HKScan Oyj                           Pörssitiedote                          7.1.2013                               klo 13.45

 HKScan käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Suomessa

HKScan-konserni on uudistanut strategiaansa sekä johtamis- ja toimintamalliaan vuoden 2012 aikana. Strategian mukaisesti sekä liiketoiminnan tuottavuuden ja kannattavuuden kehittämiseksi toimintatapoja yhdenmukaistetaan ja konsernirakennetta tiivistetään kaikilla yhtiön kotimarkkinoilla. Tavoitteena on konsernisynergioiden nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen. Osana kokonaisuutta HKScanin Suomen toiminnoissa suunnitellaan rakenteiden ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Suunnitelluilla toimenpiteillä tavoitellaan noin 5 miljoonan euron tulosparannusta vuositasolla ja ne on suunniteltu toteutettavan pääosin vuoden 2013 loppuun mennessä. Suunnitelmaan liittyy investointeja ja kertakustannuksia, joiden määrä täsmentyy neuvotteluprosessin aikana.

Tänään annetun yhteistoimintaneuvotteluesityksen piirissä ovat konsernin emoyhtiön HKScan Oyj:n Suomessa toimiva henkilöstö sekä HK Ruokatalo Oy:n ja sen hankintayhtiö HK Agri Oy:n henkilöstöt tietyin rajauksin. Mahdollisten henkilöstövaikutusten arvioidaan kohdistuvan enimmillään 295 työntekijään, toimihenkilöön tai ylempään toimihenkilöön. Tavoitteena neuvotteluissa on saada irtisanomisten määrä jäämään alle puoleen arvioidusta toimenkuvamuutosten tai muiden lievempien henkilöstöratkaisujen kautta.

Neuvottelut alkavat maanantaina 14.1.2013. Alustava arvio neuvotteluprosessin kestosta on 6–8 viikkoa.   Mahdolliset henkilöstövaikutukset täsmentyvät yhteistoimintamenettelyjen kuluessa. HKScan työllistää Suomessa noin 2 400 henkilöä.

 

HKScan Oyj


Hannu Kottonen
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja antaa HKScanin Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Anne Mere. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marja Siltalan kautta p. 010 570 2290.

 

HK Ruokatalo Oy vastaa HKScan-konsernin liiketoiminnasta Suomessa.
HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2011 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 400.

www.hkscan.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkscan.com