Agrofood Ecosystemissä® vaalitaan luonnon monimuotoisuutta

HKScan nostaa biodiversiteetin, eli luonnon monimuotoisuuden, yhdeksi keskeiseksi teemaksi matkalla kohti yhä kestävämpää ruokaketjua.

Yhdessä sopimustuottajiemme kanssa käymme aktiivista keskustelua ja etsimme jatkuvasti uusia näkökulmia luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi.

Luontoa kunnioittava peltoviljely luo pohjan lihan tuotantoketjulle, joka alkaa pellosta ja päättyy pöytään. Tähän ketjuun kuuluu olennaisena osana myös monimuotoinen peltoeläinlajisto, jossa erilaisille hyönteisille, pölyttäjille ja riistaeläimille on luotu mahdollisuus elää ja kukoistaa. Monipuolinen lajisto auttaa saavuttamaan hyviä satoja, joka taas pienentää lihan hiilijalanjälkeä.

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen käytännössä

Monimuotoisen lajiston kannalta tärkeintä on luoda niille ominainen elinympäristö. Tällaisia sopivia rajavyöhykkeitä syntyy luonnostaan peltoaukeiden ja metsämaiden rajoille, sekä pientareille. Moni HKScanin sopimustuottaja panostaa kuitenkin vielä enemmän kylvämällä osalle lohkoistaan myös erilaisia riista-, maisema- ja monimuotoisuuspeltoja. Näiden tarkoituksena on turvata rajavyöhykkeissä eläville lajeille hyvä elinympäristö.

Viljelijät suosivat monilajisia kylvöseoksia. Seosten kasvit kelpaavat riistaeläinten ruuaksi ja niiden kukat houkuttelevat pölyttäjiä. Kasvustot kylvetään keväällä, jonka jälkeen ne saavat olla ilman ihmisen häirintää aina vähintään seuraavaan kevääseen saakka, osa jopa useita vuosia. Säännöllinen uusintakylvö ylläpitää monimuotoisuutta.

Sopimustuottajiemme pelloilla kukkaloistoa luovat myös soijaa korvaavat rehuksi kasvatettavat kotimaiset rypsi, herne, härkäpapu ja kerääjäkasvit. Katso tästä ajantasainen Time lapse -kuva hernepellolta.

Perinnebiotoopeilla laiduntavat naudat, nautojen rehuksi kasvatettavat monilajiset nurmikasvustot ja lannoitteena käytettävä orgaaninen lanta lisäävät maaperäeliöiden määrää ja aktiivisuutta.

Ajantasaista peltokuvaa Varsinais-Suomesta

HKscan Agrofood Ecosystem® demolohkolla seurataan Thure kevätvehnän kasvua. Vasemmalla puolella kuvaa siemen on kylvetty ilman aluskasvia ja oikealla puolella aluskasvina toimii apila.

Kotieläintuottajat avainroolissa

Tavoitteemme on kestävillä ja luonnonmonimuotoisuutta tukevilla viljelytavoilla mahdollistaa elinympäristö monipuoliselle lajistolle, joka on tärkeä osa ekosysteemiä. Samalla haluamme turvata kotimaisen ruuan saatavuuden nyt ja tulevaisuudessa. Biodiversiteettiin tähtäävässä työssä tärkein osa on ketjumme viljelijät.

Etsimme myös aktiivisesti uusia kumppaneita osaksi Agrofood Ecosystemiä tukemaan työtämme luonnon monimuotoisuuden puolesta.

 

Agrofood Ecosystem® -malli perustuu dataan

HKScanin arvoketjun ja erityisesti lihan sopimustuotantoon rakennetaan Agrofood Ecosystem® -mallia, jolla vastataan lihamarkkinoiden muutokseen.
Nature field (1)