HKSCAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2018:

TULOS PARANI NELJÄNNELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ MUTTA OLI YHÄ TAPPIOLLINEN – UUSIA KORJAUSTOIMIA MENEILLÄÄN

LOKA–JOULUKUU 2018 LYHYESTI

 •  Liikevaihto loka–joulukuussa oli 454,7 (475,3) miljoonaa euroa.
 •  Liikevoitto oli -3,8 (-22,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli -2,2 (-12,3) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli -0,5 (-2,6).
 •  Osakekohtainen tulos oli -0,20 (-0,39) euroa.
 •  Rahavirta ennen investointeja oli 31,9 (30,9) miljoonaa ja ennen rahoituskuluja 18,9 (-11,3) miljoonaa euroa.
 •  Rauman yksikön käynnistykseen liittyvien haasteiden negatiivinen vaikutus konsernin vertailukelpoiseen liiketulokseen pieneni edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikutus neljännellä neljänneksellä oli noin -4,8 miljoonaa euroa (-8,1 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä). Myös toimituskyky parani edelleen.  

TAMMI–JOULUKUU 2018 LYHYESTI

 • Liikevaihto tammi–joulukuussa oli 1 715,4 (1 808,1) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli -49,5 (-40,3) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti -2,9 (-2,2). Vertailukelpoinen liikevoitto oli -47,5 (-17,6) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli -2,8 (-1,0).
 • Osakekohtainen tulos oli -1,00 (-0,79) euroa.
 • Rahavirta ennen investointeja oli -15,1 (57,8) miljoonaa ja ennen rahoituskuluja -107,2 (-49,6) miljoonaa euroa.
 • Nettovelka oli 289,4 (208,2) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 88,6 (59,3) prosenttia. Kasvu johtui pääasiassa investoinnista Rauman siipikarjayksikköön.
 •  Rauman yksikön käynnistykseen liittyvien haasteiden vaikutus konsernin vertailukelpoiseen liiketulokseen oli tammi–joulukuussa -35,7 miljoonaa euroa.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. 

ARVIO VUODELLE 2019

Globaalin lihankulutuksen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina. HKScanin kotimarkkinoilla kulutuskasvun arvioidaan keskittyvän siipikarjanliha- ja ateriakategorioihin, kun taas muiden kategorioiden kysynnän ennustetaan pysyvän vakaana. HKScan odottaa tehostamisohjelmiensa sekä muiden korjaavien toimien alkavan tuottaa tulosta vuonna 2019.

AVAINLUVUT, Q4 
(miljoonaa euroa) 10-12/2018 10-12/2017 2018 2017
Liikevaihto 454,7  475,3  1 715,4  1 808,1 
Liikevoitto -3,8  -22,2  -49,5  -40,3 
- % liikevaihdosta -0,8  -4,7  -2,9  -2,2 
Voitto ennen veroja -6,6  -23,5  -58,3  -45,5 
- % liikevaihdosta -1,5  -4,9  -3,4  -2,5 
Tilikauden voitto -9,2  -20,1  -51,2  -39,5 
- % liikevaihdosta -2,0  -4,2  -3,0  -2,2 
Vertailukelpoinen liikevoitto -2,2  -12,3  -47,5  -17,6 
- % liikevaihdosta -0,5  -2,6  -2,8  -1,0 
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja -5,0  -13,6  -56,3  -22,9 
- % liikevaihdosta -1,1  -2,9  -3,3  -1,3 
Tulos/osake, euroa -0,20  -0,39  -1,00  -0,79 
Rahavirta ennen investointeja 31,9  30,9  -15,1  57,8 
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta 18,9  -11,3  -107,2  -49,6 
Rahavirta ennen rahoitusta 16,6  -15,5  -114,4  -58,3 
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % -7,4  -6,3 
Nettovelka 289,4  208,2 
Nettovelkaantumisaste % 88,6  59,3 


HKSCANIN TOIMITUSJOHTAJA TERO HEMMILÄ:

HKScanin koko vuoden tulos oli pettymys. From Farm to Fork -strategian toteutus ei ole tuottanut tavoitteen mukaista parannusta yhtiön kannattavuuteen. Tarvitsemme määrätietoisia toimia negatiivisen kehityksen korjaamiseksi.   

Yhtiön From Farm to Fork -strategia antaa relevantit raamit toiminnallemme. Osana vuosittaista strategiaprosessiamme päivitämme strategiaamme ja määritämme uudelleen strategiset painopistealueemme. Strategiatyö alkaa välittömästi ja jatkuu ensimmäisen vuosipuoliskon ajan.

On selvää, että meidän on vahvistettava liha-alan osaamiseen rakentuvaa perustaamme ja keskityttävä entistä määrätietoisemmin lihan arvoketjun tehokkaaseen johtamiseen. Tämä edellyttää pitkän arvoketjun kaikkien osa-alueiden entistäkin aktiivisempaa hallintaa. HKScanin lihateollinen osaaminen on jossain määrin heikentynyt, mikä on osaltaan aiheuttanut tehottomuutta ja heikentänyt yhtiön taloudellista suorituskykyä. Kun edellä mainitut perusasiat ovat kunnossa, voimme siirtää huomiota uudistumiseen tähtääviin toimiin.

Varmistaaksemme asiakas- ja kuluttajalähtöisyytemme aiomme keskittyä entistä vahvemmin arvoketjumme ja tuoteportfoliomme markkina-aluekohtaiseen hallintaan. Tavoitteemme on toimia dynaamisesti ja tehokkaasti aiempaa lähempänä asiakkaitamme. Liikevaihdon kasvattaminen sekä tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen ovat yhä tärkeimpiä painopistealueitamme, kun rakennamme liiketoiminnallemme nykyistä vahvempaa perustaa.

Toisella vuosipuoliskolla HKScan onnistui parantamaan edelleen Rauman siipikarjayksikön toimituskykyä, mutta haasteet painoivat tulosta edelleen merkittävästi. Tuotantotehokkuuden tavoitetason saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä. Keskitämme lähitulevaisuudessa entistä enemmän huomiotamme Rauman yksikköön ja vahvistamme siellä tarvittavaa erikoisosaamista. Pyrimme näin parantamaan yksikön tehokkuutta ja taloudellista suorituskykyä.

Heinäkuussa 2018 täsmennettyä konserninlaajuista tehostamisohjelmaa jatkettiin. Ohjelmalla tavoitellaan 40 miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuodesta 2020 alkaen. Arvioimme ohjelman suurimpien hyötyjen syntyvän tuotantotehokkuuden paranemisesta ja hallinnollisten kulujen alenemisesta. Tehostamisohjelman vaikutus ei vielä näy vuoden 2018 tuloksessa. 

HKScanilla on haasteista huolimatta useita merkittäviä vahvuuksia, jotka tukevat kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimia. Meillä on osaava henkilöstö, vahvat kuluttajabrändit, laaja valikoima erinomaisia tuotteita ja vahva asema kuluttajan ruokapöydässä. Uskon vakaasti, että yhdessä henkilöstömme kanssa onnistumme parantamaan yhtiön kilpailukykyä. 

LEHDISTÖTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE 

HKScan Oyj:n tilinpäätöstiedotteeseen liittyvä tiedotustilaisuus analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille järjestetään hotelli Havenin auditoriossa (osoite: Eteläranta 16, Helsinki) 6.2.2019 klo 10–11.

Tilinpäätöksen esittelevät HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä sekä talousjohtaja Mikko Forsell. Tilaisuus on suomenkielinen.

Englanninkielisiä puhelinkonferensseja järjestetään erikseen sovittavina aikoina. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä HKScanin viestintään, communications@hkscan.com (puh. 010 570 5700).

HKScan Oyj

Hallitus

Lisätietoja: HKScan Media Service Desk 010 570 5700 tai sähköpostitse: communications@hkscan.com

 

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Lähes 7 200 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2018 HKScanin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com