HKScan Oyj                          OSAVUOSIKATSAUS                                 4.11.2015, klo 08.00

 

HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015:
Kolmannen neljänneksen liikevoitto edellisvuoden tasolla – strateginen siipikarjainvestointi hyväksyttiin


* Liikevaihto oli 1 415,6 (1 465,6) miljoonaa euroa tammi–syyskuussa ja 474,9 (498,4) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

* Liikevoitto tammi–syyskuussa oli 10,2 (48,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,2 (-1,0) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli 0,7 (-0,1).

* Kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 7,3 (7,3) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli 1,5 (1,5).

* Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta oli 23,4 (173,5) miljoonaa euroa tammi–syyskuussa ja kolmannella neljänneksellä 4,3 (16,3) miljoonaa euroa.

* Voitto/tappio ennen veroja oli 4,5 (46,9) miljoonaa euroa tammi–syyskuussa ja 6,4 (5,8) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

* Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,05 (0,97) euroa tammi–syyskuussa ja 0,09 (0,10) euroa kolmannella neljänneksellä.

* Nettorahoituskulut olivat -6,9 (-11,8) miljoonaa euroa tammi–syyskuussa ja -2,1 (-2,1) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

* Nettovelka oli 147,0 (170,9) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 34,6 (38,1) prosenttia.

* Arvio vuodelle 2015 (ennallaan): HKScan arvioi, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä paranee vuodesta 2014, ja että viimeinen neljännes on vahvin.


HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2015 kolmatta neljännestä:

“Konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli pienempi kuin vastaavalla neljänneksellä viime vuonna. Suomessa liikevaihto ylitti edellisen vuoden tason, mutta muilla markkina-alueilla siitä jäätiin jälkeen. Konsernin liikevoitto kolmannella neljänneksellä oli edellisvuoden tasolla. Ruotsissa tuloskehitys jatkui hyvänä ja parani edellisvuodesta. Suomessa liiketulosta rapauttivat laittomat lakot ja sianlihan ylitarjonta. Tanska kärsi edelleen vaikeasta markkinatilanteesta, samoin kuin Baltia, jossa afrikkalaisen sikaruton riskit alkoivat toteutua.

Liiketoimintaympäristön haasteet sekä taloudellinen ja poliittinen epävarmuus rasittivat toimialaa koko neljänneksen ajan. Vähittäiskaupan elintarvikkeisiin kohdistuva hintakilpailu jatkui kovana erityisesti Suomessa. Venäjän asettama tuontikielto jatkui eikä odotettuja sianlihan suoraviennin lupia Kiinaan vielä saatu. Sen sijaan HKScanin myyntitoimintojen kehittäminen jatkui Hongkongissa.

Kannattavan kasvun strategian toteuttaminen jatkui konsernissa. HKScan kertoi 1.10.2015 rakentavansa uuden broilerituotteiden tuotantolaitoksen Raumalle. Tämä strateginen kasvuinvestointi on suuruudeltaan 80 miljoonaa euroa. HKScan kertoi 2.7.2015, että se oli ostanut 50 prosentin osuuden Paimion Teurastamo Oy:stä. Nautateurastamo on HKScan-konsernin osakkuusyhtiö.”AVAINLUVUT, Q3
         
           
(miljoonaa euroa) Q3/2015 Q3/2014 Q1-Q3/2015 Q1-Q3/2014 2014
Liikevaihto 474,9 498,4 1 415,6 1 465,6 1 988,7
Liikevoitto 7,3 7,3 10,2 48,3 55,5
 - % liikevaihdosta 1,5 1,5 0,7 3,3 2,8
Voitto ennen veroja 6,4 5,8 4,5 46,9 51,2
 - % liikevaihdosta 1,3 1,2 0,3 3,2 2,6
Tilikauden voitto 5,1 5,6 3,3 52,0 57,1
 - % liikevaihdosta 1,1 1,1 0,2 3,5 2,9
           
EBIT poislukien kertaluonteiset erät 7,3 7,3 10,2 -1,0 12,4
 - % liikevaihdosta 1,5 1,5 0,7 -0,1 0,6
Voitto ennen veroja poislukien
kertaluonteiset tuotot ja kulut
6,4 5,8 4,5 -2,4 8,2
 - % liikevaihdosta 1,3 1,2 0,3 -0,2 0,4
           
Tulos/osake, euroa 0,09 0,10 0,05 0,97 1,05
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja
rahoitusta
4,3 16,3 23,4 173,5 201,7
Rahavirta ennen rahoitusta 2,8 14,0 21,1 166,8 198,9
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)
ennen veroja, %
    3,4 10,3 9,7
Nettovelka     147,0 170,9 141,5
Velkaantumisaste %     37,8 41,8 35,5
Nettovelkaantumisaste %     34,6 38,1 31,8

 

TAMMI–SYYSKUU 2015

Konsernin liikevaihto laski tammi–syyskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihto laski Ruotsissa ja Tanskassa pääosin suunniteltujen rakenneuudistusten, mutta myös Tanskan alhaisempien myyntihintojen ja heikomman Ruotsin kruunun takia. Tästä huolimatta konsernin vertailukelpoinen liikevoitto parani edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Markkina-alueista Ruotsi ja Suomi paransivat tulostaan, kun taas Tanska ja Baltia jäivät jälkeen edellisvuodesta. Vertailukelpoinen rahavirta vahvistui kaikilla markkina-alueilla.

Tase vahvistui edelleen ja rahoituskulut pienenivät. Varastojen ja lihataseen hallinta oli tehokasta, pois lukien sianlihan pakkasvarastot Suomessa. Sian- ja siipikarjanlihan hankintahinnat olivat alhaisemmat ja naudanlihan hinta korkeampi kuin edellisvuonna.

Maailmanlaajuinen taloudellinen ja poliittinen epävarmuus jatkui ja hintakilpailu oli kovaa. Vähittäiskauppojen rajut alennuskampanjat kiristivät hintakilpailua Suomessa. Venäjän asettama lihan tuontikielto aiheutti sianlihan ylitarjontaa ja loi hintapainetta sekä koti- että vientimarkkinoilla. Afrikkalainen sikarutto (ASF, African Swine Fever) levisi Virossa, mikä lisäsi riskejä ja vaati ylimääräistä työtä.

Konsernin kannattavan kasvun strategian toteutus eteni hyvin. Ensimmäinen lokakuuta konserni kertoi tulevasta uusinvestoinnista siipikarjatuotantolaitokseen, joka rakennetaan Raumalle. Myös investoinnit konsernin innovaatio-, brändi- ja kategoriatyöhön jatkuivat.

 


MARKKINA-ALUE SUOMI
       
(miljoonaa euroa) Q3/2015 Q3/2014 Q1-Q3/2015 Q1-Q3/2014 2014
           
Liikevaihto 196,4 194,7 585,4 573,4 787,2
Liikevoitto 2,8 3,0 10,2 -11,2 -4,5
- Liikevoitto-% 1,4 1,5 1,7 -1,9 -0,6
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,8 3,0 10,2 0,8 8,9
- Liikevoitto-% 1,4 1,5 1,7 0,1 1,1

Suomessa liikevaihto oli 585,4 (573,4) miljoonaa euroa tammi–syyskuussa ja 196,4 (194,7) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 10,2 (0,8) tammi–syyskuussa ja 2,8 (3,0) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto ja liikevoitto olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahavirta ja tulos vahvistuivat raportointikaudella. Tuotemix oli hyvä ja toiminnan tehokkuus parani edelleen. Varastotasot nousivat kolmannella neljänneksellä sianlihan ylitarjonnan vuoksi. Laittomat lakot Forssan ja Mellilän tuotantolaitoksilla syyskuussa aiheuttivat noin miljoonan euron lisäkustannukset neljänneksen aikana. HK®-merkkisen suomalaisen sianlihan myynti vähittäiskaupalle ja teollisille asiakkaille Ruotsissa käynnistyi neljänneksellä.

Suomen lihamarkkina kasvoi hieman kolmannella neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Kova kilpailu jatkui vähittäiskaupassa, vienti Venäjälle oli edelleen pysähdyksissä ja sianlihan ylitarjonta kiristi hintakilpailua.

HKScanin omien brändien kehitys jatkui myönteisenä, vaikka kaupan omien merkkien osuus vähittäiskaupassa kasvoi yleisesti. Esimerkkejä kolmannen neljänneksen uutuustuotteista olivat HK®-fileeleikkeleet.ja uutuudet Kariniemen®-broilerituotevalikoimassa.

HKScan julkisti pörssitiedotteen 2.7.2015, jossa se ilmoitti ostaneensa 50 prosentin osuuden Paimion Teurastamo Oy:stä. HKScan kertoi 1.10.2015 rakentavansa uuden siipikarjatuotantolaitoksen Raumalle. (Lue lisää kohdasta Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.)

 


MARKKINA-ALUE BALTIA
       
(miljoonaa euroa) Q3/2015 Q3/2014 Q1-Q3/2015 Q1-Q3/2014 2014
           
Liikevaihto 44,8 47,3 130,3 129,2 173,0
Liikevoitto 1,9 2,8 4,4 4,8 2,8
- Liikevoitto-% 4,2 6,0 3,4 3,7 1,6
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,9 2,8 4,4 4,8 4,8
- Liikevoitto-% 4,2 6,0 3,4 3,7 2,8

Baltiassa liikevaihto oli 130,3 (129,2) miljoonaa euroa tammi–syyskuussa ja 44,8 (47,3) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä. Liikevoitto oli 4,4 (4,8) miljoonaa euroa tammi–syyskuussa ja 1,9 (2,8) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

Kotimaan markkinoiden kysyntä oli olosuhteisiin nähden hyvä, mutta vientimarkkinoilla oli vaikeuksia kolmannella neljänneksellä. Afrikkalainen sikarutto vaikutti Baltian ja erityisesti Viron sianlihamarkkinoihin. EU:n asettamat kontrollivyöhykkeet rajoittivat sekä elävien eläinten ja lihan kuljetuksia ja käsittelyä, mikä johti sianlihan ylitarjontaan Virossa. Lisäksi sekä eläinten hankintahinnat että sianlihan myyntihinnat laskivat. Hintakilpailu kiristyi ja vaikutti myös siipikarjan lihaan sekä lihavalmisteisiin. Sianlihan tuotantomäärien lasku oli nähtävissä Virossa.

Afrikkalaisesta sikarutosta ja vientimarkkinoiden haasteista huolimatta HKScan onnistui hyvin sianlihataseen hallinnassa Virossa, ja myyntivolyymit kasvoivat. HKScanin omien brändien, erityisesti lihavalmisteiden ja kausituotteiden menekki oli hyvä.

Baltian kolmannen neljänneksen tuoteuutuuksiin lukeutuivat esimerkiksi Tallegg®-brändin paistetut kananpojan siivet ja Mininuggetit sekä Rakvere®-maksapatéet ja lihaisa savukinkku.

 MARKKINA-ALUE RUOTSI
       
(miljoonaa euroa) Q3/2015 Q3/2014 Q1-Q3/2015 Q1-Q3/2014 2014
           
Liikevaihto 208,6 227,4 619,0 670,5 911,0
Liikevoitto 7,2 5,1 12,7 -6,4 1,7
- Liikevoitto-% 3,5 2,2 2,0 -1,0 0,2
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,2 5,1 12,7 4,8 13,4
- Liikevoitto-% 3,5 2,2 2,0 0,7 1,5

Ruotsissa liikevaihto oli 619,0 (670,5) miljoonaa euroa tammi–syyskuussa ja 208,6 (227,4) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 12,7 (4,8) miljoonaa euroa tammi–syyskuussa ja 7,2 (5,1) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

Alhaisemmat myyntimäärät ja heikentynyt Ruotsin kruunu laskivat liikevaihtoa. Liikevoitto kasvoi kolmannella neljänneksellä tuotannon rakenneuudistuksen ja paremman tuotemixin ansiosta. Varastotasot laskivat selvästi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Ruotsalaiskuluttajat suosivat kotimaista lihaa, jonka myynti jatkui hyvänä. Luomu- ja kasvisruokatrendit vahvistavat asemaansa. Kaupan omien merkkien markkinaosuus kasvaa lihalajista tai jalostusasteesta riippumatta. Valkoisen lihan kulutus kasvoi enemmän kuin punaisen lihan kysyntä.

Kolmannen neljänneksen lanseerauksia olivat esimerkiksi Flodins®-brändin broilerinuggetit sekä Pärsons®-luomuleikkeleet.

 


MARKKINA-ALUE TANSKA
       
(miljoonaa euroa) Q3/2015 Q3/2014 Q1-Q3/2015 Q1-Q3/2014 2014
           
Liikevaihto 43,8 51,6 138,2 158,1 204,3
Liikevoitto -1,5 -1,5 -7,4 -8,2 -11,9
- Liikevoitto-% -3,5 -3,0 -5,4 -5,2 -5,8
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,5 -1,5 -7,4 -3,1 -4,4
- Liikevoitto-% -3,5 -3,0 -5,4 -1,9 -2,1

Tanskassa liikevaihto oli 138,2 (158,1) miljoonaa euroa tammi–syyskuussa ja 43,8 (51,6) miljoonaa euroa heinä–syyskuussa. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli -7,4 (-3,1) miljoonaa euroa tammi–syyskuussa ja -1,5 (-1,5) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

Tuotantorakenteen uudistaminen saatettiin päätökseen ja sen tuomat kustannussäästöt alkoivat toteutua kolmannen neljänneksen loppupuolella. Toiminnassa keskitytään myynnin kasvattamiseen sekä tuotannon tehostamisohjelman läpiviemiseen. Tanskan organisaation vahvistaminen vietiin loppuun.

Markkina- ja kilpailutilanne jatkuivat tiukkoina kolmannella neljänneksellä erityisesti Tanskassa ja Ruotsissa. Myyntihinnat laskivat joillakin vientimarkkinoilla. Luomubroilerin kysyntä kasvoi, mutta määrät olivat vielä suhteellisen vaatimattomat.

Rose®-brändi käynnisti syyskuussa kampanjan, johon kuului uuden pakkausdesignin ja -ulkoasun lanseeraus sekä markkinointitoimenpiteitä. Kolmannella neljänneksellä Rose®-brändin Crispy Chicken Bites -tuotteet (grillimaustettu ja maustamaton) lanseerattiin tanskalaisissa vähittäiskaupoissa. Rose®-luomufileelle myönnettiin Tanskassa kolmannella neljänneksellä Børsens Smagsprisen 2015 -palkinto.


INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit kolmannella neljänneksellä olivat 10,6 (10,0) miljoonaa euroa ja ne jakautuivat markkina-alueittain seuraavasti:

(miljoonaa euroa) Q3/2015 Q3/2014 Q1-Q3/2015 Q1-Q3/2014 2014
Suomi 3,2 3,3 16,5 9,8 14,7
Baltia 3,2 1,9 8,5 9,3 11,7
Ruotsi 2,4 1,6 6,8 3,6 7,6
Tanska 1,7 3,1 4,4 8,4 14,7
Yhteensä 10,6 10,0 36,2 31,2 48,7

Kolmannen neljänneksen investoinnit liittyivät tehokkuuden parantamiseen konsernin kaikilla tuotantolaitoksilla.


RAHOITUS

Konsernin korolliset velat olivat syyskuun lopussa 161,0 (187,3) miljoonaa euroa. Nettovelka pieneni 147,0 (170,9) miljoonaan euroon verrattuna edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen. Nettovelkaantumisaste aleni 34,6 (38,1) prosenttiin.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Sitovien valmiusluottojen määrä 30.9. oli 100,0 (161,5) miljoonaa euroa ja ne olivat kokonaisuudessaan käyttämättä. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 19,0 (117,5) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat -2,1 (-2,1) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä, ja -6,9 (-11,8) miljoonaa euroa tammi–syyskuussa.


OSAKKEET

HKScan Oyj:n osakepääoma oli syyskuun lopussa 66 820 528 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,2 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,8 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek. för:in (665 000 kpl) omistuksessa, eikä niitä ole listattu. HKScanin hallussa oli yhteensä 1 053 734 omaa A-osaketta. Niiden osuus kaikista osakkeista oli 1,9 prosenttia ja äänimäärästä 0,7 prosenttia.

HKScanin osakkeiden markkina-arvo syyskuun lopussa oli 211,7 (182,0) miljoonaa euroa. A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 190,4 (163,7) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden laskennallinen markkina-arvo oli 21,2 (18,2) miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuussa yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 14 717 180 (10 084 409) kappaletta, ja kauppojen arvo oli 77 804 999 (39 020 690) euroa. Ylin noteeraus oli 6,26 (4,49) euroa ja alin 3,24 (3,37) euroa. Keskikurssi oli 5,28 (3,82) euroa ja syyskuun lopun päätöskurssi 3,92 (3,37) euroa.


YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

HKScanin varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2015 Turussa. Yhtiökokouksen päätökset, mukaan lukien hallitukselle annetut valtuutukset on julkistettu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella samana päivänä. Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokoukselta saamiaan valtuutuksia.

Hallituksen nykyiset jäsenet Niels Borup, Tero Hemmilä, Teija Andersen ja Henrik Treschow valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle, ja hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Mikko Nikula ja Pirjo Väliaho. Hallituksen nykyinen varajäsen Per Nilsson valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja uudeksi varajäseneksi valittiin Marko Onnela. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikko Nikulan ja Niels Borupin jatkamaan varapuheenjohtajana.


HENKILÖSTÖ

Tammi-syyskuun aikana HKScanin palveluksessa oli keskimäärin 7 568 (7 776) henkilöä.

Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin:    
  Q1-Q3/2015 Q1-Q3/2014 2014  
Suomi 2 891 2 816 2 771  
Baltia 1 722 1 770 1 769  
Ruotsi 2 217 2 349 2 305  
Tanska 738 841 817  
Yhteensä 7 568 7 776 7 662  
         
Henkilöstö jakaantui syyskuun lopussa markkina-alueittain seuraavasti:
  30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014  
Suomi 2 719 2 682 2 644  
Baltia 1 624 1 767 1 766  
Ruotsi 2 108 2 203 2 152  
Tanska 692 752 765  
Yhteensä 7 143 7 404 7 327  

 


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät myynti- ja raaka-ainehintoihin sekä globaaleiden ja paikallisten lihataseiden hallintaan.

Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat viranomaisten tai painostusryhmien toimenpiteet, jotka voivat rajoittaa liiketoimintaa tai aiheuttaa kulutuskysynnän heilahtelua. Lisäksi käynnissä olevat kehittämishankkeet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja odottamattomia ylimääräisiä kustannuksia.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida täysin sulkea pois.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

HKScan julkisti pörssitiedotteen 1.10.2015, jossa se ilmoitti rakentavansa uuden siipikarjatuotantolaitoksen Raumalle. Investoinnin arvo on noin 80 miljoonaa euroa, ja uuden tuotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 loppupuolella. Investoinnista aiheutuu nykyisen Euran tuotantolaitoksen käyttöomaisuuden ei-kassavaikutteinen noin 11 miljoonan euron alaskirjaus, kun tuotanto nykyisissä tiloissa päättyy.


ARVIO VUODELLE 2015 (ENNALLAAN)

HKScan arvioi, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä paranee vuodesta 2014, ja että vuoden viimeinen neljännes on vahvin.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 julkistetaan 10.2.2016.


Vantaalla, 4.11.2015

HKScan Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Kottonen ja talousjohtaja Tuomo Valkonen. Soittopyyntöjä heille välittää konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog, etunimi.sukunimi@hkscan.com tai puh. +358 10 570 2142.

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service -, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2014 HKScanin liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 700.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki,
Keskeinen media,

www.hkscan.com

 

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2015      
             
KONSERNIN TULOSLASKELMA            
(miljoonaa euroa) Viite Q3/2015 Q3/2014 Q1-Q3/2015 Q1-Q3/2014 2014
             
Liikevaihto   474,9 498,4 1415,6 1465,6 1988,7
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1. -442,2 -466,2 -1323,4 -1417,1 -1905,2
Bruttokate   32,6 32,2 92,2 48,5 83,5
             
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1. 3,0 1,8 7,8 91,4 94,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut 1. -13,5 -14,4 -43,5 -46,7 -62,1
Hallinnon kulut 1. -14,8 -12,3 -46,3 -44,8 -60,1
Liikevoitto   7,3 7,3 10,2 48,3 55,5
             
Rahoitustuotot ja -kulut   -2,1 -2,1 -6,9 -11,8 -15,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   1,2 0,7 1,1 10,4 11,2
Voitto/tappio ennen veroja   6,4 5,8 4,5 46,9 51,2
             
Tuloverot   -1,2 -0,2 -1,1 5,0 5,9
Tilikauden voitto/tappio   5,1 5,6 3,3 52,0 57,1
             
Määräysvallattomille omistajille   -0,4 -0,1 -0,7 0,1 -0,5
Tilikauden voitto/tappio   4,7 5,5 2,6 52,1 56,7
             
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat
toiminnot euroa/osake
0,09 0,10 0,05 0,97 1,05
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot
euroa/osake
0,09 0,10 0,05 0,97 1,05

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA          
(miljoonaa euroa) Q3/2015 Q3/2014 Q1-Q3/2015 Q1-Q3/2014 2014
Tilikauden voitto / tappio 5,1 5,6 3,3 52,0 57,1
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen
jälkeen):
         
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -2,6 0,4 -0,3 -4,9 -8,3
Rahavirran suojaus -1,2 -0,3 -0,1 -1,5 -1,9
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - - - -4,9
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
YHTEENSÄ
-3,8 0,1 -0,4 -6,4 -15,1
           
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,3 5,7 2,9 45,6 42,1
           
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN
JAKAUTUMINEN:
         
Emoyhtiön osakkeenomistajille 0,9 5,6 2,2 45,7 41,6
Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,1 0,7 -0,1 0,5
Yhteensä 1,3 5,7 2,9 45,6 42,1

 

KONSERNIN TASE        
(miljoonaa euroa) Viite 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
VARAT        
         
Aineettomat hyödykkeet 2. 145,7 147,4 144,3
Aineelliset hyödykkeet 3. 372,5 377,9 369,7
Omistukset yhteisöissä   36,8 41,6 35,9
Muut pitkäaikaiset varat   35,7 36,5 40,8
PITKÄAIKAISET VARAT   590,7 603,5 590,7
         
Vaihto-omaisuus 4. 120,7 140,8 125,4
Lyhytaikaiset saamiset   119,8 132,4 122,4
Rahat ja pankkisaamiset   13,7 14,3 16,4
LYHYTAIKAISET VARAT   254,2 287,5 264,3
         
Myytävänä oleviksi luokitellut varat   - - 9,4
         
VARAT   844,8 890,9 864,3
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA 5. 425,3 448,5 445,2
         
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   116,7 58,5 121,8
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   34,1 31,4 40,8
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   150,8 89,9 162,6
         
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   44,3 128,8 36,4
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma   224,4 223,8 219,4
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   268,7 352,6 255,8
         
Myytävänä oleviksi luokitellut velat   - - 0,8
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   844,8 890,9 864,3

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA        
                       
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2015
66,8 72,9 -12,7 143,5 10,1 -6,3 0,0 162,2 436,5 8,7 445,2  
Tilikauden tulos - - - - - - - 2,6 2,6 0,7 3,3  
Muut laajan tuloksen
erät
                       
Muuntoerot - - - - - -0,3 - - -0,3 - -0,3  
Rahavirran suojaus - - -0,1 - - - - - -0,1 - -0,1  
Vakuutusmatemaattiset
voitot tai tappiot
- - - - - - - - - - -  
Tilikauden laaja tulos - - -0,1 - - -0,3 - 2,6 2,2 0,7 2,9  
Tytäryhtiön hankinta - - - - - - - - - 3,8 3,8  
Suorat kirjaukset voitto-
varoihin
- - - - - 0,0 - 0,2 0,2 - 0,2  
Siirrot erien välillä 0,0 - - - - 0,0 - - - - -  
Osingonjako - - - - - - - -26,4 -26,4 -0,3 -26,7  
OMA PÄÄOMA
30.9.2015
66,8 72,9 -12,8 143,5 10,1 -6,6 0,0 138,6 412,4 12,9 425,3  
                         
                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2014
66,8 73,5 -10,8 143,5 32,0 2,0 0,0 93,0 400,0 9,0 409,0  
Tilikauden tulos - - - - - - - 52,1 52,1 -0,1 52,0  
Muut laajan tuloksen
erät
                       
Muuntoerot - - - - - -4,9 - - -4,9 - -4,9  
Rahavirran suojaus - - -1,5 - - - - - -1,5 - -1,5  
Vakuutusmatemaattiset
voitot tai tappiot
- - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0  
Tilikauden laaja tulos - - -1,5 - - -4,9 - 52,1 45,7 -0,1 45,6  
Suorat kirjaukset voitto-
varoihin
- - - - - - - 0,0 0,0 - 0,0  
Siirrot erien välillä - -0,6 - - -21,9 - - 22,5 0,0 0,0 0,0  
Osingonjako - - - - - - - -5,4 -5,4 -0,7 -6,1  
OMA PÄÄOMA
30.9.2014
66,8 72,9 -12,4 143,5 10,1 -2,9 0,0 162,2 440,3 8,2 448,5  
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä  
 
 
 
 
RAHAVIRTALASKELMA
         
(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2015 Q1-Q3/2014 2014    
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 53,5 29,4 52,6    
Käyttöpääoman muutos 3,3 -6,5 14,2    
Rahoituserät ja verot -3,9 -6,2 -3,6    
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 52,9 16,7 63,3    
           
Investointien rahavirta -31,8 150,1 135,7    
RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN 21,1 166,8 198,9    
           
Lainojen muutokset 2,9 -214,7 -244,1    
Maksetut osingot -26,7 -6,1 -6,1    
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -23,8 -220,8 -250,2    
           
NETTORAHAVIRTA -2,7 -54,0 -51,2    
           
Rahavarat kauden alussa 16,4 68,7 68,7    
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus 0,0 -0,4 -1,0    
Rahavarat kauden lopussa 13,7 14,3 16,4    
                               

 

TUNNUSLUVUT      
  30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur 0,05 0,97 1,05
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur 0,05 0,97 1,05
Oma pääoma/osake, eur 7,64 8,16 8,09
Omavaraisuusaste, % 50,4 50,3 51,5
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä, milj. kpl
54,0 54,0 54,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 36,2 31,2 48,7
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun
keskiarvona
7 568 7 776 7 662

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sitoutuneen pääoman tuotto
 (ROCE) ennen veroja (%)
Tulos ennen veroja + korko- ja muut
rahoituskulut
x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat
(keskiarvo)
     
Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma yhteensä                         x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
     
Nettovelkaantumisaste (%) Korolliset nettorahoitusvelat x 100
Oma pääoma
     
Osakekohtainen tulos (EPS) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
tilikauden voitto
 
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä tilikauden aikana
 
Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
tilikauden voitto
 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
     
Osakekannan markkina-arvo Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
tilinpäätöspäivänä X tilikauden päätöskurssi
 
     
Rahavirta ennen
rahoituskuluja
Rahavirta ennen rahoitusta ja rahoituseriä  
Henkilöstön määrä Kalenterikuukausien lopussa laskettujen
henkilöstömäärien keskiarvo
 

 

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.9.2015 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU          
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain          
(miljoonaa euroa) Q3/2015 Q3/2014 Q1-Q3/2015 Q1-Q3/2014 2014  
LIIKEVAIHTO            
- Suomi 196,4 194,7 585,4 573,4 787,2  
- Baltia 44,8 47,3 130,3 129,2 173,0  
- Ruotsi 208,6 227,4 619,0 670,5 911,0  
- Tanska 43,8 51,6 138,2 158,1 204,3  
- Segmenttien välinen -18,8 -22,5 -57,4 -65,7 -86,8  
Konserni yhteensä 474,9 498,4 1 415,6 1 465,6 1 988,7  
             
LIIKEVOITTO            
- Suomi 2,8 3,0 10,2 -11,2 -4,5  
- Baltia 1,9 2,8 4,4 4,8 2,8  
- Ruotsi 7,2 5,1 12,7 -6,4 1,7  
- Tanska -1,5 -1,5 -7,4 -8,2 -11,9  
- Segmenttien välinen - - - - -  
Segmentit yhteensä 10,4 9,3 19,8 -21,0 -11,9  
             
Konsernihallinnon kulut -3,1 -2,0 -9,6 -8,3 -10,2  
Saturn Nordic Holding Ab:n
osakkeiden myyntivoitto
- - - 77,6 77,6  
Konserni yhteensä 7,3 7,3 10,2 48,3 55,5  
               
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT          
1. KERTALUONTEISET ERÄT          
           
(miljoonaa euroa) Q3/2015 Q3/2014 Q1-Q3/2015 Q1-Q3/2014 2014
Irtisanomisiin liittyvät
uudelleenjärjestelykustannukset
COGS, Suomi 1)
- - - - -1,0
Irtisanomisiin liittyvät
uudelleenjärjestelykustannukset
SGA, Suomi 2)
- - - - -0,4
Omaisuuden alaskirjaus, Suomi 1) - - - -12,0 -12,0
Lopetettujen toimintojen
uudelleenjärjestelykustannukset,
Ruotsi 1)
- - - -3,7 -4,0
Omaisuuden alaskirjaus, Ruotsi 1) - - - -6,6 -6,7
Varaston alaskirjaus 2011-2012,
Ruotsi 1)
- - - -0,8 -0,8
Omistusten myynnin tappio, Ruotsi 3) - - - - -0,2
Omaisuuden alaskirjaus, Tanska 1) - - - -5,2 -5,2
Uudelleenjärjestelykustannukset
COGS, Tanska 2)
- - - - -1,5
Osakkuusyhtiön tappion kattaminen
osakassopimukseen perustuen,
Tanska 3)
- - - - -0,8
Saturn Nordic Holding Ab:n
osakkeiden myyntivoitto 3)
- - - 77,6 77,6
Omaisuuden alaskirjaus, Latvia 1) - - - - -2,1
Kertaluonteiset erät yhteensä - - - 49,3 43,0
           
1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hankinnan ja valmistuksen kulut”
2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset”
3) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut”
                       

 

TASEEN LIITETIEDOT      
       
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) Q3/2015 Q3/2014 2014
Kirjanpitoarvo kauden alussa 144,3 152,1 152,1
Muuntoerot -0,2 -3,0 -5,5
Lisäykset 0,9 1,0 1,4
Lisäykset (yritysostot) 2,2 0,8 0,8
Vähennykset -0,2 0,0 -0,1
Poistot ja arvonalentumiset -2,0 -3,6 -4,1
Siirto toiseen tase-erään 0,6 0,1 -0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 145,7 147,4 144,3
       
3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) Q3/2015 Q3/2014 2014
Kirjanpitoarvo kauden alussa 369,7 411,5 411,5
Muuntoerot -0,1 -1,9 -3,5
Lisäykset 35,3 30,5 51,3
Lisäykset (yritysostot) 7,8 0,0 0,9
Vähennykset -1,3 -1,4 -13,3
Poistot ja arvonalentumiset -38,4 -61,2 -77,3
Siirto toiseen tase-erään -0,5 0,4 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 372,5 377,9 369,7
       
4. VAIHTO-OMAISUUS      
(miljoonaa euroa) Q3/2015 Q3/2014 2014
Aineet ja tarvikkeet 67,4 71,0 73,2
Keskeneräiset tuotteet 5,3 8,8 5,3
Valmiit tuotteet 39,7 48,5 36,9
Muu vaihto-omaisuus 0,4 2,5 1,8
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 1,1 0,7 0,5
Elävät eläimet IFRS 41 6,7 9,4 7,7
Vaihto-omaisuus yhteensä 120,7 140,8 125,4

 

5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT        
Osakepääoma
 ja
ylikurssirahasto
Ulkona
 olevien
 osakkeiden
 lukumäärä
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Sijoitettu
vapaa oma
pääoma
Omat
osakkeet
Yhteensä
1.1.2015 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
30.9.2015 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT    
(miljoonaa euroa) 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 55,3 77,2 70,5
Korkojohdannaiset 127,5 158,7 157,6
Sähköjohdannaiset 9,1 7,0 7,6
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset 0,1 -0,3 0,3
Korkojohdannaiset -14,6 -15,5 -15,7
Sähköjohdannaiset -2,6 -1,4 -1,7
       
       
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET      
(miljoonaa euroa) 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
Velat, joiden vakuudeksi on annettu pantteja tai
kiinnityksiä
     
- rahalaitoslainat 0,2 31,6 29,5
       
Omasta velasta      
- Annetut kiinteistökiinnitykset 0,4 12,3 10,7
- Annetut pantit 3,2 3,2 3,2
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja muut sitoumukset 13,6 11,0 13,6
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 11,2 14,3 14,7
Vuokravastuut 32,1 50,2 39,8

 

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

Johdannaiset
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.

  30.9.2015 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat
       
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset - - - -
     - Valuuttajohdannaiset 0,2 0,0 0,2 0,0
     - Hyödykejohdannaiset - - - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
- Osakesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,2 0,0 0,2 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvelat  
       
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -14,6 0,0 -14,6 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -14,6 0,0 -14,6 0,0
     - Valuuttajohdannaiset -0,1 0,0 -0,1 0,0
        joista nettosijoituksen suojauslaskennassa - - - -
     - Hyödykejohdannaiset -2,6 0,0 -2,6 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -2,6 0,0 -2,6 0,0
Yhteensä -17,3 0,0 -17,3 0,0

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA      
(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2015 Q1-Q3/2014 2014
Myynnit osakkuusyhtiöille 51,2 50,1 65,9
Ostot osakkuusyhtiöiltä 34,5 29,6 40,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,4 3,0 2,4
Ostovelat ja muut velat 5,5 3,1 2,8