Eläinten hyvinvointi on keskeinen osa Agrofood Ecosystem® -seurantaa

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia kehitetään HKScanissa Welfare Quality -periaatteiden mukaisesti.

Olemme HKScanilla tehneet pitkäjänteisesti työtä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tietoisuus tuotantoeläinten hyvinvoinnista on kuluttajatutkimuksen mukaan yksi tärkeimmistä asioista, mikä vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen. Haluamme HKScanilla hoitaa työmme hyvin, jotta kuluttaja voi jatkossakin syödä sopimustuottajiemme tuottamaa lihaa hyvällä omalla tunnolla.

Uutta digitaalista teknologiaa

Agrofood Ecosysteemin yksi peruspilari on eläinten hyvinvointi. Selvitämme mahdollisuuksia tuoda tilan käyttöön digitaalista teknologiaa tukemaan ja edistämään eläinten hyvinvointia ja sen monitorointia. Ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus on hoitotilanteessa aina ensiarvoisen tärkeää, mutta uusi tekniikka mahdollistaa vielä paljon lisää. Teemme yhteistyötä eri tutkimuslaitosten kanssa löytääksemme tähän uusia mahdollisuuksia.

Digitaalisen ratkaisun pilotointi

Luonnonvarakeskus Luke selvitti keväällä 2020 HKScanin toimeksiannosta broilerin hyvinvoinnin monitorointiin liittyviä digitaalisia ratkaisuja. Eläinten hyvinvoinnin tarkkailussa tarvitaan aina ihmissilmää, mutta parhaimmillaan uudet teknologiat voivat tarjota uutta näkökulmaa. 

Agrofood Ecosystem -työssä jatkamme broilerien hyvinvoinnin kehittämistä. Seuraavaksi rakennamme tekoälyä hyödyntävän sovelluksen yhdelle Kariniemen Kotitilalle. Uuden teknologian tavoitteena on tarkkailla lintujen luontaista käyttäytymistä ja antaa siitä tietoa toimenpiteiden tueksi.

Eläinten hyvinvointimittaristo

Agrofood Ecosysteemin tavoitteena on luoda kriteerit uudelle toimintatavalle, jossa eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa tuodaan entistä läpinäkyvämmin kuluttajan saataville.

Olemme mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on mm. kartoittaa toiminta-alueemme sikatilojen nykytilannetta, tuotannon jatkuvuushalukkuutta sekä lainsäädännön edellyttämiä muutostarpeita. Edelleen tavoitteena on laatia kehittämisehdotuksia ja -suosituksia sikojen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä kerätä ja jakaa informaatiota emakoiden ja porsaiden terveyttä ja hyvinvointia parantavista toimenpiteistä ja käytännöistä.

Lue lisää eläinten hyvinvoinnista

 

Katso video laitumellelaskusta

Heikkilän tilalla emolehmät vasikoineen ja sonnit päästettiin laitumelle toukokuun puolessa välissä. Katso video karjan laitumellelaskusta.