HKScan Oyj                           OSAVUOSIKATSAUS                                      6.11. 2012   Klo 8.00


HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2012: Maltillinen toipuminen jatkuu

- Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 1 873,3 miljoonaa euroa (1 841,4, milj. euroa vuonna 2011). Kasvu oli kaksi prosenttia.

- Konsernin liikevoitto oli 19,9 miljoonaa euroa (22,1 milj. euroa) ja oli 1,1 prosenttia (1,2 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoiton jääminen jälkeen edellisvuoden vastaavasta kaudesta liittyy Ruotsin liiketoiminnan tappioihin ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Kesäkuun alun tulipalo Vinderupin tuotantolaitoksessa Tanskassa hidasti myyntiä ja liiketoiminnan hyvää kehitystä. Suomessa, Baltiassa ja Puolassa liiketoiminnan kehitys oli myönteistä ja liikevoitto parani edelliseen vuoteen verrattuna.

- Konsernin
rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta oli 26,1 miljoonaa euroa (9,6 milj. euroa) ja konsernin nettorahoituskulut olivat –24,4 miljoonaa euroa (-21,9 milj. euroa) pääasiassa korkeampien lainamarginaalien vuoksi.

HKScan pitää ennallaan vuotta 2012 koskevan arvionsa, jonka mukaan Ruotsin liiketoiminnan heikentyneiden näkymien vuoksi on mahdollista, että konsernin vuoden 2012 liikevoitto jää alle vuoden 2011 tason. Palovakuutuksesta korvauksena saatavat arvioidut kertaluonteiset tuotot mukaan lukien on kuitenkin hyvin todennäköistä, että raportoitu liikevoitto paranee vuoden 2011 liikevoitosta.
  

HKSCAN-KONSERNI        
(miljoonaa euroa) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
           
Liikevaihto 623,0 618,1 1 873,3 1 841,4 2 491,3
Liikevoitto 15,0 14,0 19,9 22,1 39,6
- Liikevoitto-% 2,4 2,3 1,1 1,2 1,6
Voitto ennen veroja 6,9 5,6 -2,5 2,2 11,3
Tulos/osake, euroa 0,11 0,09 0,01 0,05 0,18KONSERNIN YLEISKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 2012

HKScan-konsernin liiketoiminta kehittyi positiivisesti vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Liikevoitto parani Tanskassa, Suomessa, Baltiassa ja Puolassa vuoden 2011 vastaavaan kauteen verrattuna. Myös Ruotsissa liiketoiminta toipui ensimmäisen kuuden kuukauden tappioista ja tuotti hieman voittoa. Tanskan markkina-alueella Vinderupin tehtaan tulipalo kesäkuun alussa aiheutti häiriöitä myyntiin, tuotantoon ja liiketoiminnan kehitykseen. Tulipalon jälkeiset jälleenrakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja tuotannon odotetaan käynnistyvän täysipainoisesti joulukuussa.

Konsernin tuotantomäärät olivat hieman alemmat kuin edellisenä vuonna, sillä sateinen sää ja nautapula vähensivät kysyntää. Raaka-aineiden hinnat jatkoivat nousuaan huonon viljasadon ja huomattavasti kohonneiden rehunhintojen vuoksi.


Elokuun alussa HKScan kertoi strategiatäsmennyksistä, joissa keskitytään kannattavuuden parantamiseen brändiarvoa ja kysyntää rakentamalla, operatiivista tehokkuutta parantamalla, johtamalla aktiivisesti tulevaisuuden liiketoiminnan dynamiikkaa sekä pääomarakennetta ja konserniraportointia kehittämällä. HKScan kertoi myös muutoksista konsernin johtamis- ja toimintamallissa sisäisten toimintatapojen yhtenäistämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi.

HKScanin elokuussa julkistamaan uuteen toimintamalliin liittyvän Away from Home (AfH) -liiketoiminnon sekä konsernitasoisten toimintojen, kuten Teknologian ja tuotannon kehittämisen toiminnon organisaatiot muodostettiin kolmannen neljänneksen aikana. Away from Home (AfH) hoitaa Business-to-Business- (B2B), Food Service-, teollisuus-, vienti- ja tuontiliiketoimintaa kaikilla HKScanin markkinoilla. Teknologian ja tuotannon kehittäminen vastaa raaka-aine- ja materiaaliostoista, laatuprosesseista, tilaus-toimitusketjun ja tuotantoteknologian kehittämisestä, investoinneista, tietojärjestelmistä, innovaatiotoiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä sekä vastuullisuusasioista.


Huhtikuun alussa konserni aloitti laajan vuoden 2013 loppuun asti ulottuvan kehittämisohjelman. Ohjelmalla haetaan vuositasolla yli 20 miljoonan euron tulosparannusta sekä sitoutuneen pääoman merkittävää vähennystä. Ohjelma kattaa konsernin toiminnot Suomessa, Baltiassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Kannattavuuden parantamiseen tähtäävät kehittämiskohteet liittyvät pääasiassa konsernitason toimintojen välisiin synergioihin tuotevalikoimassa ja –tarjoomissa,  mittakaavaetuihin hankinnoissa, organisaatioiden uudelleenjärjestelyyn ja yksinkertaistamiseen, säästöihin kiinteissä kuluissa, parempaan kysynnän ja tarjonnan suunnitteluun, myyntisaamisten ja ostovelkojen hallintaan sekä ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myynteihin.

Konsernin kehittämisohjelman osana oleva suunnitelma Ruotsin liiketoiminnan uudelleen järjestelemiseksi julkistettiin elokuussa. Ruotsin rakenneohjelmaa täsmennettiin lokakuun alussa. Kaiken kaikkiaan konsernin kehittämisohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti.
 

 

MARKKINA-ALUE SUOMI        
(miljoonaa euroa) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
           
Liikevaihto 205,5 199,0 615,9 594,9 812,4
Liikevoitto 5,6 4,8 11,0 4,9 12,1
- Liikevoitto-% 2,7 2,4 1,8 0,8 1,5


Suomessa liiketoiminnan kannattavuus parani edelleen kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan kauteen verrattuna. Neljänneksen liikevaihto oli 205,5 miljoonaa euroa (199,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa).

Kesän sesonkimyynti onnistui hyvin, vaikka kylmä ja sateinen sää verottikin kysyntää. Suomalaisen naudanlihan saatavuus jatkui edelleen niukkana, mikä vaikutti erityisesti jauhelihan tuotantomääriin.

Suomessa HK Rypsiporsaan myynti on jatkunut hyvin. Tällä hetkellä kuluttajien saatavilla on jo yli 130 erilaista Rypsiporsas® -tuotetta, -lihoja ja lihavalmisteita. Esimerkkinä Rypsiporsas® -uutuudesta on tänä syksynä markkinoille tuotu A-luokan HK Sininen Lenkki®.

Toiminnan tehostaminen on Suomessa edennyt suunnitellusti. Sianlihanhankinnan sopimusuudistus valmistui kolmannella neljänneksellä.

Elokuussa yhtiö kertoi, että Järvi-Suomen Portti sopeuttaa toimintojaan kustannussäästöillä ja lomautuksilla.

 

 

MARKKINA-ALUE BALTIA        
(miljoonaa euroa) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011  
             
Liikevaihto 44,3 44,9 131,6 128,3 173,3  
Liikevoitto 3,6 3,4 7,4 7,0 9,8  
- Liikevoitto-% 8,1 7,6 5,7 5,4 5,6  


Baltian liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 44,3 miljoonaa euroa (44,9 milj. euroa). Vuosineljänneksen liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (3,4 milj. euroa).

Sesonkimyynti oli Baltiassa edellisvuoden tasolla. HKScanin paikallisten tuotemerkkien myynti kehittyi hyvin, mikä paransi tuotetarjoomaa ja tuki kannattavuuden positiivista kehitystä. Myynnillisesti parhaiten menestyivät Rakveren grillimakkaravalikoima ja Talleggin marinoidut broilertuotteet. Näiden lisäksi myönteisesti kehittyi myös Jelgavan salamien myynti Latviassa sekä Rakveren uusien “Lihakas”-tuotteiden myynti Virossa.

Myyntimarginaalit on onnistuttu säilyttämään ennallaan. Baltiassa on aloitettu useita tehostamisprojekteja. Merkittävimmät projektit ovat Talleggin tuotantoon liittyvä uudistushanke ja varastotoimintojen keskittäminen sekä energiansäästöhankkeet sian alkutuotannossa ja Rakveren lihantuotannossa.

 

 

MARKKINA-ALUE RUOTSI        
(miljoonaa euroa) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
           
Liikevaihto 248,7 254,7 762,6 770,1 1 045,7
Liikevoitto 3,2 5,4 -6,5 9,7 17,2
- Liikevoitto-% 1,3 2,1 -0,9 1,3 1,6


Ruotsissa kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 248,7 miljoonaa euroa (254,7 milj. euroa). Kauden liikevoitto oli positiivinen, mutta alempi kuin vastaavalla kaudella edellisvuonna: 3,2 miljoonaa euroa (5.4 milj. euroa).

Tuontilihan hinnat nousivat neljänneksen aikana nopeasti, mikä edesauttoi paikallisen liharaaka-aineen kysyntää ja myyntihintojen nousukehitystä.

Grillikauden myynti oli alempi kuin vastaavalla kaudella vuonna 2011. Leikkeleiden myynti on kuitenkin voimakkaassa kasvussa, ja erityisesti Pärsons-tuotemerkillä myytävät tuotteet menestyivät hyvin. Svensk Rapsgris, ruotsalainen Rypsiporsas, lanseerattiin onnistuneesti vähittäiskauppoihin syyskuussa.


HKScan on kertonut Ruotsin liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä. Tavoitteena on virtaviivaistaa Ruotsin liiketoiminnan rakenne vastaamaan konsernin uutta toimintamallia. Sen seurauksena Ruotsissa yhdenmukaistetaan ja järjestellään rakennetta niin, että syntyy yksi yhtenäinen toimintakokonaisuus. Aiemmin liiketoimintayksiköinä toimineet Scan ja Pärsons jatkavat HKScanin Ruotsin liiketoiminnan tuotemerkkeinä. Tavoitteena on jatkossa edelleen kehittää tuotemerkkejä, tuotetarjoomaa ja nostaa tuotteiden jalostusastetta.

Suunnitelman mukaan puolivalmisteiden tuotanto siirretään Strövelstorpista Ruotsin Halmstadissa ja Kristianstadissa sijaitseviin tuotantolaitoksiin. Suunnitelma merkitsee toteutuessaan tuotannollisen toiminnan lakkauttamista Strövelstorpin tehtaalla ja noin 100 toimihenkilön ja 50 työntekijän vähentämistä.

8.10.2012 julkistetussa pörssitiedotteessa HKScan täsmensi yllä olevaa Ruotsin tehostamissuunnitelmaa kertomalla lisätoimenpiteistä. Yksi näistä oli Bjaeverskovissa Tanskassa sijaitsevan leikkeleitä valmistavan tuotantolaitoksen sulkeminen syyskuun lopussa.  Lisäksi Ruotsissa on sianlihan tuotannon vähentyessä tarkoitus lopettaa sianlihanleikkuun iltavuoro Kristianstadissa, mikä merkitsee leikkuun siirtymistä yhteen vuoroon. 55 henkilön vähentämistä koskeva yt-menettely aloitettiin Kristianstadissa 8.10.2012. Toteutuessaan tämä suunnitelma tarkoittaa, että elokuussa kerrotun noin 150 henkilön työsuhteen päättymisen lisäksi henkilöstöä vähennetään vielä noin 70 hengellä.

Ruotsin tehostamissuunnitelmilla tavoitellaan noin 10 miljoonan euron parannusta tulokseen ennen kertaluonteisia kuluja ja muutokset on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2013 puoliväliin mennessä. Asiasta
on kerrottu lisää tämän osavuosikatsauksen kohdassa “Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia”. Strategiatarkastelu Ruotsissa jatkuu.
 

 

MARKKINA-ALUE TANSKA        
(miljoonaa euroa) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
           
Liikevaihto 51,6 60,4 160,8 173,8 228,1
Liikevoitto 0,9 -1,3 2,6 -2,4 -3,7
- Liikevoitto-% 1,8 -2,2 1,6 -1,4 -1,6


Tanskassa kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 51,6 miljoonaa euroa (60,4 milj. euroa). Kauden liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (-1,3 milj. euroa).

Tuoreiden siipikarjatuotteiden myynti Tanskan markkinoille on toipumassa tulipalon jälkeen, mutta vastaava Ruotsin markkinoille keväällä tehty lanseeraus tarvitsee uuden alun.  Vinderupin tuotantolaitoksen jälleenrakentaminen on edennyt hyvin ja tuotanto on tarkoitus käynnistää joulukuun alussa.

Siipikarjan teurastusvolyymit ovat tällä hetkellä noin 80 % normaalista. Viimeaikaisia r
aaka-aineiden hinnankorotuksia ei vielä ole saatu täysimääräisesti vietyä myyntihintoihin, mikä yhdessä tulipalosta johtuvan volyymin alenemisen kanssa alkoi vaikuttaa heikentävästi kannattavuuteen kolmannella vuosineljänneksellä.

Vakuutusten on arvioitu kattavan sekä omaisuusvahingot että liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneet tappiot ja ylimääräiset kustannukset. Arvion mukaan vahinkojen kokonaismäärä ylittää 50 miljoonaa euroa. Omaisuus- ja liiketoiminnan keskeytysvakuutuksen perusteella muihin liiketoiminnan tuottoihin on kirjattu yhteensä 18,4 miljoonaa euroa vakuutuskorvauksia. Raportointikaudelle kirjatut vakuutuskorvaukset perustuvat saatuihin vakuutuskorvauksiin, jotka vastaavat aiheutuneita kustannuksia, alaskirjauksia ja arviota menetetystä katteesta. Parhaillaan käynnissä oleva jälleenrakentaminen tarkoittaa, että viimeisellä neljänneksellä kirjattavat investoinnit ovat korkeammat.
 

 

MARKKINA-ALUE PUOLA          
(miljoonaa euroa) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011  
*)            
Liikevaihto 88,7 77,5 256,0 225,0 298,9  
Liikevoitto 3,6 3,4 11,5 9,2 12,7  
- Liikevoitto-% 4,0 4,4 4,5 4,1 4,2  
*) Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50%) Sokolów-konsernin luvuista.  
                 

Puolassa kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 88,7 miljoonaa euroa (77,5 milj. euroa). Kasvu oli 14 prosenttia. Kauden liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (3,4 milj. euroa).

Sokolówin liikevaihto kehittyi hyvin lihavalmisteiden myynnin kasvun ja onnistuneiden uutuustuotteiden lanseerausten sekä Sokolów-tuotemerkin hyvän tunnettuuden vuoksi. Vientimyynti on ollut voimakasta, vaikkakin Puolan valuutan vahvistuminen on pienentänyt marginaaleja. Hintakilpailu vähittäiskaupan moderneissa ketjuissa Puolassa on edelleenkin kovaa. Myös alkutuotanto Puolassa on heikkenemässä ja yhdistymässä. Eläinten tuonnilla tasoitetaan vajausta jonkin verran.


MUUTOKSET ORGANISAATIOSSA


Pörssitiedotteessa, joka julkistettiin 31.10.2012, yhtiö kertoi, että HKScanin Skandinavian kuluttajaliiketoiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja HKScanin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 3.12.2012 alkaen Göran Holm (54). Göran Holm raportoi toimitusjohtaja Hannu Kottoselle.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti johtaja Denis Mattsson siirtyy eläkkeelle vuoden 2012 lopussa. HKScanin Ruotsin operatiivisena johtajana jatkaa Magnus Lindholm.

Konsernin henkilöstöjohtaja Sirpa Laakso siirtyy pois HKScanin palveluksesta. Uusi henkilöstöjohtaja nimetään myöhemmin.

HKScanin teknologian ja tuotannon kehittämisen toimintoon on innovaatio- ja teknologiajohtajaksi (SVP, Innovation and Technology) nimitetty 1.11.2012 alkaen KTM Markku Krutsin (48). Krutsin raportoi teknologian ja tuotannon kehittämisestä vastaavalle johtajalle Aki Laiholle.

Lokakuun alussa HKScan-konsernin viestintäjohtajaksi nimitettiin KTM Marja-Leena Dahlskog. Hän aloittaa tehtävässään 3.12.2012.HKSCANIN JOHTORYHMÄ

HKScanin johtoryhmän muodostavat 3.12.2012 alkaen:
Toimitusjohtaja Hannu Kottonen, teknologian ja tuotannon kehittämisestä vastaava johtaja Aki Laiho, talousjohtaja Tuomo Valkonen, Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoiminnoista vastaava johtaja Anne Mere, Skandinavian kuluttajaliiketoiminnosta vastaava johtaja Göran Holm, Away from Home –liiketoiminnosta vastaava johtaja Jukka Nikkinen ja hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markku Suvanto, joka toimii myös johtoryhmän sihteerinä.

Strategiapäivityksen ja toimintamallin muutoksen yhteydessä tehdyistä nimityksistä HKScanin johtoryhmässä ja johdossa on aiemmin kerrottu pörssitiedotteessa 10.8.2012.


MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA


HKScan kertoi 29.6.2012, että se selkeyttää ja yksinkertaistaa yritysrakennettaan Suomessa konsernin toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja konsernin sisäisen hallinnon keventämiseksi. HKScan Finland Oy:n ja sen täysin omistamien tytäryhtiöiden (Järvi-Suomen Portti Oy:n sekä Helanderin Teurastamo Oy:n) sulautuminen HK Ruokatalo Oy:hyn etenee suunnitelmien mukaisesti. Sulautumiset on suunniteltu saatavan päätökseen 31.12.2012 mennessä.

HKScan julkisti 10.8.2012 tavoitteensa selkeyttää ja virtaviivaistaa Ruotsin liiketoiminnon rakennetta konsernin uuden toimintamallin mukaisesti. Suunnitelman mukaan Ruotsin alakonserniin kuuluvat kokonaan omistetut tytäryhtiöt yhdistetään yhdeksi juridiseksi kokonaisuudeksi. Aiemmin liiketoimintayksiköinä toimineet Scan ja Pärsons jatkavat HKScanin Ruotsin liiketoiminnan tuotemerkkeinä.

Lisäksi HKScan virtaviivaistaa tuotannon rakennetta ja uudistaa organisaatiota. Suunnitelman toteutuessa yhdistetään HKScanin Ruotsissa sijaitsevat kaupalliset, tuotanto- ja logistiikkaorganisaatiot sekä liiketoimintaa tukevat muut toiminnot.INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit tuotannollisiin kohteisiin olivat vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 7,1 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa) ja tammi-syyskuussa 2012 yhteensä 40,7 miljoonaa euroa (41,5 milj. euroa). Ne jakaantuivat markkina-alueittain seuraavasti:

 

(miljoonaa euroa) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
Suomi 0,6 2,0 7,1 12,3 17,3
Baltia 3,6 2,2 8,3 8,5 12,4
Ruotsi 0,2 1,0 5,2 6,7 8,9
Tanska 1) 0,6 1,5 8,4 4,3 7,8
Puola 2) 2,2 2,5 11,9 9,7 14,5
Yhteensä 7,1 9,1 40,7 41,5 61,0
1) Ei sisällä Vinderupin tuotantolaitoksessa käynnissä olevaa jälleen-rakentamista.
2) HKScanin osuus (50 %) Sokolówin investoinneista.


Suomessa investoinnit kohdistuivat tuotantolinjojen korjaukseen ja kunnossapitoon. Ruotsissa investoitiin prosessien kehittämiseen sekä Kristianstadissa että Linköpingissä ja Svensk Rapsgris –konseptiin Skarassa. Baltian markkina-alueella investoinnit liittyivät energiansäästöihin ja alkutuotantoon sekä Talleggin tuotannon rakenneohjelmaan. Lisäksi investointi kypsien jauhelihojen tuotantolinjaan edesauttaa kyseisten tuotteiden myynnin kasvua koko Baltiassa. Puolan investoinnit kolmannella neljänneksellä liittyivät Kolon tuotantolaitoksen neljään uuteen tuotantolinjaan sekä koneiden ja laitteiden kehittämiseen.


RAHOITUS

Konsernilla oli korollista velkaa syyskuun lopussa 524,4 miljoonaa euroa (506,9 milj. euroa). Vuoden vaihteessa korollisten velkojen bruttomäärä oli 504,2 miljoonaa euroa.  Vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna kasvu aiheutui valuuttakurssimuutoksista, maksetuista osingoista, käyttöpääomaan sitoutumisesta ja HKScanin omien osakkeiden takaisinostosta. Verrattuna vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon lainamäärä kasvoi valuuttakurssimuutoksien ja edellä mainitun omien osakkeiden takaisinoston vuoksi, joka on aiemmin kirjattu taseessa muihin lyhytaikaisiin velkoihin.

Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa -24,4 miljoonaa euroa (-21,9 milj. euroa). Nettorahoituskulut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna korkeammasta lainamäärästä, korkeammista lainamarginaaleista sekä kertaluonteisista rahoitusjärjestelykuluista johtuen. Korkosuojausten takia yleinen korkotason lasku ei ole merkittävästi alentanut rahoituskustannuksia.

Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 30.9.2012 oli 180,0 miljoonaa euroa (178,0 milj. euroa). Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 35,1 miljoonaa euroa (31,8 milj. euroa). 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 135,0 miljoonaa euroa (73,0 milj. euroa).

Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 33,2 prosenttia (33,3 %). Vuodenvaihteessa omavaraisuusaste oli 33,6 prosenttia.


OSAKKEET

HKScan-konsernin osakepääoma oli syyskuun lopussa 66 820 528,10 euroa. Yhtiön liikkeeseen-laskettujen osakkeiden yhteismäärä, 55 026 522 kappaletta, jakaantui kahteen osakesarjaan seuraavasti: A-osakkeita oli 49 626 522 kappaletta (90,19 % kokonaisosakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kappaletta (9,81 %). A-osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:in (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu. Syyskuun lopussa yhtiön hallussa oli 1 053 734 kappaletta omia A-sarjan osakkeita.

HKScanin osakkeiden markkina-arvo oli syyskuun 2012 lopussa 197,5 miljoonaa euroa. Tästä A-osakkeiden markkina-arvo oli 178,2 miljoonaa euroa ja listaamattomien K-osakkeiden laskennallinen markkina-arvo 19,4 miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuussa 2012 yhtiön osakkeita vaihdettiin 6 615 237 kappaletta ja osakekauppojen arvo oli yhteensä 31 186 607 euroa. Osakkeen ylin noteeraus katsauskaudella oli 6,40 euroa ja alin 3,17 euroa. Keskikurssi oli 4,64 euroa. Syyskuun lopussa osakkeen päätöskurssi oli 3,59 euroa.

Syyskuun 2012 lopussa yhtiön osakemäärästä 14,7 prosenttia oli ulkomaisilla ja hallintarekisteröidyillä omistajilla.

HKScanilla on FIM Pankkiiriliike Oy:n kanssa NASDAQ OMX:n Liquidity Providing (LP) –toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus.


OMIEN OSAKKEIDEN TAKAISINOSTO

HKScan hankki 1 000 000 kappaletta HKScanin omia A-osakkeita hintaan 8 000 000 euroa (á 8,00 euroa/osake) 6.8.2012. Takaisinosto liittyy tanskalaisen Rose Poultry A/S:n osakekantaa koskevan kauppaan, josta on tarkemmin tiedotettu pörssitiedotteella 9.9.2010 ja 4.6.2012.


HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 25.4.2012, antoi hallitukselle valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, päättää yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta sekä päättää yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutusten sisältö on kuvattu tarkemmin yhtiökokouksesta kertovasta pörssitiedotteessa, joka julkistettiin 25.4.2012.

Tammi-syyskuun 2012 aikana hallitus käytti yllämainittuja valtuutuksiaan, kun yhtiö osti takaisin 1 000 000 omaa osakettaan 6.8.2012. Lisätietoja takaisinostosta on luettavissa pörssitiedotteissa, jotka on julkistettu 4.6.2012 ja 6.8.2012 sekä tässä raportissa kohdassa ”Omien osakkeiden takaisinosto”.


HENKILÖSTÖ

HKScan-konsernin palveluksessa, poislukien Sokolów Puolassa, työskenteli tammi-syyskuussa 2012 keskimäärin 8 091 henkilöä (8 520).

Suomen henkilöstömäärä on kasvanut lähinnä ulkoistettujen leikkuutoimintojen sisäänotosta johtuen.  Ruotsissa, Tanskassa ja Baltiassa henkilöstömäärät ovat vähentyneet käynnissä olevien tehostamisohjelmien seurauksena.

 

Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin:
  Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
Suomi 2 846 2 796 2 750
Baltia 1 772 1 897 1 881
Ruotsi 2 683 2 937 2 789
Tanska 790 890 867
Yhteensä 8 091 8 520 8 287


Lisäksi Sokolów-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6 213 (6 193) henkilöä.
Vuoden 2011 lopussa vastaava luku oli 6 191.


Syyskuun lopussa henkilöstömäärä, poislukien Sokolów Puolassa, oli 7 504 (8 055).
 

Henkilöstö jakaantui syyskuun lopussa markkina-alueittain seuraavasti:
  30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011  
Suomi 2 610 2 614 2 568  
Baltia 1 746 1 861 1 803  
Ruotsi 2 358 2 731 2 704  
Tanska 790 849 807  
Yhteensä 7 504 8 055 7 882  


Lisäksi Sokolów-konserni työllisti katsauskauden lopussa 6 228 (6 352) henkilöä.
Vuoden 2011 lopussa vastaava lukumäärä oli 6 175.


HKSCANIIN JA HK RUOKATALOON KOHDISTETTU VAHINGONKORVAUSKANNE OY PRIMULA AB:N KONKURSSIPESÄN TOIMESTA

Kuten 7.9.2012 julkistetussa pörssitiedotteessa on kerrottu, HKScan Oyj:n ja HK Ruokatalo Oy:n tietoon on tullut, että Oy Primula Ab:n konkurssipesä on jättänyt Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle yhtiöitä koskevan vahingonkorvauskanteen. Kannevaatimus on suuruudeltaan noin 16,3 miljoonaa euroa lisättynä korko- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksella ja se koskee vuosille 2009 ja 2010 ajoittuneita HK Ruokatalon ja Primulan välisiä alustavia selvityksiä Primulan Järvenpään tehtaan (Järvenpään Herkkutehdas Oy) mahdolliseen yhteistoimintaan liittyen. Selvitykset eivät johtaneet HK Ruokatalon ja Primulan Järvenpään tehtaan välisen yhteistoiminnan aloittamiseen.

HKScan ja HK Ruokatalo pitävät kannetta perusteettomana ja yhtiöt tulevat kiistämään sen kokonaisuudessaan vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. Kanne ei näin ollen johda varauksiin konsernin tilinpäätöksessä.LÄHIAJAN RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät - erityisesti rehuraaka-aineiden hinnannousun ja alkutuotannon muiden tuotantopanosten kautta - paikallisen liharaaka-aineen hintakehitykseen ja saatavuuteen sekä tuotteiden myyntihintojen korotusten riittävyyteen kustannuskehitykseen nähden. Markkina-aluekohtaisia epävarmuustekijöitä liittyy liiketoiminnan kehittämisohjelmien toteuttamiseen sekä Tanskassa Vinderupin tehtaan tuotantokatkoksesta toipumiseen markkinoilla. Joulusesongin myynnillä on merkittävä vaikutus kannattavuuteen.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

HKScan kertoi 8.10.2012 jatkavansa Ruotsin ja Tanskan tehostamistoimenpiteitä. Ne ovat osa konsernin laajaa kehittämisohjelmaa joka aloitettiin keväällä ja jatkuu vuoden 2013 loppuun asti.

Aiemmin kerrotun mukaisesti leivänpäällisten viipalointi ja kylmäsavutuotteiden valmistus Ruotsissa keskitetään Halmstadiin ja muiden leivänpäällisten valmistus Kristianstadiin. Tähän liittyen myös Bjaeverskovissa Tanskassa sijaitseva leikkeleitä valmistava tuotantolaitos on suljettu syyskuun lopussa.  Edellä mainitut toimenpiteet merkitsevät toteutuessaan noin 70 henkilön vähentämistä.

Ruotsin sianlihan tuotannon vähenemisen vuoksi Kristianstadin sianleikkuun iltavuoro on lisäksi tarkoitus lakkauttaa, jolloin leikkuutoiminnoissa siirrytään yhteen vuoroon. 55 henkilön vähentämistä koskeva yt-menettely on aloitettu 8.10.2012.

Suunnitelma merkitsee toteutuessaan aiemmin ilmoitetun noin 150 henkilön vähentämisen lisäksi, että henkilöstömäärä vähenee vielä noin 70 hengellä. Asiaa on käsitelty tarkemmin tässä raportissa kohdassa ”Markkina-alue Ruotsi”.


HKScan julkisti 31.10.2012 pörssitiedotteen, jossa kerrottiin muutoksista konsernin johtoryhmässä ja johdossa. Asiaa on tarkemmin käsitelty edellä kohdassa ”Muutokset organisaatiossa” tässä raportissa.


TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

Liharaaka-aineen hintoja on alkutuotannon kustannuspaineiden vuoksi vaikea ennustaa. Konserni korjaa kannattavuuttaan kehittämisohjelmilla ja siirtämällä raaka-aineen hinnannousut myyntihintoihin. Ruotsin liiketoiminnan tulostason korjautuminen vaikuttaa merkittävästi konsernin loppuvuoteen. 

HKScan pitää ennallaan arvionsa vuodesta 2012, jonka mukaan
Ruotsin liiketoiminnan heikentyneiden näkymien vuoksi on mahdollista, että konsernin vuoden 2012 liikevoitto jää alle vuoden 2011 tason. Palovakuutuksesta korvauksena saatavat arvioidut kertaluonteiset tuotot mukaan lukien on kuitenkin hyvin todennäköistä, että raportoitu liikevoitto paranee vuoden 2011 liikevoitosta.


KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2012 
  

KONSERNIN TULOSLASKELMA            
(miljoonaa euroa) Viite Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
             
LIIKEVAIHTO   623,0 618,1 1 873,3 1 841,4 2 491,3
Liiketoiminnan tuotot ja kulut 1. -589,8 -586,6 -1 793,3 -1 765,9 -2 380,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   -0,3 0,2 -0,6 0,6 1,1
Poistot ja arvonalentumiset 1.  -17,9 -17,7 -59,6 -54,0 -72,3
LIIKEVOITTO   15,0 14,0 19,9 22,1 39,6
             
Rahoitustuotot   1,1 2,0 4,4 5,5 7,4
Rahoituskulut   -9,6 -11,0 -28,9 -27,4 -38,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   0,4 0,6 2,1 2,0 2,5
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA   6,9 5,6 -2,5 2,2 11,3
             
Tuloverot   -0,4 -0,1 3,9 1,7 1,0
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO   6,5 5,6 1,4 3,9 12,2
             
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:            
Emoyhtiön osakkeenomistajille   5,8 5,2 0,7 2,6 10,1
Määräysvallattomille omistajille   0,7 0,4 0,7 1,3 2,1
Yhteensä   6,5 5,6 1,4 3,9 12,2
             
             
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake 0,11 0,09 0,01 0,05 0,18
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake 0,11 0,09 0,01 0,05 0,18

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1.– 30.9.        
(miljoonaa euroa) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 31.12.2011
Tilikauden voitto / tappio 6,5 5,6 1,4 3,9 12,2
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 5,0 -4,3 9,1 -6,0 -2,5
Rahavirran suojaus -0,3 -4,5 -0,7 -3,5 -7,4
Uudelleenarvostus 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ 4,8 -8,7 8,7 -9,4 -9,8
           
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 11,2 -3,1 10,1 -5,5 2,4
           
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille 10,8 -3,5 9,6 -6,6 0,3
Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,5 0,5 1,1 2,1
Yhteensä 11,2 -3,1 10,1 -5,5 2,4

 

 

KONSERNIN TASE        
(miljoonaa euroa) Viite 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 2. 78,7 74,7 76,6
Liikearvo 3. 102,0 99,7 101,0
Aineelliset hyödykkeet 4. 500,3 513,2 516,5
Osuudet osakkuusyrityksissä   35,3 28,6 29,9
Myynti- ja muut saamiset   37,9 29,7 31,1
Myytävissä olevat sijoitukset   13,5 12,1 13,0
Laskennallinen verosaaminen   25,1 17,0 21,1
PITKÄAIKAISET VARAT   792,8 775,1 789,2
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 5. 180,3 180,2 190,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset   226,7 238,5 223,8
Tuloverosaaminen   7,9 4,0 1,5
Muut rahoitusvarat   0,3 0,3 0,4
Rahat ja pankkisaamiset   50,0 48,4 48,0
LYHYTAIKAISET VARAT   465,3 471,4 463,8
         
VARAT   1 258,0 1 246,5 1 253,0
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6. 66,8 66,8 66,8
Ylikurssirahasto   73,4 73,3 73,4
Omat osakkeet   0,0 0,0 0,0
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot   154,4 155,7 153,2
Muuntoerot   7,4 -5,0 -1,9
Kertyneet voittovarat   107,8 111,5 117,9
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus   409,8 402,2 409,3
Määräysvallattomien omistajien osuus   8,0 11,3 12,2
OMA PÄÄOMA   417,8 413,5 421,5
         
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka   37,7 37,5 36,9
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   357,8 397,9 333,5
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   2,3 12,4 3,0
Pitkäaikaiset varaukset   0,7 1,0 0,6
Eläkevelvoitteet   2,9 2,9 3,1
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   401,5 451,8 377,1
         
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   166,5 109,0 170,6
Ostovelat ja muut velat   271,1 269,5 282,9
Tuloverovelka   0,2 2,1 0,1
Lyhytaikaiset varaukset   0,9 0,7 0,7
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   438,8 381,2 454,4
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   1 258,0 1 246,5 1 253,0

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA              
                       
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2012
66,8 73,4 -13,9 143,5 23,5 -1,9 0,0 117,9 409,3 12,2 421,5  
Tilikauden
tulos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 1,4  
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 9,3 -0,2 9,1  
Rahavirran
suojaus
0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 -0,7  
Uudelleen-
arvostus
0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3  
Kauden laaja
tulos yht.
0,0 0,0 -0,7 0,0 0,3 9,3 0,0 0,7 9,6 0,5 10,1  
Osakeperus-
teisten
ohjelmien
kulukirjaus
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Muu muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 -3,8  
Suorat
kirjaukset
voitto-
varoihin
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2  
Siirrot erien
välillä
0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,0  
Osakeanti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Omien
osakkeiden
hankinta
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Tytäryhtiö-
omistuksen
lisäys
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Osingonjako 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 -9,3 -0,9 -10,2  
OMA PÄÄOMA
30.9.2012
66,8 73,4 -14,6 143,5 25,5 7,4 0,0 107,8 409,8 8,0 417,8  
                         
                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2011
66,8 73,4 -6,5 143,5 17,4 0,6 0,0 124,4 419,6 11,1 430,6  
Tilikauden
tulos
              2,6 2,6 1,3 3,9  
Muuntoerot   -0,1     -1,4 -5,6   1,3 -5,9 -0,1 -6,0  
Rahavirran
suojaus
    -3,5           -3,5   -3,5  
Uudelleen-
arvostus
        0,1       0,1   0,1  
Kauden laaja
tulos yht.
0,0 -0,1 -3,5 0,0 -1,3 -5,6 0,0 3,9 -6,6 1,1 -5,5  
Osakeperus-
teisten.
ohjelmien
kulukirjaus
                0,0   0,0  
Muu muutos                 0,0   0,0  
Suorat
kirjaukset
voitto-
varoihin
              1,4 1,4   1,4  
Siirrot erien
välillä
        6,2     -6,2 0,0   0,0  
Osakeanti                 0,0   0,0  
Omien
osakkeiden
hankinta
                0,0   0,0  
Tytäryhtiö-
omistuksen
lisäys
                0,0   0,0  
Osingonjako               -12,1 -12,1 -0,9 -13,0  
OMA PÄÄOMA
30.9.2011
66,8 73,3 -10,0 143,5 22,2 -5,0 0,0 111,5 402,2 11,3 413,5  
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä  
 
 
 

 

RAHAVIRTALASKELMA      
(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
Liiketoiminta      
Liiketoiminnan rahavirta 69,5 51,8 79,9
Rahoituserät ja verot -35,6 -24,2 -26,1
Liiketoiminnan nettorahavirta 33,9 27,6 53,9
       
Investoinnit      
Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit -39,8 -40,1 -60,4
Käyttöomaisuuden myynnit 1,1 1,3 1,9
Investoinnit tytäryritykseen - - -
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -0,1 -0,2 -1,0
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0,6 0,0 0,0
Myönnetyt lainat -1,8 -1,5 -1,8
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,4 1,2 2,1
Investointien nettorahavirta -39,7 -39,3 -59,2
       
Rahavirta ennen rahoitusta -5,8 -11,7 -5,4
       
Rahoitus      
Lyhytaikaisten lainojen nostot 29,3 35,7 76,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -34,2 -82,1 -98,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot 124,3 125,9 159,4
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -102,2 -77,8 -142,4
Maksetut osingot -9,9 -12,1 -12,7
       
Rahoituksen nettorahavirta 7,4 -10,5 -17,1
       
Rahavarojen muutos 1,6 -22,2 -22,5
       
Rahavarat 1.1. 48,4 73,4 73,4
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0,3 -2,4 -2,5
Rahavarat 30.9. 50,3 48,7 48,4

 

 

TUNNUSLUVUT      
  30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
       
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur 0,01 0,05 0,18
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur 0,01 0,05 0,18
Oma pääoma/osake 30.9., eur 7,59 7,32 7,67
Omavaraisuusaste, % 33,2 33,3 33,6
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, milj. kpl 54,0 55,0 55,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 40,7 41,5 61,0
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun keskiarvona 8 091 8 520 8 287KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.9.2012 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011. Raportointikaudella ei ole tullut voimaan sellaisia IFRS–standardeja tai IFRIC–tulkintoja, joilla olisi olennainen vaikutus konsernille.
Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2011 tilinpäätöksessä.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU        
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain      
(miljoonaa euroa) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
LIIKEVAIHTO          
- Suomi 205,5 199,0 615,9 594,9 812,4
- Baltia 44,3 44,9 131,6 128,3 173,3
- Ruotsi 248,7 254,7 762,6 770,1 1 045,7
- Tanska 51,6 60,4 160,8 173,8 228,1
- Puola 88,7 77,5 256,0 225,0 298,9
- Segmenttien välinen -15,9 -18,3 -53,6 -50,7 -67,1
Konserni yhteensä 623,0 618,1 1 873,3 1 841,4 2 491,3
           
LIIKEVOITTO          
- Suomi 5,6 4,8 11,0 4,9 12,1
- Baltia 3,6 3,4 7,4 7,0 9,8
- Ruotsi 3,2 5,4 -6,5 9,7 17,2
- Tanska 0,9 -1,3 2,6 -2,4 -3,7
- Puola 3,6 3,4 11,5 9,2 12,7
- Segmenttien välinen - - - - -
Segmentit yhteensä 16,9 15,7 26,1 28,4 48,0
           
Konsernihallinnon kulut -1,9 -1,7 -6,2 -6,3 -8,4
Konserni yhteensä 15,0 14,0 19,9 22,1 39,6
             


TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

 

1. 1. KERTALUONTEISET ERÄT          
           
(miljonaa euroa) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
Omaisuusvahinkokorvaus1) 0,1 - 5,5 - -
Alaskirjaus palossa
tuhoutuneesta omaisuudesta2)
-0,1 - -5,5 - -
Kertaluonteiset erät yhteensä 0,0 - 0,0 - -
           
1) Sisältyy tuloslaskelman riville Liiketoiminnan tuotot ja kulut”  
2) Sisältyy tuloslaskelman riville ”Poistot ja arvonalentumiset  

  

TASEEN LIITETIEDOT      
       
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
Kirjanpitoarvo kauden alussa 76,6 77,1 77,1
Muuntoerot 3,5 0,1 0,3
Lisäykset 0,9 1,8 2,3
Lisäykset (yritysostot) 0,0 0,0 0,0
Vähennykset 0,0 -0,7 -0,3
Poistot ja arvonalentumiset -3,2 -2,9 -4,0
Siirto toiseen tase-erään 1,0 -0,5 1,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 78,7 74,7 76,6
       
3. LIIKEARVON MUUTOKSET      
(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
Kirjanpitoarvo kauden alussa 101,0 100,4 100,4
Muuntoerot 1,9 -1,1 0,2
Lisäykset 0,0 0,4 0,4
Lisäykset (yritysostot) 0,0 0,0 0,0
Vähennykset -0,9 0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0
Siirto toiseen tase-erään 0,0 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 102,0 99,7 101,0
       
4. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET      
(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
Kirjanpitoarvo kauden alussa 516,5 537,8 537,8
Muuntoerot 12,6 -10,3 -7,9
Lisäykset 40,1 37,5 56,2
Lisäykset (yritysostot) 0,1 1,1 1,3
Vähennykset -10,5 -1,0 -1,2
Poistot ja arvonalentumiset -57,4 -50,1 -67,7
Siirto toiseen tase-erään -1,0 -1,7 -1,8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 500,3 513,2 516,5
       
5. VAIHTO-OMAISUUS      
(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
Aineet ja tarvikkeet 80,6 91,5 88,7
Keskeneräiset tuotteet 11,2 9,7 9,1
Valmiit tuotteet 67,3 60,4 72,1
Tavarat 0,0 0,0 0,0
Muu vaihto-omaisuus 8,0 7,9 7,7
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 3,2 2,4 4,5
Elävät eläimet IFRS 41 10,0 8,3 7,9
Vaihto-omaisuus yhteensä 180,3 180,2 190,2

 

 

6. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT        
Osakepääoma ja ylikurssirahasto Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osake pääoma Ylikurssi rahasto Sijoitettu vapaa oma pääoma Omat osakkeet Yhteensä
1.1.2012 54 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2
30.9.2012 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT    
 (miljoonaa euroa) 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 96,5 76,5 63,2
Korkojohdannaiset 288,8 265,4 283,8
Sähköjohdannaiset 10,7 10,5 11,1
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset -0,9 3,6 -0,5
Korkojohdannaiset -25,1 -18,9 -23,0
Sähköjohdannaiset -1,3 0,0 -1,1
       
       
       
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET      
(miljoonaa euroa)      
  30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Velat, joiden vakuudeksi on annettu      
pantteja tai kiinnityksiä      
- rahalaitoslainat 372,7 32,1 34,1
       
Vakuudeksi annetut      
- kiinteistökiinnitykset 74,2 58,6 63,0
- pantit 5,1 5,9 5,1
- yrityskiinnitykset 19,3 44,7 22,8
       
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut      
- takaukset 5,2 5,3 5,2
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja pantit 13,4 14,0 14,0
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 23,5 25,6 26,2
Vuokravastuut 56,0 38,2 61,0
Muut vastuut 8,0 19,1 7,8
       
Emoyhtiö on pantannut tytäryhtiöidensä, HKScan Finland Oy:n ja Scan Ab:n, osakkeet lainojensa vakuudeksi.

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA      
(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
Myynnit osakkuusyhtiöille 75,4 45,7 73,0
Ostot osakkuusyhtiöiltä 36,9 36,9 47,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,2 3,6 2,8
Ostovelat ja muut velat 9,4 8,0 9,1SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS


HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 julkistetaan perjantaina 15.2.2013.


Vantaalla 6.11.2012HKScan Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Kottonen
sekä talousjohtaja Tuomo Valkonen. Heille voi jättää soittopyynnön HKScanin viestintäpäällikkö Marja Siltalan kautta, etunimi.sukunimi@hkscan.com, puh. 010 570 2290 tai johdon assistentti Marjukka Hujasen p. 010 570 6218 kautta.


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2011 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 400.


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet,
www.hkscan.com