HKScan Oyj                                                                     Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11.00

 

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) -standardeja. Standardien käyttöönoton myötä Puolassa toimivan yhteisyrityksen ja Ruotsissa toimivien osakkuusyhtiöiden tulokset yhdistellään konserniin yhtenä rivinä liikevoiton jälkeen.  Puolaa (Sokolów) ei myöskään enää raportoida omana segmenttinään konserniraportoinnissa. Lisäksi keskitettyjen konsernipalvelujen kuten Teknologian ja tuotannon kehittäminen kustannukset laskutetaan markkina-alueilta 1.1.2014 alkaen. Aiemmin kustannukset raportoitiin konsernihallinnon kuluina.

Konsernin ja markkina-alueiden taloudellinen informaatio vuodelta 2013 on oikaistu edellä mainitun mukaisesti sekä vuosineljännesten että koko vuoden osalta.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA

JULKISTETTU

 

(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 2013
           
LIIKEVAIHTO 590,8 623,7 623,5 640,6 2 478,6
Liiketoiminnan tuotot ja kulut -573,8 -599,7 -595,8 -607,2 -2 376,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,0 -0,3 0,1 0,2 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -18,1 -17,9 -17,3 -18,3 -71,6
LIIKEVOITTO -1,1 5,8 10,5 15,2 30,5
           
Rahoitustuotot 1,2 1,4 1,4 2,4 6,5
Rahoituskulut -7,0 -7,0 -6,7 -10,0 -30,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,9 0,9 0,7 0,9 3,4
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -5,9 1,1 5,9 8,6 9,7
           
Tuloverot 1,8 -0,7 1,1 -2,1 0,1
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -4,1 0,4 7,0 6,6 9,8
           
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille -4,2 0,6 6,7 5,6 8,7
Määräysvallattomille omistajille 0,1 -0,1 0,3 0,9 1,1
Yhteensä -4,1 0,4 7,0 6,6 9,8

 

OIKAISTU

 

(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 2013
           
LIIKEVAIHTO 507,1 531,3 526,9 547,9 2 113,2
Liiketoiminnan tuotot ja kulut -497,8 -515,4 -505,0 -521,3 -2 039,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksista - - - - -
Poistot ja arvonalentumiset -15,7 -15,5 -14,9 -15,8 -61,9
LIIKEVOITTO -6,5 0,4 7,0 10,9 11,7
           
Rahoitustuotot 1,1 2,2 1,1 0,8 5,2
Rahoituskulut -6,7 -7,4 -6,4 -8,4 -28,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 5,4 5,1 3,6 4,5 18,6
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -6,7 0,3 5,3 7,7 6,7
           
Tuloverot 2,6 0,1 1,6 -1,2 3,1
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -4,1 0,4 7,0 6,6 9,8
           
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille -4,2 0,6 6,7 5,6 8,7
Määräysvallattomille omistajille 0,1 -0,1 0,3 0,9 1,1
Yhteensä -4,1 0,4 7,0 6,6 9,8

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

JULKISTETTU

 

(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 2013
Tilikauden voitto / tappio -4,1 0,4 7,0 6,5 9,8
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 -6,4 3,3 -0,3 -3,4
Rahavirran suojaus 1,3 1,6 1,3 -1,3 2,8
Uudelleenarvostus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - - 1,6 1,6
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ 1,2 -4,8 4,6 0,0 1,0
           
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -2,9 -4,4 11,6 6,5 10,8
           
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille -3,0 -4,2 11,3 5,6 9,7
Määräysvallattomille omistajille 0,1 -0,2 0,3 0,9 1,1
Yhteensä -2,9 -4,4 11,6 6,5 10,8

 

OIKAISTU

 

(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 2013
Tilikauden voitto / tappio -4,1 0,4 7,0 6,5 9,8
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -0,5 -6,7 3,3 0,6 -3,4
Rahavirran suojaus 1,3 1,6 1,3 -1,3 2,8
Uudelleenarvostus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - - 1,6 1,6
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ 0,7 -5,2 4,6 0,9 1,0
           
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -3,4 -4,8 11,6 7,4 10,8
           
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille -3,5 -4,6 11,3 6,5 9,7
Määräysvallattomille omistajille 0,1 -0,2 0,3 0,9 1,1
Yhteensä -3,4 -4,8 11,6 7,4 10,8


 

KONSERNIN TASE

JULKISTETTU

 

(miljoonaa euroa) 31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 31.12.2013
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 78,7 75,1 75,4 74,7
Liikearvo 102,4 100,7 101,1 100,9
Aineelliset hyödykkeet 497,4 482,2 482,8 478,7
Osuudet osakkuusyrityksissä 35,6 34,0 34,9 29,4
Myynti- ja muut saamiset 6,0 4,7 5,6 3,5
Myytävissä olevat sijoitukset 13,2 12,5 12,7 14,1
Laskennallinen verosaaminen 32,7 31,6 33,8 29,0
PITKÄAIKAISET VARAT 766,0 740,8 746,2 730,3
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 190,7 188,2 195,4 168,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 225,2 219,8 203,9 180,8
Tuloverosaaminen 0,3 0,4 0,5 0,2
Muut rahoitusvarat - - - -
Rahat ja pankkisaamiset 28,2 32,4 38,3 74,9
LYHYTAIKAISET VARAT 444,3 440,7 438,2 424,6
         
VARAT 1 210,3 1 181,5 1 184,5 1 154,9
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA 399,7 389,8 401,1 409,0
         
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 28,5 28,3 28,8 27,0
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 305,5 149,0 151,3 260,1
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 2,0 2,1 2,2 2,4
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 0,1 0,1 0,1
Eläkevelvoitteet 9,3 6,6 4,9 9,0
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 345,4 186,1 187,3 298,6
         
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 195,0 334,5 332,3 171,0
Ostovelat ja muut velat 268,7 268,8 260,2 273,4
Tuloverovelka 0,9 1,4 1,7 2,0
Lyhytaikaiset varaukset 0,7 0,8 1,8 0,8
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 465,2 605,6 596,1 447,3
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT 1 210,3 1 181,5 1 184,5 1 154,9

 

OIKAISTU

 

(miljoonaa euroa) 31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 31.12.2013
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 78,1 74,5 74,8 74,2
Liikearvo 80,0 78,3 78,8 78,0
Aineelliset hyödykkeet 430,5 418,2 417,0 411,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 136,5 130,0 136,2 135,8
Myynti- ja muut saamiset 5,9 4,6 5,5 3,3
Myytävissä olevat sijoitukset 13,1 12,4 12,6 14,1
Laskennallinen verosaaminen 30,8 29,8 31,9 27,3
PITKÄAIKAISET VARAT 775,1 747,7 756,7 744,1
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 171,2 170,0 178,9 152,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 180,8 171,2 153,7 136,9
Tuloverosaaminen 0,3 0,4 0,6 0,1
Muut rahoitusvarat - - - -
Rahat ja pankkisaamiset 26,4 30,9 36,6 68,7
LYHYTAIKAISET VARAT 378,7 372,4 369,8 358,1
         
VARAT 1 153,8 1 120,2 1 126,5 1 102,2
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA 400,3 389,6 401,4 409,0
         
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 28,4 28,3 28,8 26,9
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 291,0 135,1 136,8 245,1
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 1,2 1,4 1,2 1,1
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 0,1 0,1 0,1
Eläkevelvoitteet 8,7 6,1 4,4 8,4
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 329,4 170,8 171,2 281,6
         
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 184.7 320.0 319,6 159,3
Ostovelat ja muut velat 239.4 239.6 233,3 252,2
Tuloverovelka 0,0 0,0 0,0 0,1
Lyhytaikaiset varaukset - - 1,0 0,0
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 424,2 559,7 553,9 411,6
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT 1 153,8 1 120,2 1 126,5 1 102,2

 

RAHAVIRTALASKELMA

JULKISTETTU

 

(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1-Q2/2013 Q1-Q3/2013 2013
Liiketoiminta        
Liiketoiminnan rahavirta -12,7 16,7 45,7 151,3
Rahoituserät ja verot -7,8 -8,0 -14,3 -20,1
Liiketoiminnan nettorahavirta -20,5 8,7 31,4 131,2
         
Investoinnit        
Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit -9,1 -18,9 -35,0 -57,6
Käyttöomaisuuden myynnit 0,4 1,4 3,6 11,0
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet 0,0 0,0 0,0 -1,2
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0,4 0,4 0,4 1,1
Myönnetyt lainat ja lainasaamisten takaisinmaksu 0,2 0,4 0,4 0,6
Investointien nettorahavirta -8,2 -16,7 -30,6 -46,0
         
Rahavirta ennen rahoitusta -28,7 -8,0 0,8 85,2
         
Rahoitus        
Lyhytaikaisten lainojen nostot 15,0 29,2 37,4 12,9
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -6,2 -28,6 -39,9 -195,5
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,1 0,8 0,8 130,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -9,9 -10,1 -10,3 -11,3
Maksetut osingot -0,1 -6,0 -6,0 -5,9
         
Rahoituksen nettorahavirta -1,0 -14,8 -18,0 -69,0
         
Rahavarojen muutos -29,7 -22,8 -17,2 16,2

 

OIKAISTU

 

(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1-Q2/2013 Q1-Q3/2013 2013
Liiketoiminta        
Liiketoiminnan rahavirta -21,5 6,8 24,9 122,6
Rahoituserät ja verot -4,1 -1,6 -7,4 -11,8
Liiketoiminnan nettorahavirta -25,6 5,2 17,5 110,8
         
Investoinnit        
Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit -6,9 -15,8 -32,8 -46,8
Käyttöomaisuuden myynnit 0,2 2,8 8,2 10,7
Investoinnit tytäryritykseen 0,0 0,0 0,0 -1,2
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet 0,4 0,4 0,4 1,1
Myönnetyt lainat ja lainasaamisten takaisinmaksu 0,2 0,4 0,4 0,6
Investointien nettorahavirta -6,1 -12,2 -23,7 -35,6
         
Rahavirta ennen rahoitusta -31,6 -7,0 -6,1 75,3
         
Rahoitus        
Lyhytaikaisten lainojen nostot -366,3 -361,2 -340,7 9,9
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 369,6 350,5 333,6 -196,1
Pitkäaikaisten lainojen nostot -0,1 0,7 0,7 130,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,1 -0,3 -0,4 -0,5
Maksetut osingot -0,1 -6,0 -6,0 -5,9
         
Rahoituksen nettorahavirta 3,1 -16,3 -12,7 -61,8
         
Rahavarojen muutos -28,6 -23,3 -18,9 13,5

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU

Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain, JULKISTETTU

 

(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 2013
LIIKEVAIHTO          
- Suomi 194,2 199,4 200,4 210,1 804,1
- Baltia 41,9 43,8 44,7 44,7 175,1
- Ruotsi 228,9 241,8 238,8 255,8 965,3
- Tanska 56,3 60,4 56,7 52,6 226,1
- Puola 85,5 96,0 99,2 94,3 375,1
- Segmenttien välinen -15,9 -17,7 -16,3 -17,0 -67,0
Konserni yhteensä 590,8 623,7 623,5 640,6 2 478,6
           
LIIKEVOITTO          
- Suomi -1,3 0,5 2,0 1,6 2,8
- Baltia 0,8 1,3 4,2 2,1 8,4
- Ruotsi -2,6 2,0 5,2 3,5 8,1
- Tanska -0,1 0,0 -1,4 6,4 4,9
- Puola 5,4 5,7 3,3 4,3 18,8
- Segmenttien välinen - - - - -
Segmentit yhteensä 2,2 9,5 13,4 17,9 43,0
           
Konsernihallinnon kulut -3,3 -3,6 -2,9 -2,7 -12,5
Konserni yhteensä -1,1 5,8 10,5 15,2 30,5

 

Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain, OIKAISTU

 

(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 2013
LIIKEVAIHTO          
- Suomi 194,1 199,4 200,4 210,1 804,1
- Baltia 41,8 43,8 44,7 44,7 175,1
- Ruotsi 229,2 242,1 239,0 256,2 966,5
- Tanska 56,2 60,2 56,5 52,3 225,3
- Puola          
- Segmenttien välinen -14,3 -14,2 -13,7 -15,5 -57,7
Konserni yhteensä 507,1 531,3 526,9 547,9 2 113,2
           
LIIKEVOITTO          
- Suomi -1,2 0,6 2,1 1,7 3,2
- Baltia 0,6 1,1 4,1 1,9 7,7
- Ruotsi -2,9 2,2 5,1 3,5 8,0
- Tanska -0,3 -0,5 -2,0 6,4 3,6
- Puola - - - - -
- Segmenttien välinen - - - - -
Segmentit yhteensä -3,7 3,5 9,3 13,5 22,5
           
Konsernihallinnon kulut -2,8 -3,0 -2,3 -2,6 -10,7
Konserni yhteensä -6,5 0,4 7,0 10,9 11,7

 

TUNNUSLUVUT

JULKISTETTU

 

  Q1/2013 Q1-Q2/2013 Q1-Q3/2013 2013
Tulos/osake (EPS), euroa -0,08 -0,07 0,06 0,16
Rahavirta ennen rahoituskuluja (mEUR) -20,9 -0,7 13,8 103,4
Rahavirta ennen rahoitusta (mEUR) -28,7 -8,0 0,8 84,6
ROCE ennen veroja, % 5,8 6,0 5,5 4,4
Nettovelka (mEUR) 472,2 451,2 445,3 355,7
Nettovelkaantumisaste, % 118,0 115,7 111,0 87,0
Omavaraisuusaste, % 33,0 33,0 33,9 35,4

 

OIKAISTU

 

  Q1/2013 Q1-Q2/2013 Q1-Q3/2013 2013
Tulos/osake (EPS), euroa -0,08 -0,07 0,06 0,16
Rahavirta ennen rahoituskuluja (mEUR) -27,2 -5,6 0,6 86,8
Rahavirta ennen rahoitusta (mEUR) -31,8 -7,4 -6,6 74,7
ROCE ennen veroja, %       4,0
Nettovelka (mEUR) 448,7 423,7 419,3 335,3
Nettovelkaantumisaste, % 112,1 108,8 104,5 82,0
Omavaraisuusaste, % 34,7 34,8 35,6 37,1

 


HKScan Oyj

Hannu Kottonen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
HKScanin talousjohtaja Tuomo Valkonen. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta p. 010 570 6218.


HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan, Baltian ja Puolan. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto vuonna 2013 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 11 000.

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com