hkscan header responsibility agrofood biogas 1200px

Sianlannan hyödyntäminen biokaasulaitoksessa

Agrofood Ecosystem® -yhteistyössä tutkimme mahdollisuutta hyödyntää sianlantaa Huittisten biokaasulaitoksessa. Syötteen vaihtamisen ansiosta biokaasulaitos tuottaisi biokaasua ja kierrätyslannoitetta. Lannankäsittely pienentäisi sianlihan hiilijalanjälkeä suoraan 12%. Lannankäytön tehostaminen on tärkeä osa Zero Carbon -ilmastosuunnitelmaamme.

Gasum ja HKScan suunnittelevat yhdessä Gasumin nykyisen Huittisten biokaasulaitoksen muuntamista teollisen mittakaavan kokoluokan lantalaitokseksi. Laitos olisi Suomen ensimmäinen teollisen kokoluokan lantaa pääasiallisena raaka-aineenaan käyttävä biokaasulaitos. Laitos hyödyntäisi raaka-aineenaan 60 000 tonnia erilaisia syötteitä, josta noin 50 000 tonnia koostuisi lannoista ja maatalouden sivuvirroista.

Syötteen vaihtamisen ansiosta laitos tuottaisi alueelle uusituvan biokaasun lisäksi paikallista luomukierrätyslannoitetta, jota pystyttäisiin kuljettamaan ravinnealijäämäisille kasvinviljelytiloille. Samalla pienennettäisiin Itämeren ravinnekuormaa.

Biokaasulaitos olisi valmis vastaanottamaan lantapohjaisia syötteitä syksyllä 2021.

Lannan jatkokäsittely pienentää lihan hiilijalanjälkeä

Laskelmien mukaan sianlannan hyödyntäminen biokaasulaitoksessa vähentäisi sianlihan hiilijalanjälkeä suoraan 12%. Tämän lisäksi pienennettäisiin fossiilisen energian ja mineraalilannoitteiden tarvetta.

"Yhdessä voimme edistää entistäkin tehokkaampaa ravinteiden kierrättämistä” Heikki Sampolahti Emomylly Oy:sta.

Yhteistyötä sopimustuottajien ja Gasumin kanssa

HKScan suunnittelee sopimustilojensa kanssa lantapohjaisten syötteiden saatavuutta Huittisten biokaasulaitokselle. HKScanin sianlihan sopimustuottaja Emomylly Oy on sitoutunut mukaan hankkeeseen yhtenä monista HKScanin sopimuskumppaneista.

Gasum vastaa Huittisten biokaasulaitoksen investoinnista ja operoinnista.