Eläinten hyvinvointi on keskeinen osa Agrofood Ecosystem® -seurantaa

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia kehitetään HKScanissa Welfare Quality -periaatteiden mukaisesti.

Olemme HKScanilla tehneet pitkäjänteisesti työtä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tietoisuus tuotantoeläinten hyvinvoinnista on kuluttajatutkimuksen mukaan yksi tärkeimmistä asioista, mikä vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen. Haluamme HKScanilla hoitaa työmme hyvin, jotta kuluttaja voi jatkossakin syödä sopimustuottajiemme tuottamaa lihaa hyvällä omalla tunnolla.

Uutta digitaalista teknologiaa

Agrofood Ecosysteemin yksi peruspilari on eläinten hyvinvointi. Selvitämme mahdollisuuksia tuoda tilan käyttöön digitaalista teknologiaa tukemaan ja edistämään eläinten hyvinvointia ja sen monitorointia. Ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus on hoitotilanteessa aina ensiarvoisen tärkeää, mutta uusi tekniikka mahdollistaa vielä paljon lisää. Teemme yhteistyötä eri tutkimuslaitosten kanssa löytääksemme tähän uusia mahdollisuuksia. Yhteistyössä Luonnonvarakeskus Luken kanssa selvitämme parhaillaan mahdollisuuksia löytää toimivia ratkaisuja broilerien hyvinvoinnin monitoroinnin kehittämiseen.

Eläinten hyvinvointimittaristo

Agrofood Ecosysteemin tavoitteena on luoda kriteerit uudelle toimintatavalle, jossa eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa tuodaan entistä läpinäkyvämmin kuluttajan saataville.

Olemme mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on mm. kartoittaa toiminta-alueemme sikatilojen nykytilannetta, tuotannon jatkuvuushalukkuutta sekä lainsäädännön edellyttämiä muutostarpeita. Edelleen tavoitteena on laatia kehittämisehdotuksia ja -suosituksia sikojen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä kerätä ja jakaa informaatiota emakoiden ja porsaiden terveyttä ja hyvinvointia parantavista toimenpiteistä ja käytännöistä.

Lue lisää eläinten hyvinvoinnista

 

Katso video laitumellelaskusta

Heikkilän tilalla emolehmät vasikoineen ja sonnit päästettiin laitumelle toukokuun puolessa välissä. Katso video karjan laitumellelaskusta.