Responsible employer

Henkilöstö

Arvomme ohjaavat päivittäistä tekemistämme ja tiimien toimintaa. HKScanin työyhteisöt ovat monimuotoisia, ja niiden toimintaa määrittävät tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus.

Tavoitteemme on  hyvinvoiva työyhteisö, jossa toiminta perustuu luottamukseen, kunnioitukseen ja kannustamiseen. Johtamistaitojen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen ovat edellytykset laadukkaalle tekemiselle ja tavoitteiden saavuttamiselle.

HKScanin työterveyden ja -turvallisuuden johtaminen perustuu konserninlaajuisille standardeille. Standardeissa on määritetty käytännöt tärkeille turvallisuuden osa-alueille, kuten tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden raportointiin ja tutkintaan, turvallisuushavaintojen tekemiseen sekä sitoutumiseen erityisen vaarallisia työtehtäviä käsitteleviin yleisiin standardeihin ja käytäntöihin. 

HKScan on merkittävä työnantaja kaikissa toimintamaissaan. Vuonna 2019 yhtiö työllisti lähes 7 000 henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa työskenteli 88 prosenttia. HKScan tarjoaa myös huomattavan määrän sesonkityömahdollisuuksia.  Esimerkiksi vuonna 2019 HKScanilla työskenteli yli 1 100 kesätyöntekijää.

Lue lisää vastuustamme työnantajana vuosikertomuksestamme

2800

Työntekijää Suomessa

2000

Työntekijää Ruotsissa 

600

Työntekijää Tanskassa

1500

Työntekijää Baltiassa