HKScan Oyj                                                                      Pörssitiedote 2.7.2013, klo 9.00

 

HKScan täsmentää brändistrategiaansa: Pääbrändien alkuperälupaukset vahvistettu ja konserniyhtiöiden nimiä yhdenmukaistetaan

HKScan-konserni uudisti viime vuonna strategiaansa ja toimintamalliaan. Seuraavaksi täsmennetään konsernin brändistrategiaa, mistä ensimmäisiä linjauksia ovat yhtiönimien yhtenäistäminen ja pääbrändien alkuperälupausten linjaus. Lisäksi Away from Home -tarjooman nimeäminen yhtenäistyy.

Lukuisten yritysostojen myötä muodostuneessa HKScan-konsernissa on tällä hetkellä käytössä useita eri yhtiönimiä. Näitä ovat muun muassa HK Ruokatalo Suomessa, Scan Ruotsissa, Tallegg ja Rakvere Virossa sekä Rose Poultry Tanskassa. Yhtiönimien selkeyttämiseksi ja yritysidentiteetin vahvistamiseksi yhtiönimet muutetaan HKScan-alkuisiksi. Nimen loppuosaan liitetään kyseessä oleva toimintamaa pääsääntöisesti englanninkielisenä: HKScan Finland, HKScan Sweden, HKScan Estonia ja HKScan Denmark.

Eläinten hankinnasta ja tuottajapalveluista vastaavat toiminnot konsernin kaikilla kotimarkkinoilla nimetään yhtenäisesti HKScan Agriksi.

Away from Home -liiketoiminnan (HoReCa-, teollisuus-, vienti- ja Food Service-) asiakkaille suunnattu tarjooma nimetään jatkossa HKScan Pro- ja HKScan-tuotemerkeillä.

Muutokset toteutetaan pääosin tämän vuoden kuluessa.

 

Pääbrändien alkuperälupaukset säilytetään Suomessa ja Ruotsissa

Suomessa HK- ja Kariniemen tuotemerkkien ja Ruotsissa Scan-tuotemerkin kotimaisuuslupaukset säilytetään. Kariniemen-tuotteiden siipikarjanliha ja HK-tuotteissa käytettävä sian-, naudan- ja siipikarjanliha ovat jatkossakin 100-prosenttisesti suomalaista ja Scan-merkkisissä tuotteissa käytetty liha 100-prosenttisesti ruotsalaista. Muiden tuotemerkkien osalta määrittelytyö jatkuu.

 

Liharaaka-ainetta ostetaan entistä enemmän omilta sopimustuottajilta

HKScan lisää liharaaka-aineen hankintaa konsernin omilta teurastamoilta kotimarkkinoillaan ja ottaa käyttöön konsernin sisäisesti hankitulle ja kotimarkkinoilla tuotetulle lihalle yhtenäisen HKScan-tuotemerkin.

HKScan-konserni ohjaa, kehittää ja auditoi kaikilla kotimarkkinoillaan koko alkutuotannon ketjua aina tuotantoeläinten genetiikasta ja ruokinnasta lähtien. Konsernilla oli vuonna 2012 noin 15 700 vakiintunutta lihan sopimustuottajaa ja ostettujen eläinten määrä volyymissa mitattuna oli yhteensä n. 460 milj. kiloa. Virossa konserni omistaa itse suuren osan sika- ja broileritiloista.

Toimintamalli, joka perustuu omaan sopimus- ja alkutuotantoon, mahdollistaa liharaaka-aineen vastuullisen hankinnan ja hyvän jäljitettävyyden. Samalla HKScan pystyy pitämään konsernin kotimarkkinoilla tuotetun lihan määrän korkeana, minkä avulla liharaaka-aineen ostoja kolmansilta osapuolilta vähennetään.

Muutoksen myötä HKScan pystyy ohjaamaan omaa sopimustuotantoaan entistä tehokkaammin ja kannattavammin myös sesonkivaihtelut huomioiden.

HKScan Oyj

Hannu Kottonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Hannu Kottonen, HKScan Oyj. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marja Siltalan kautta p. 010 570 2290.

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 000.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkscan.com