Tuottajayhteisö

Tuottajat ja HKScan tekevät yhteistyötä hyvinvoinnin ja maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi.

Farming community 5

HKScanin eläinhankinta perustuu pitkäaikaisiin sopimuksiin ja läheiseen yhteistyöhön tuottajien kanssa. Virossa yhtiöllä on omia maatiloja. Tuottajayhteisöjen kehittäminen on osa HKScanin strategiaa. HKScan haluaa toiminnallaan varmistaa kotimaisen ruoantuotannon jatkuvuuden kaikilla kotimarkkinoillaan, ylläpitää maaseudun elinvoimaisuutta sekä edesauttaa omalta osaltaan kansallista huoltovarmuutta.

Farming community 3

Yhteistyötä tehdään monella tasolla: alueelliset eläinhankinnan tiimit ja tuottajapalvelujen asiantuntijat ovat suoraan yhteyksissä tuottajien kanssa tilan operatiivisiin asioihin liittyen, kun taas strategisissa yhteistyöryhmissä käsitellään yhtiön ja tuottajien yhteisiä asioita yleisemmällä tasolla.

Production

HKScan tarjoaa sopimustuottajilleen koulutusta ja neuvontaa muun muassa eläinten kasvatukseen, ruokinnan suunnitteluun, terveydenhuoltoon sekä uusien tuotantotilojen suunnitteluun liittyen. Tuottajapalvelujensa avulla HKScan voi tukea asiantuntemuksellaan esimerkiksi tilojen investointihankkeita sekä vahvistaa tuottajien ammatillista osaamista ja ammattitaitoa, mikä edistää puolestaan tuottajien omaa liiketoimintaa.

farming community 4

HKScanin perinteisiin kuuluu myös vuoden tuottajien palkitseminen Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Ehdokasasettelun perusteina ovat eläinten hyvinvointiin liittyvä työ, tuottajien oman toiminnan kehittäminen ja hyvä yhteistyö HKScanin kanssa.