarnówin tuotantolaitoksen nautateurastuslinjan investointi saatiin päätökseen. Sokolów Podlaskin tuotantolaitoksen kehittäminen eteni suunnitellusti käyttöönottoon huhtikuussa.


RAHOITUS


Konsernilla oli korollista velkaa maaliskuun lopussa 527,9 miljoonaa euroa (509,5 milj. euroa). Vuoden
vaihteessa korollisten velkojen bruttomäärä oli 504,2 miljoonaa euroa. Lainamäärän kasvu sekä viimevuotiseen että vuodenvaihteen tilanteeseen nähden johtuu käyttöpääomaan sitoutumisesta sekä investoinneista ensimmäisellä kvartaalilla.


Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella -7,9 milj. euroa (-5,2 milj. euroa). Nettorahoituskulut kasvoivat edellisvuodesta johtuen korkeammasta lainamäärästä, korkeammista lainamarginaaleista sekä kertaluonteisista rahoitusjärjestelykuluista.

Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 31.3.2012 oli 200,2 miljoonaa euroa (189,4 milj. euroa). Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 26,4 miljoonaa euroa (49,1 milj. euroa). 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 130,5 miljoonaa euroa (58,0 milj. euroa).

Maaliskuun lopussa konserni allekirjoitti 250 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen monivaluuttaisen luottojärjestelyn pohjoismaisen pankkiryhmittymän kanssa. Järjestelyyn sisältyy 100 miljoonan euron suuruinen, lyhennysohjelmainen, viiden vuoden pituinen laina sekä 150 miljoonan euron suuruinen, viisivuotinen luottolimiitti. Lainajärjestelyllä uudelleenrahoitetaan vuonna 2007 solmitun syndikoidun luottojärjestelyn vuonna 2013 erääntyvä osuus.  Uusi järjestely pidentää konsernin lainakannan keskilaina-aikaa 1,8 vuodesta 3,8
vuoteen.

Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 33,1 prosenttia (34,4 %). Vuodenvaihteessa omavaraisuusaste oli 33,6 prosenttia.


OSAKKEET

HKScan-konsernin osakepääoma oli maaliskuun lopussa 66 820 528,10 euroa. Yhtiön liikkeeseenlaskettujen osakkeiden yhteismäärä, 55 026 522 kappaletta, jakaantui kahteen osakesarjaan seuraavasti: A-osakkeita oli 49 626 522 kappaletta (90,19 % kokonaisosakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kappaletta (9,81 %). A-osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:in (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu. Yhtiön hallussa oli 53 734 kappaletta omia A-sarjan osakkeita.

HKScanin osakkeiden markkina-arvo oli maaliskuun 2012 lopussa 293,8 miljoonaa euroa. Tästä A-osakkeiden markkina-arvo oli 265,0 miljoonaa euroa ja listaamattomien K-osakkeiden laskennallinen markkina-arvo 28,8 miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuussa 2012 yhtiön osakkeita vaihdettiin 2 390 022 kappaletta ja osakekauppojen arvo oli yhteensä 14 003 005 euroa. Osakkeen ylin noteeraus katsauskaudella oli 6,40 euroa ja alin 5,23 euroa. Keskikurssi oli 5,90 euroa. Maaliskuun lopussa osakkeen päätöskurssi oli 5,34 euroa.

Maaliskuun 2012 lopussa yhtiön osakemäärästä 20,3 prosenttia oli ulkomaisilla ja hallintarekisteröidyillä omistajilla.

HKScanilla on FIM Pankkiiriliike Oy:n kanssa NASDAQ OMX:n Liquidity Providing (LP) –toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus.HALLITUKSEN VALTUUDET

Hallitus ei käyttänyt yhtiökokoukselta 27.4.2011 saamiaan valtuutuksia tammi-maaliskuun 2012 aikana. Yhtiökokouksen 25.4.2012 hallitukselle annetut uudet valtuutukset on kerrottu kappaleessa ”Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”.


HENKILÖSTÖ

HKScan-konsernin palveluksessa, poislukien Sokolów Puolassa, työskenteli tammi-maaliskuussa 2012 keskimäärin 7 913 henkilöä (8 227).

Suomen henkilöstön määrä on lisääntynyt lähinnä ulkoistettujen leikkuutoimintojen sisäänotosta johtuen.  Ruotsissa, Tanskassa ja Baltiassa henkilöstömäärät ovat vähentyneet tehostamisohjelmien seurauksena.

Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin:

  Q1/2012 Q1/2011 2011
Suomi 2 621 2 524 2 750
Baltia 1 783 1 904 1 881
Ruotsi 2 690 2 882 2 789
Tanska 819 917 867
Yhteensä 7 913 8 227 8 287


Lisäksi Sokolów-konsernin palveluksessa ensimmäisellä neljänneksellä 2012 oli keskimäärin 6 142 (5 877) henkilöä. Vuonna 2011 keskimääräinen henkilöstömäärä oli 6 191.


Maaliskuun lopussa (pl. Sokolów, Puola) henkilöstömäärä oli 7 950 (8 250).

Henkilöstö jakaantui maaliskuun lopussa markkina-alueittain seuraavasti:

  31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Suomi 2 696 2 558 2 568
Baltia 1 744 1 888 1 803
Ruotsi 2 676 2 894 2 704
Tanska 834 910 807
Yhteensä 7 950 8 250 7 882


Lisäksi Sokolów-konserni työllisti katsauskauden lopussa 6 332 (6 025) henkilöä. Vuoden 2011 lopussa vastaava lukumäärä oli 6 175.


LÄHIAJAN RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät paikallisen liharaaka-aineen hintakehitykseen ja saatavuuteen sekä tuotteiden myyntihintojen korotusten riittävyyteen ja ajoitukseen. Markkina-aluekohtaisia epävarmuustekijöitä liittyy liiketoiminnan kehittämisohjelmien toteutumiseen ja läpivientiin.

Maailmantalouden haasteet jatkuvat. Suuret heilahtelut konsernin keskeisissä valuutoissa ja korkotason nousu voivat vaikuttaa konsernin kilpailukykyyn, liikevaihtoon ja tulokseen sekä taseeseen. Kysynnässä konsernin markkina-alueilla tai vientimarkkinoilla voi tapahtua taloudellisesta tilanteesta, kuten esimerkiksi kasvavasta työttömyydestä, aiheutuvia muutoksia. Nämä saattavat vaikuttaa konsernin liikevaihtoon ja tulokseen.

Mahdolliset ennakoimattomat viranomaismenettelyt saattavat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan vientimarkkinoilla.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

(1) Huhtikuun alussa HKScan kertoi ensimmäisen neljänneksen tuloksen jäävän tappiolliseksi Ruotsin liiketoiminnan vaikeuksien vuoksi. Samalla kerrottiin myös konsernin Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian toimintojen kattavan kehitysohjelman aloittamisesta. Ohjelma kestää vuoden 2013 loppuun asti ja tähtää vuositasolla yli 20 miljoonan euron tulosparannukseen sekä sitoutuneen pääoman merkittävään vähentämiseen. Asiaa on kommentoitu tämän osavuosikatsauksen aiemmissa osissa.


(2) HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 25.4.2012 Helsingissä, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2011.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilikaudelta 2011 osinkoa 0,17 euroa osakkeelta.  Lisäksi y
htiökokous päätti hallituksen jäsenten ja valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioista ja kokouspalkkioista.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Juha Kylämäki, Niels Borup, Tero Hemmilä ja Henrik Treschow ja uusiksi jäseniksi Gunilla Aschan ja Teija Andersen.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Kylämäen ja varapuheenjohtajaksi Niels Borupin, molemmat uudelleen.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta ja yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Kaikki yllämainitut valtuutukset ovat voimassa 30.6.2013 asti.

Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ja sen nimitys- ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 21.3.2012 ja ne ovat myös saatavilla internetsivuilla osoitteessa
www.hkscan.com.


TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

Lihan kulutuskysynnän odotetaan pysyvän edelleen varsin vakaana konsernin kotimarkkina-alueilla ja Suomen osalta hienoisessa kasvussa.

 
Arvoketjujen rakenteita ja tuotantovolyymejä koskeneet pitkään jatkuneet haasteet vaikeuttavat toimialan ohjattavuutta ja ennustettavuutta. Konserni korjaa kannattavuuttaan myyntihintojen korotuksilla ja hankintamäärien hallitulla sopeuttamisella kehitysohjelmien ohella. Toimenpiteistä huolimatta Ruotsin tilanteen tasapainottuminen kestää odotettua kauemmin.

Uusi ohjaus: Ruotsin liiketoiminnan heikentyneiden näkymien vuoksi on mahdollista, että konsernin vuoden 2012 liikevoitto jää alle vuoden 2011 tason.

 

Aiempi ohjaus: Konsernin vuoden 2012 liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2011.


KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.3.2012

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA        
(miljoonaa euroa)        
  Q1/2012 Q1/2011 2011  
         
LIIKEVAIHTO 606,1 592,7 2 491,3  
Liiketoiminnan tuotot ja kulut -588,4 -573,5 -2 380,5  
Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,1 0,2 1,1  
Poistot ja arvonalentumiset -18,1 -18,0 -72,3  
LIIKEVOITTO -0,6 1,4 39,6  
         
Rahoitustuotot 1,4 2,6 7,4  
Rahoituskulut -9,4 -7,8 -38,3  
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,8 0,6 2,5  
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -7,7 -3,3 11,3  
         
Tuloverot 2,5 0,7 1,0  
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -5,2 -2,7 12,2  
         
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:        
Emoyhtiön osakkeenomistajille -5,1 -3,1 10,1  
Määräysvallattomille omistajille -0,1 0,4 2,1  
Yhteensä -5,2 -2,7 12,2  
         
         
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:  
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,09 -0,06 0,18
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,09 -0,06 0,18
               

 


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1. – 31.3.
 
(miljoonaa euroa)      
  Q1/2012 Q1/2011 31.12.2011
Tilikauden voitto / tappio -5,2 -2,7 12,2
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
(verojen jälkeen):
     
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät
muuntoerot
4,2 1,1 -2,5
Rahavirran suojaus 0,6 2,7 -7,4
Uudelleenarvostus 0,1 0,0 0,0
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
YHTEENSÄ
5,0 3,8 -9,8
       
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -0,2 1,1 2,4
       
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN
JAKAUTUMINEN:
     
Emoyhtiön osakkeenomistajille -0,2 0,6 0,3
Määräysvallattomille omistajille -0,0 0,5 2,1
Yhteensä -0,2 1,1 2,4
       

 


KONSERNIN TASE
       
(miljoonaa euroa)        
  Viite 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 1. 76,6 76,8 76,6
Liikearvo 2. 101,3 100,2 101,0
Aineelliset hyödykkeet 3. 524,8 534,7 516,5
Osuudet osakkuusyrityksissä   30,0 28,0 29,9
Myynti- ja muut saamiset   32,2 27,0 31,1
Myytävissä olevat sijoitukset   13,3 12,5 13,0
Laskennallinen verosaaminen   24,6 14,4 21,1
PITKÄAIKAISET VARAT   802,7 793,7 789,2
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 4. 200,9 187,1 190,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset   228,1 231,6 223,8
Tuloverosaaminen   2,1 2,3 1,5
Muut rahoitusvarat   0,4 0,4 0,4
Rahat ja pankkisaamiset   38,0 48,3 48,0
LYHYTAIKAISET VARAT   469,4 469,7 463,8
         
VARAT   1 272,1 1 263,4 1 253,0
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 5. 66,8 66,8 66,8
Ylikurssirahasto   73,4 73,3 73,4
Omat osakkeet   0,0 0,0 0,0
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot   153,9 157,3 153,2
Muuntoerot   2,3 0,6 -1,9
Kertyneet voittovarat   112,8 123,8 117,9
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman
pääoman osuus
  409,1 421,8 409,3
Määräysvallattomien omistajien osuus   11,8 11,2 12,2
OMA PÄÄOMA   421,0 433,0 421,5
         
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka   37,4 37,6 36,9
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   336,4 380,7 333,5
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   2,8 13,2 3,0
Pitkäaikaiset varaukset   0,7 1,7 0,6
Eläkevelvoitteet   3,1 3,1 3,1
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   380,4 436,2 377,1
         
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   191,5 128,8 170,6
Ostovelat ja muut velat   278,6 262,0 282,9
Tuloverovelka   -0,1 2,5 0,1
Lyhytaikaiset varaukset   0,8 0,8 0,7
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   470,8 394,2 454,4
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   1 272,1 1 263,4 1 253,0


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(miljoonaa euroa)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA
PÄÄOMA
1.1.2012
66,8 73,4 -13,9 143,5 23,5 -1,9 0,0 117,9 409,3 12,2 421,5  
Tilikauden
 tulos
              -5,1 -5,1 -0,1 -5,2  
Muuntoerot           4,2     4,2 0,0 4,2  
Rahavirran
suojaus
    0,6           0,6   0,6  
Uudelleen-
arvostus
        0,1       0,1   0,1  
Kauden
laaja tulos
yht.
    0,6   0,1 4,2   -5,1 -0,2 -0,0 -0,2  
Osakeperus-
teisten
ohjelmien
kulukirjaus
                0,0   0,0  
Muu muutos                 0,0   0,0  
Suorat
kirjaukset
voitto-
varoihin
                0,0   0,0  
Siirrot erien
 välillä
                0,0   0,0  
Osakeanti                 0,0   0,0  
Omien
osakkeiden
hankinta
                0,0   0,0  
Tytäryhtiö-
omistuksen
lisäys
                0,0   0,0  
Osingonjako                 0,0 -0,3 -0,3  
OMA
PÄÄOMA
 31.3.2012
66,8 73,4 -13,3 143,5 23,7 2,3 0,0 112,8 409,1 11,8 421,0  
                         
                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA
PÄÄOMA
1.1.2011
66,8 73,4 -6,5 143,5 17,4 0,6 0,0 124,5 419,6 11,1 430,6  
Tilikauden
tulos
              -3,1 -3,1 0,4 -2,7  
Muuntoerot   0,0 0,0   -0,2 0,0   1,2 1,1 0,0 1,1  
Rahavirran
suojaus
    2,7           2,7   2,7  
Kauden
laaja tulos
yht.
  0,0 2,7   -0,2 0,0   -1,9 0,6 0,5 1,1  
Osakeperus-
teisten
ohjelmien
kulukirjaus
                0,0   0,0  
Muu muutos         0,4       0,4   0,4  
Suorat
kirjaukset
voitto-
varoihin
              1,2 1,2   1,2  
Siirrot erien
 välillä
                0,0   0,0  
Osakeanti                 0,0   0,0  
Omien
osakkeiden
hankinta
                0,0   0,0  
Tytäryhtiö
omistuksen
lisäys
                0,0   0,0  
Osingonjako                 0,0 -0,3 -0,3  
OMA
PÄÄOMA
31.3.2011
66,8 73,3 -3,8 143,5 17,6 0,6 0,0 123,8 421,8 11,2 433,0  
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä  
 
 
 

 

RAHAVIRTALASKELMA      
(miljoonaa euroa)      
  Q1/2012 Q1/2011 2011
Liiketoiminta      
Liikevoitto -0,6 1,4 39,6
Oikaisut liikevoittoon 0,0 -0,2 -0,7
Poistot 18,1 18,0 72,3
Varausten muutos -0,1 -2,2 -3,0
Käyttöpääoman muutos -15,7 -13,1 -28,3
Rahoitustuotot -1,0 0,8 12,1
Rahoituskulut -8,0 -6,8 -31,8
Verot -1,8 -1,5 -6,4
Liiketoiminnan nettorahavirta -9,0 -3,6 53,9
       
Investoinnit      
Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit -20,3 -15,5 -60,4
Käyttöomaisuuden myynnit 0,5 1,4 1,9
Investoinnit tytäryritykseen - - -
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -0,1 -0,2 -1,0
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0,6 - 0,0
Myönnetyt lainat -1,0 -1,5 -1,8
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,1 0,1 2,1
Investointien nettorahavirta -20,1 -15,7 -59,2
       
Rahavirta ennen rahoitusta -29,2 -19,3 -5,4
       
Rahoitus      
Lyhytaikaisten lainojen nostot 26,9 22,6 76,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -6,8 -49,4 -98,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot -1,4 81,2 159,4
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,1 -59,5 -142,4
Maksetut osingot 0,0 - -12,7
       
Rahoituksen nettorahavirta 18,5 -5,1 -17,1
       
Rahavarojen muutos -10,7 -24,5 -22,5
       
Rahavarat 1.1. 48,4 73,4 73,4
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0,6 -0,2 -2,5
Rahavarat 31.3. 38,3 48,7 48,4

 

TUNNUSLUVUT

 
     
  31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
       
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur -0,09 -0,06 0,18
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur -0,09 -0,06 0,18
Oma pääoma/osake 31.3., eur 7,66 7,67 7,67
Omavaraisuusaste, % 33,1 34,4 33,6
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä, milj. kpl
55,0 55,0 55,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 19,8 15,1 61,0
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun
keskiarvona
7 913 8 227 8 287

 


KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2012 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset – standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011. Raportointikaudella ei ole tullut voimaan sellaisia IFRS–standardeja tai IFRIC–tulkintoja, joilla olisi olennainen vaikutus konsernille.
Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2011 tilinpäätöksessä.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (miljoonaa euroa)  
Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain  
       
  Q1/2012 Q1/2011 2011
LIIKEVAIHTO      
- Suomi 197,6 188,0 812,4
- Baltia 40,5 39,3 173,3
- Ruotsi 246,9 252,3 1 045,7
- Tanska 57,8 57,5 228,1
- Puola 80,4 70,5 298,9
- Segmenttien välinen -17,2 -15,0 -67,1
Konserni yhteensä 606,1 592,7 2 491,3
       
LIIKEVOITTO      
- Suomi 2,7 -0,6 12,1
- Baltia 0,7 0,9 9,8
- Ruotsi -5,5 0,3 17,2
- Tanska 0,3 -0,5 -3,7
- Puola 3,4 3,0 12,7
- Segmenttien välinen - - -
Segmentit yhteensä 1,6 3,1 48,0
       
Konsernihallinnon kulut -2,2 -1,7 -8,4
Konserni yhteensä -0,6 1,4 39,6

 

TASEEN LIITETIEDOT        
         
1. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET      
(miljoonaa euroa)        
  Q1/2012 Q1/2011 2011  
Kirjanpitoarvo kauden alussa 76,6 77,1 77,1  
Muuntoerot 0,5 0,2 0,3  
Lisäykset 0,1 0,3 2,3  
Lisäykset (yritysostot) - - -  
Vähennykset - - -0,3  
Poistot ja arvonalentumiset -1,1 -0,9 -4,0  
Siirto toiseen tase-erään 0,5 0,1 1,1  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 76,6 76,8 76,6  
         
         
2. LIIKEARVON MUUTOKSET        
(miljoonaa euroa)        
  Q1/2012 Q1/2011 2011  
Kirjanpitoarvo kauden alussa 101,0 100,4 100,4  
Muuntoerot 0,3 -0,5 0,2  
Lisäykset - 0,3 0,4  
Lisäykset (yritysostot) - 0,0 0,0  
Vähennykset - - -  
Poistot ja arvonalentumiset - - -  
Siirto toiseen tase-erään - - -  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 101,3 100,2 101,0  
         
         
3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET      
(miljoonaa euroa)        
  Q1/2012 Q1/2011 2011  
Kirjanpitoarvo kauden alussa 516,5 537,8 537,8  
Muuntoerot 7,3 0,6 -7,9  
Lisäykset 19,7 13,8 56,2  
Lisäykset (yritysostot) -0,3 1,0 1,3  
Vähennykset -0,4 -1,1 -1,2  
Poistot ja arvonalentumiset -17,5 -17,3 -67,7  
Siirto toiseen tase-erään -0,5 -0,1 -1,8  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 524,8 534,7 516,5  
         
         
4. VAIHTO-OMAISUUS        
(miljoonaa euroa)        
  Q1/2012 Q1/2011 2011  
Aineet ja tarvikkeet 91,0 101,7 88,7  
Keskeneräiset tuotteet 13,0 10,8 9,1  
Valmiit tuotteet 76,8 54,6 72,1  
Tavarat 0,0 0,0 0,0  
Muu vaihto-omaisuus 7,9 7,5 7,7  
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 3,7 4,5 4,5  
Elävät eläimet IFRS 41 8,5 7,9 7,9  
Vaihto-omaisuus yhteensä 200,9 187,1 190,2  
         

 

5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT        
             
Osakepääoma
 ja
 ylikurssirahasto
Ulkona
 olevien
 osakkeiden
 lukumäärä
Osake-
 pääoma
Ylikurssi-
 rahasto
Sijoitettu
 vapaa oma
 pääoma
Omat
 osakkeet
Yhteensä
1.1.2012 54 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2
31.3.2012 54 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT      
(miljoonaa euroa)      
  31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 97,9 77,6 63,2
Korkojohdannaiset 285,2 246,9 283,8
Sähköjohdannaiset 11,3 10,3 11,1
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset -0,9 0,9 -0,5
Korkojohdannaiset -21,7 -12,4 -23,0
Sähköjohdannaiset -1,4 1,3 -1,1
       
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET      
(miljoonaa euroa)      
  31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Velat, joiden vakuudeksi on annettu      
pantteja tai kiinnityksiä      
- rahalaitoslainat 362,3 37,9 34,1
       
Vakuudeksi annetut      
- kiinteistökiinnitykset 67,4 61,9 63,0
- pantit 5,2 6,3 5,1
- yrityskiinnitykset 23,7 44,8 22,8
       
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut      
- takaukset 5,2 5,3 5,2
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja pantit 13,4 13,8 14,0
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 26,2 25,7 26,2
Vuokravastuut 58,9 44,8 61,0
Muut vastuut 7,5 7,5 7,8

 Emoyhtiö on pantannut tytäryhtiöidensä, HKScan Finland Oy:n ja Scan Ab:n, osakkeet lainojensa vakuudeksi.

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA      
(miljoonaa euroa)      
  Q1/2012 Q1/2011 2011
Myynnit osakkuusyhtiöille 19,6 15,9 73,0
Ostot osakkuusyhtiöiltä 9,9 13,0 47,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,9 2,0 2,8
Ostovelat ja muut velat 9,7 8,3 9,1

 
Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin tammi – kesäkuun 2012 osavuosikatsaus julkistetaan perjantaina 10.8.2012.


Vantaalla 8. toukokuuta 2012


HKScan Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Kottonen. Hänelle voi jättää soittopyynnön HKScanin viestintäpäällikkö Marja Siltalan kautta,
etunimi.sukunimi@hkscan.com, puh. 010 570 2290 tai johdon assistentti Marjukka Hujasen p. 010 570 6218 kautta.


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. Liikevaihto vuonna 2011 oli 2,5 miljardia euroa. HKScanilla on toimintaa kymmenessä maassa ja se työllistää noin 11 400 työntekijää.


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet,
www.hkscan.com