HKScan Oyj                                                                     Pörssitiedote 4.3.2014, klo 9:00 (EET)
 

HKScan parantaa tehokkuuttaan ja kilpailukykyään uudistamalla tuotantorakennettaan Ruotsissa

Osana strategista tarkasteluaan Pohjoismaiden johtava lihakonserni HKScan parantaa tehokkuuttaan yksinkertaistamalla ja kehittämällä tuotantorakennettaan Ruotsissa. Suunnitellut toimet luovat kestävän tuotannollisen pohjan Ruotsiin ja tukevat konsernin kannattavaan kasvuun tähtäävää strategiaa.

Ruotsissa aloitettavat uudelleenjärjestelyt keskittävät ja kehittävät konsernin tuotantoa ja teknologiaa. Suunnitelman tavoitteena on vähintään 7 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus. Muutokset on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2015 alkuun mennessä. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää n. 0.6 milj. euron investointeja ja toimenpiteistä aiheutuu yhtiölle noin 10.3 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset. Kertaluonteisista kustannuksista 6,5 miljoonaa euroa on käyttöomaisuuden alaskirjauksia.

Suunnitelman toteutuessa sikojen teurastus ja leikkuu päättyy Skarassa, mutta valmisteiden, mm. lihapyöryköiden ja jauhelihapihvien, valmistus jatkuu. HKScanin oman Kristianstadissa sijaitsevan teurastamon lisäksi teurastusta on suunniteltu siirrettäväksi osakkuusyhtiö Siljans Charkille Ickholmeniin. Nautojen leikkuutoiminnot siirretään Linköpingin tuotantolaitokseen. Lisäksi HKScanin toimintaa tuetaan Skövde Slakterin kanssa tehdyllä rahtiteurastussopimuksella. Osana suunniteltua uudelleenjärjestelyjä kuorettomien makkaroiden tuotanto siirretään Örebrosta Linköpingiin, ja toiminta Örebrossa päättyy.  

Uudelleenjärjestelyn jälkeen HKScanin tuotanto Ruotsissa on keskitetty neljälle paikkakunnalle; Kristianstadiin, Linköpingiin, Halmstadiin ja Skaraan.

"Perusteellisen strategisen tarkastelun ja lukuisten varteenotettavien vaihtoehtojen läpikäynnin jälkeen uskomme näiden muutosten takaavan parhaimman mahdollisen kapasiteetin hyödyntämisen, kilpailukykyisen kustannusrakenteen ja mahdollisuudet kannattavaan kasvuun. HKScan on sitoutunut vahvasti kehittämään ja investoimaan lihaliiketoimintaan ja sen koko arvoketjuun Ruotsissa”, kertoo Skandinavian kuluttajaliiketoiminnoista vastaava johtaja Göran Holm.

Muutoksia koskevat neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa on saatu päätökseen. Suunnitelma merkitsee kaikkiaan noin 140 henkilön vähennystä nykyisestä henkilömäärästä.  Suurimmat vähennykset kohdistuvat Örebron ja Skaran tuotantolaitoksiin. Linköpingissä ja Kristianstadissa henkilöstömäärä puolestaan kasvaisi noin 50 henkilöllä. Henkilöstöpolitiikkansa mukaisesti konserni tarjoaa työtä mahdollisuuksien mukaan vähennysten kohteena oleville työntekijöille HKScanin muissa yksiköissä. Lisäksi on keskusteltu uusista työmahdollisuuksista kumppanuusyhtiö Skövde Slakterissa. HKScan työllistää tällä hetkellä Ruotsissa n. 2 460 henkeä.

 

Strateginen tarkastelu päättymässä - kilpailukyvyn parantaminen jatkuu Ruotsissa

Konserni investoi aktiivisesti kilpailukykyynsä turvatakseen vastuullisesti tuotetun ja korkealaatuisen ruotsalaisen liharaaka-aineen saatavuuden jatkossakin. Viime vuonna HKScan käynnisti sian-, naudan- ja lampaanlihan alkutuotannon kehitysryhmiä, joiden tavoitteena on kehittää ja vahvistaa ruotsalaista alkutuotantoa. Vastaava yhteistyömalli on ollut käytössä Suomessa, ja sen avulla voidaan hyödyntää parhaita käytäntöjä maiden välillä. Lisäksi konserni kehittää edelleen lihantuotannon sopimusmalleja, ohjausta sekä eläinten hankintaa ja tuottajapalveluja.

Lisäksi Ruotsin markkina-alueen tuotebrändejä, -tarjoomaa ja tuotteita kehitetään edelleen tuomaan lisäarvoa lihan arvoketjuun. Esimerkkejä viime vuosien kehittämistoimista ovat Ruotsissa vuonna 2012 lanseerattu Svensk Rapsgris®-konsepti sekä Scan Pigghamin taustalla olevan NG Hampshire-genetiikan hankkiminen HKScanille. Scan-brändi on alan markkinajohtaja ja yksi tunnetuimmista kuluttajabrändeistä Ruotsissa. Scan-tuotteissa käytetty liha on alkuperältään aina ruotsalaista. Pärsons-brändi on alan johtavia brändejä leivänpäällisissä. Pärsons-brändillä myydään Ruotsissa HKScanin tuottamaa siipikarjanlihaa.

 

HKScan Oyj

Hannu Kottonen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
- HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen. Hänelle voi jättää soittopyynnön HKScanin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskogin kautta p. 050 5020060.
- HKScanin Scandinavian kuluttajaliiketoiminnoista vastaava johtaja Göran Holm +46 706570034 (englanniksi tai ruotsiksi)


HKScan on johtava pohjoismainen liha-asiantuntija. Konsernimme valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan, Baltian ja Puolan. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto vuonna 2013 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 11 000 ja se on Euroopan johtavia lihayrityksiä.


JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkscan.com